Alfa-college

Toptechniek in bedrijf

vergroten instroom, behouden en uitstroom

Techniek verdient een goede plaats in het onderwijs. Toptechniek in bedrijf werkt aan een geschikte infrastructuur en een juiste pedagogische aanpak.

Werk mee aan toptechniek
Samenwerken aan de instroom van leerlingen en het behouden en uitstromen van studenten binnen het techniekonderwijs? Mail of bel Adri Mertens via ah.mertens@alfa-college.nl of 088 3341507.

Bevorderen instroom, doorstroom en uitstroom 

Toptechniek in bedrijf is een samenwerking van basis- tot hogescholen en het bedrijfsleven om techniek de juiste plaats te geven in het onderwijs. Doel is meer leerlingen en studenten te laten instromen, doorstromen en uitstromen in technische sectoren - in het bijzonder meisjes en leerlingen en studenten met een migratieachtergrond.

Infrastructuur en pedagogische aanpak

De focus binnen Toptechniek in bedrijf ligt op de pedagogische aanpak en het realiseren van een geschikte infrastructuur. Bij de ontwikkeling van (nieuwe) technologieroutes is de didactische en pedagogische aanpak van groot belang voor de instroom van leerlingen en studenten en het behouden en uitstromen van studenten. Daarbij is voor (nieuw) techniekonderwijs een krachtige, regionale onderwijsinfrastructuur essentieel. Dit vraagt om intensieve samenwerking met de regionale arbeidsmarkt en medeverantwoordelijkheid van het onderwijs en het regionale bedrijfsleven.

Contact

Samenwerken, vragen of meer informatie?