Alfa-college

Ringwegacademie

MBO-STUDENTEN LEREN MEE IN PRAKTIJK BIJ AANLEG NIEUWE RINGWEG ZUID GRONINGEN

In mei 2016 is het project Aanpak Ring Zuid - waarbij de 12 kilometer lange zuidelijke ringweg bij Groningen grootschalig wordt verbouwd - aan de aannemerscombinatie Herepoort gegund. Dit project laat de regio Groningen niet alleen in economische zin, maar ook op het gebied van kennis meeliften. Daarom is de Ringwegacademie opgericht, waarbij de aannemerscombinatie Herepoort investeert in onderwijs en praktijkgerelateerde zaken, in samenwerking met drie mbo-instellingen: Noorderpoort, Terra en Alfa-college.

63 stageplekken, 24 afstudeerplaatsen
Dit levert de komende jaren 63 stageplekken en 24 afstudeerplaatsen op, in verschillende disciplines: van wegenbouw en beveiliging tot organisatie, van groenbeheerders tot catering. Een prachtige kans om te leren in de praktijk bij dit grote en belangrijke project in Groningen. En voor Herepoort is het een investering in goed opgeleid personeel. De jongeren van nu zijn de vaklieden van morgen.