Alfa-college

Administratieve zaken en procedures MBO

Graag vertellen we je welke administratieve zaken (documenten) er geregeld moeten zijn voor je eerste schooldag - zodat je een soepele start hebt - en hoe we omgaan met zaken als stage en werkplek, aan- en afwezigheid en je resultaten. Lees hier wat we van je verwachten.

 • Start schooljaar

  Documenten
  Voordat je begint met je mbo-opleiding, lever je deze documenten in bij of stuur je ze op naar het Servicepunt van jouw locatie:

  - ondertekende onderwijsovereenkomst
  - een kopie van je overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 (indien van toepassing)
  - ondertekende praktijkovereenkomst (als je een BBL-opleiding gaat volgen/volgt)*.

  *De praktijkovereenkomst kun je alleen inleveren of opsturen (retourenvelop is meegestuurd) als het Studenten Service Centrum deze heeft aangemaakt. Daarvoor is inschrijving bij de opleiding noodzakelijk. Tijdens het aanmelden kun je aangeven dat je al een werkplek hebt en kun je de benodigde gegevens invullen.

  Legitimatie
  Alle aankomende studenten moeten zich tijdens het kennismakingsgesprek legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Indien van toepassing moet je ook je verblijfsvergunning of W-document laten zien bij het Servicepunt, zodat dit geregistreerd kan worden voordat je aan de opleiding begint.

 • Onderwijsovereenkomst
  Aan het begin van je opleiding ondertekenen jij en de school een onderwijsovereenkomst. Als je op de begindatum van de onderwijsovereenkomst jonger dan 18 jaar bent, moet je wettelijke vertegenwoordiger deze ook ondertekenen. Meestal is dit een ouder of verzorger.
   
  Met de onderwijsovereenkomst leggen we de rechten en plichten vast. Stuur het ondertekende exemplaar in de retourenvelop naar het Servicepunt van jouw locatie of lever het in bij het Servicepunt. Studenten die (of van wie de ouders) geen onderwijsovereenkomst hebben ingeleverd, mogen helaas niet meedoen met de lessen. Dus vergeet dit niet te doen!
 • Praktijkovereenkomst

  Als je bij een bedrijf of organisatie stage gaat lopen (BPV) of werken (voor je BBL-opleiding), dan moet je hiervoor - samen met je werkgever (en je ouders/verzorgers als je jonger bent dan 18 jaar) een praktijkovereenkomst* ondertekenen en inleveren bij het Servicepunt. In deze overeenkomst leggen we afspraken voor werk of stage vast.

  *De praktijkovereenkomst kun je alleen inleveren (retourenvelop is meegestuurd) als het Studenten Service Centrum deze heeft aangemaakt. Daarvoor is inschrijving bij de opleiding noodzakelijk. Tijdens het aanmelden kun je aangeven dat je al een werkplek hebt en kun je de benodigde gegevens invullen.

  BOL
  Nadat je bent ingeschreven voor je mbo-opleiding moet er een BPV-meldingsformulier ingevuld worden. Dit doe je samen met je stagecoördinator. Zie hierboven. 

  BBL
  Wil je een BBL-opleiding gaan doen? Dan is het belangrijk dat je een werkplek vindt die erkend is door SBB.

 • Examens en toetsen
  Het Studenten Service Centrum houdt de resultaten van je toetsen en examen bij. Aan het einde van je opleiding bepaalt de (sub-)examencommissie of je een diploma krijgt. De opleiding heeft ook een uitgebreidere cijferregistratie (cijfers behaald op toetsen en verslagen) dan de officiële examenadministratie. 

  Wil je meer weten? Kijk dan in de (digitale) studiegids van je opleiding of neem contact op met het Servicepunt op jouw locatie.
 • Afwezig melden
  Jonger dan 18 jaar 
  Als je ziek bent, moeten je ouders/verzorgers dit ’s ochtends voor 9.00 uur doorgeven aan school via telefoonnummer 088-3342334.

  18 jaar en ouder 
  Ben je ziek? Meld je dan online afwezig via AlfaConnect > Eduarte of direct via Eduarte. AlfaConnect: kies het icoontje links bovenin (‘open het startprogramma voor apps’) en klik op de app Eduarte. Of ga direct naar de selfservice website van Eduarte.

  Let op: meld je ook afwezig bij je mentor/coach en blijf telefonisch bereikbaar. Als je ziek bent op een stagedag, dan meld je dit ook tijdig bij je stageadres. Als je verwacht dat je langer dan één dag afwezig bent door ziekte, bijvoorbeeld bij een operatie, geef dit dan zelf (of je ouders/verzorgers) aan bij jouw mentor/coach, zodat jullie afspraken kunnen maken over je studie en/of stage.

  Bijzondere gebeurtenissen
  Als er een bijzondere gebeurtenis staat aan te komen onder schooltijd en je wilt daar graag bij zijn, vraag dan uiterlijk een week van tevoren vrij bij je mentor/coach. Denk bijvoorbeeld aan een bruiloft.
 • Aanwezigheid en registratie

  Aanwezigheid
  Alle lessen en andere onderwijsactiviteiten van je rooster zijn verplicht. Ook bij kennismakingsdagen, werkweken, excursies en projectdagen is je aanwezigheid verplicht. Je moet op tijd in de juiste ruimte aanwezig zijn. Ben je er niet en heb je niet tijdig een geldige reden doorgegeven, dan heet dat 'ongeoorloofd afwezig'. Als je niet op tijd aanwezig bent, kunnen we de onderwijsovereenkomst verbreken en dan mag je geen lessen meer volgen.

  Registratie aan- en afwezigheid
  Je docent houdt digitaal bij of je wel of niet aanwezig bent (in de klas). Als je te veel afwezig bent, kan dit gevolgen hebben voor jouw en je studie. Deze gevolgen hangen af van je leeftijd en hoe lang je afwezig bent geweest: