Alfa-college

Administratieve zaken en procedures

Voordat je kunt beginnen met je opleiding, lever je een aantal documenten in bij het Servicepunt van jouw schoollocatie, zoals een getekende onderwijsovereenkomst. Ook lees je alles over examens en toetsen en hoe je je af meldt als je ziekt bent. Daarnaast moet je weten hoe we omgaan met jouw aanwezigheid en registratie in de klas. Lees online wat we van je verwachten.

 • Start schooljaar

  Voordat je begint met je opleiding lever je de volgende documenten in bij het Servicepunt:

  - ondertekende onderwijsovereenkomst (OWO);
  - een kopie van je overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 (indien van toepassing);
  - ondertekende praktijkovereenkomst (POK) (als je een BBL-opleiding gaat volgen / volgt).*

  *De praktijkovereenkomst kan pas worden ingeleverd als deze door de Deelnemersadministratie is aangemaakt. Inschrijving bij de opleiding is daarvoor noodzakelijk. Wel kun je bij de aanmelding aangeven dat je al een werkplek hebt en de daarvoor benodigde gegevens invullen.

  Je mag de documenten ook per post opsturen. Stuur ze dan naar het adres van je school ter attentie van Alfa-college, Servicepunt.

  Een postzegel plakken is niet nodig.

  Daarnaast moeten alle studenten zich tijdens het kennismakingsgesprek legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Indien van toepassing moet je je verblijfsvergunning of W-document laten zien bij het Servicepunt, zodat dit geregistreerd kan worden voordat je aan de opleiding begint.

 • Onderwijsovereenkomst
  Aan het begin van je opleiding tekenen jij en de school een onderwijsovereenkomst. Als je bij de begindatum van de onderwijsovereenkomst jonger dan 18 jaar bent, dan moet jouw wettelijke vertegenwoordiger de onderwijsovereenkomst ook ondertekenen.
   
  Met de onderwijsovereenkomst leggen we de rechten en plichten vast. Lever het getekende exemplaar van de OWO bij het Servicepunt in. Studenten die (of van wie de ouders) geen onderwijsovereenkomst hebben ingeleverd, mogen niet meedoen met de lessen. Dus vergeet dit niet te doen! 
   
 • Praktijkovereenkomst
  Als je bij een bedrijf of organisatie gaat stagelopen of werken (in het kader van je BBL-opleiding), dan moet je hiervoor - samen met je werkgever (en je ouders/verzorgers als je jonger bent dan 18 jaar) een praktijkovereenkomst (POK) ondertekenen en inleveren bij het Servicepunt. In deze overeenkomst leggen we afspraken vast.

  Er moet na inschrijving een BPV-meldingsformulier ingevuld te worden in samenwerking met de stagecoördinator. Zie boven. 

  Wil je een BBL-opleiding gaan doen? Dan is het belangrijk dat je een werkplek vindt met een SBB-erkenning.
 • Examens en toetsen
  De deelnemersadministratie houdt je examenresultaten bij. Aan het einde van je opleiding bepaalt de (sub-) examencommissie of je een diploma krijgt. De opleidingen hebben ook een cijferregistratie die uitgebreider is dan de officiële examenadministratie. 

  Wil je meer weten hierover? Lees dan verder in de (digitale) studiegids van jouw opleiding of neem contact op met het Servicepunt.
 • Melden afwezigheid
  18 jaar en ouder 
  Ben je ziek? Meld je dan online afwezig via alfaconnect.alfa-college.nl. Kies het icoontje links bovenin (‘open het startprogramma voor apps’) en klik op de app Eduarte. Of ga naar de selfservice website van Eduarte.

  Jonger dan 18 jaar 
  Ben je jonger dan 18 jaar en ben je ziek? Dan moeten je ouders/verzorgers dit ’s ochtends voor 9.00 uur doorgeven aan school via het telefoonnummer 088-3342334.

  Let op: meld je ook afwezig bij je mentor/coach en blijf telefonisch bereikbaar. Als je ziek bent op een stagedag, dan meld je dit ook bij het stageadres. Als je verwacht dat je langer afwezig zult blijven door ziekte, bijvoorbeeld bij een operatie, geef dit dan zelf (of je ouders/ verzorgers) aan bij jouw mentor/coach, zodat jullie afspraken kunnen maken over je studie.

  Bijzondere gebeurtenissen
  Vraag voor bijzondere gebeurtenissen waar je vrij voor wilt, bijvoorbeeld omdat je graag bij een huwelijk wilt zijn, uiterlijk een week van tevoren vrij bij je mentor/coach.
 • Aanwezigheid en registratie

  Aanwezigheid
  Alle lessen en andere onderwijsactiviteiten uit je rooster zijn verplicht. Ook bij kennismakingsdagen, werkweken, excursies en projectdagen is je aanwezigheid verplicht. Je moet op tijd in de juiste ruimte aanwezig zijn.

  Als je niet op de juiste tijd aanwezig bent, kunnen we de onderwijsovereenkomst verbreken en mag je geen lessen meer volgen.

  Registratie in de klas
  Je docent houdt digitaal bij of je wel of niet aanwezig bent in de klas. Als je te veel afwezig bent, kan dit gevolgen voor je hebben. Deze gevolgen hangen af van je leeftijd en hoelang je niet aanwezig bent geweest. 

  Zie voor meer informatie de tabel hieronder.