Alfa-college

Verhaal Student Tom

Samen kijken om stappen te makenTom is bijna 12 jaar werkzaam geweest als pedagogisch medewerker en is momenteel persoonlijk begeleider in opleiding in de forensische zorg. Voor dit werk volgt hij de BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg voor Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen.

'Door de coronaperiode ben ik gaan nadenken of ik voldoening uit mijn werk kon halen en of ik misschien iets anders zou willen doen’, vertelt Tom. ‘Mijn ambities liggen altijd al bij de forensische zorg. Als ik nog iets wil, dan moet ik mij verder ontwikkelen.’ Met zijn jarenlange werkervaring en omdat de combinatie van werken en leren hem goed bevalt was de keuze voor deze opleiding snel gemaakt. De 34-jarige BBL-student ervaart een goede aansluiting van de theorie naar de praktijk. Wat ik leer kan ik direct in mijn werk toepassen. Al doende leert men en zo ervaar ik het ook in mijn werk als persoonlijk begeleider.’

Het is mooi om, samen met cliënten en collega’s van het team, te kijken welke stappen we kunnen maken.We kijken hoe we een veilig leefklimaat kunnen aanbieden aan cliënten. Want wat voor ons vanzelfsprekend is, geldt voor een cliënt niet altijd. Waar ligt zijn of haar kwaliteit om de stap naar de maatschappij te maken? Daar hebben we een grote rol in. Het begeleiden van dit proces is prachtig om te doen.’

Soms lukt het niet altijd om de geplande stappen te maken. Dat vindt Tom soms lastig, waar in sommige gevallen sprake is van een strafrechtelijk verhaal, waarin verschillende factoren van invloed zijn op het stappenplan. ‘Ook dat hoort er bij. Dat maakt dat we het plan moeten aanpassen. Ook daar leer je mee omgaan. Ons werk levert mooie dingen op en soms ook tegenslagen.’

Tom deelt het verhaal waarin een cliënt onlangs de stap uit een gesloten kring naar buiten kon maken. ‘Hij ging van het binnenblok naar het buitenblok, zoals we dat omschrijven. Een héle stap! Dat is zoiets moois. Echt prachtig! Dat geeft voldoening aan ons werk.Stapje hoger
Elke vrijdag volgen Tom en zijn studiegenoten de lessen op school en dat gebeurt volgens hem naar volle tevredenheid. ‘Kijk, de praktijk is de ervaring en de basis is de theorie. De docenten beheersen beide. Zij hebben zoveel praktijkervaringen.’ De vrijdag is volgens Tom een goede dag op school om de ervaringen van de dagen ervoor te delen. We sparren met elkaar. Casussen en dilemma’s worden gedeeld en besproken. Heel leerzaam!De vakken die horen bij de maatschappelijke zorg vindt Tom erg interessant. De theorie laat een stukje signalering zien en vraagt ons daarop te anticiperen. ‘De theorie opdoen en daarna in de praktijk brengen maakt je zeker en daarin groei je. Zie het als traplopen, je komt steeds weer een stapje hoger. Dat geldt ook voor een cliënt. Over de voorzieningen op school is Tom ook te tevreden. ‘Het is prima voor elkaar hoor. Even koffie halen bij de automaat hier op de gang. Dat heb ik soms wel even nodig hoor! Alles is netjes en fatsoenlijk. Dat alles draagt bij aan een fijne school.’

Tom, 34 jaar.
Student Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op het Alfa-college in Hoogeveen.

Meer weten over werken én leren als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen óf één van de andere welzijnsopleidingen?
Lees dan verder op deze pagina of ga direct naar de opleidingspagina.

Let op: Instroom in februari 2022 is nog mogelijk! Neem contact met ons op voor meer informatie.