Alfa-college
GRONINGEN, BOL, niveau 4, opleidingsduur 4 jaar

Middenkaderfunctionaris Bouw (en Infra)

Als middenkaderfunctionaris bouw en infra weet je alles over bouwconstructies. Je bent betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei bouwprojecten of onderhoudswerkzaamheden. Je hebt het overzicht over het totale bouwproject, maakt een bouwplanning en begeleidt je team. Je overlegt met alle partijen die zijn betrokken bij het project. Je zorgt voor een succesvolle oplevering!

Als ik terugkijk zie ik hoeveel ik geleerd heb

Als ik terugkijk zie ik hoeveel ik geleerd heb

Sluiten

Omdat ik op de middelbare school wel goed was in wiskunde zei mijn moeder: waarom ga je niet iets met techniek doen, bouwkunde bijvoorbeeld. Dat was een goeie tip! Ik heb het hier erg naar mijn zin. De sfeer op school en in de klas is echt goed.

Je leert hier alle kanten van het vak Bouwkunde zoals bouwstijlen, constructieleer en materiaalkennis, je leert zelf ontwerpen en bouwtekeningen beoordelen. Het examenjaar bevalt me goed, als ik nu terugkijk zie ik ook hoeveel ik de afgelopen jaren geleerd heb. Hierna ga ik naar het hbo, Bouwkunstgeschiedenis studeren.

Myrthe
student Bouwkunde

 • Iets voor jou?

  Je vindt samenwerken leuk, want als middenkaderfunctionaris Bouw en Infra werk je veel samen met verschillende specialisten. Bijvoorbeeld met:
  - architecten
  - installateurs 
  - opdrachtgevers

  Je pakt aan, je kunt omgaan met tijdsdruk en vindt planningen belangrijk. Bouwtekeningen maken en lezen, rekenen en calculeren kunnen je taken zijn.
  Je houdt hoofdlijnen in de gaten zodat je overzicht hebt. Als middenkaderfunctionaris Bouw en Infra moet je het logistieke proces in de gaten houden. 

 • De opleiding

  Deze opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen


  Bij deze opleiding leer je veel over:

  - seriematige woningbouw
  - vernieuwbouw
  - utiliteitsbouw
  - ontwerp, uitvoering en beheer

  Als je wilt doorstromen naar een hbo-opleiding, kun je extra wis- en natuurkunde volgen.  

 • Vakken

  Theorie technische vakken

  - Architectuur
  - Bedrijfskunde
  - Constructieleer
  - Materialen
  - Natuurkunde
  - Sterkte berekenen
  - Technologie
  - Vaktekenen
  - Wiskunde


  Praktijk

  - Tekenen
  - Timmeren/bouwmeten

  Projecten

  - Vergadertechniek (agenda, notulen en samenwerken)
  - Gedrag (tijdens de opleiding leer je elkaar aan te spreken op bv gedrag en werk. Je zult een actieve houding aan moeten nemen.)
  - Presenteren (iedere periode wordt afgesloten met een presentatie. Je licht jouw ontwerp en uitwerking van een project toe aan de hand van bijvoorbeeld een presentatie.) 

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma. 

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.

  Keuzedeel Aardbevingsbestendiger bouwen

  Je gaat dit Keuzedeel volgen. Hierin leggen we uit hoe bevingen ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn voor de gebouwen, de omgeving etc. in Groningen m.b.t. aardbevingen en de gevolgen ervan. Denk hierbij aan aanpassen fundering, versterkingen in muren, vloeren en daken enz.

  Onderwerpen die we bespreken, zijn:
  - opbouw van de aarde en het ontstaan van aardolie en aardgas; hoe ontstaan aardbevingen (natuurlijke en door de mens veroorzaakte); toekomstige energiebronnen uit de aarde
  - sociale kant van de aardbevingen, wat voor gevolgen hebben de bevingen op het gedrag van de bewoners en de bedrijven
  - hoe ontstaan scheuren in woningen en hoe kun je die voorkomen?
  - sterkte, stijfheid en stabiliteit
  - het ontwerp van de architect (waar moet je op letten bij het ontwerpen van een woning zodat die meer bestand is tegen de invloed van een aardbeving)
  - wordt het gebouw dikker, steviger en dus duurder?
  - kun je gebouwen duurzamer maken als je toch scheuren herstelt? Je kunt bijvoorbeeld meteen isolatie toepassen tijdens het herstel; of je zorgt voor zonnepanelen en/of aardwarmte als energiebron: twee vliegen in één klap.
  - hoe gaan we om met monumenten en aardbevingsschade?

  Keuzedeel Architectuur

  Je gaat dit keuzedeel volgen in het eerste en tweede jaar van de opleiding en daarin wordt het ontwerpproces van bouwwerken en kunstwerken behandelt. Je gaat ontdekken dat bij ieder bouwwerk zowel voor de bouw als de weg- en waterbouw er nagedacht wordt en moet worden over vorm, kleur, afmetingen etc. Je gaat aan de gang met de bestaande gebouwen en je wordt uitgedaagd in het creatief denken met als doel het oplossen van ontwerpvraagstukken.

 • Opleiding in beeld

   

 • Leerweg
  De stage is ongeveer 35% van de totale studieduur.
  1e en 2e jaar:
  - Per jaar een periode van 10 weken
  3e en 4 jaar:
  - Per jaar een periode van 20 weken (aaneengesloten)

  Tussentijds heb je regelmatig:
  - terugkommomenten
  - stagebezoeken
  - telefonische contactmomenten

  Idee voor stagebedrijf

  Je loopt je stage bij bijvoorbeeld bouwbedrijven, aannemers, woningbouwcoöperaties, gemeenten, grondverzetbedrijven, architecten, constructeurs, adviseurs en onderaannemers.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo-gemengde leerweg
  • vmbo-theoretische leerweg of mavo
  • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
  • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
  • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Met je diploma Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra kun je kiezen uit verschillende hbo-opleidingen. 

  Aan het werk

  Als gediplomeerd middenkaderfunctionaris bouw en infra kun je meteen aan het werk, of je kiest ervoor om verder te leren.

  Meteen aan het werk (of aan te vullen met enkele vervolgstudies) als (beginnend):
  - ontwerper
  - tekenaar
  - calculator
  - bouwer
  - aannemer
  - maatvoerder
  - uitvoerder
  - beheerder
  - opzichter
  - projectleider 

 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers
 • Module Aardbevingsbestendig bouwen
  Voor het keuzedeel ‘Aardbevingbestendiger Bouwen’ zijn Alfa-college studenten op bezoek geweest bij een bouwplaats van Van Wijnen.

  Het Alfa-college biedt sinds februari 2017 het keuzedeel ‘Aardbevingbestendiger Bouwen’ aan. Dit is een pilot, aangezien het keuzedeel pas in 2018 officieel moet starten. Maar het wordt nu al aangeboden, om zo de huidige studenten van de Beroeps Opleidende Leerweg 4 kennis van en ervaring met het aardbevingsverhaal te laten opdoen. In het keuzedeel volg je de volgende modules: geologie, sterkte(leer), constructeur, architectuur, sociale aspecten, schadeherkenning, opname en rapportage.


Misschien ook interessant voor jou?