Alfa-college
GRONINGEN, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen

Voor de opleiding Medewerker Kinderopvang, onderwijs en bewegen is een numerus fixus ingesteld. We bieden 90 opleidingsplaatsen vanwege een beperkt aantal stageplaatsen voor deze opleiding. Als er voor een opleiding met een numerus fixus meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er een loting gehouden onder degenen die zich tijdig hebben aangemeld of komen de aanmelders op een wachtlijst.

Deze nieuwe opleiding is de perfecte combinatie van werken met kinderen en de actie van sport en bewegen.

Deze opleiding vindt plaats op twee locaties, namelijk Kardingerweg en Kluiverboom. De locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar. Als je je aanmeldt, zie je de locatie Kardingerweg in beeld.

 • Iets voor jou?

  Kinderopvang in beweging
  Op steeds meer plekken in Nederland komen kinderopvang, onderwijs en bewegen samen in een Integraal Kind Centrum (IKC). Daardoor is er een groeiende vraag naar breed inzetbare medewerkers. Medewerkers die het leuk vinden om te bewegen met kinderen, te ondersteunen in de klas én als pedagogisch medewerker in de opvang te werken. In het schooljaar 2020-2021 zijn wij daarom als eerste in Nederland de nieuwe opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen gestart.

  Een Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen is:

  • enthousiast en gemotiveerd om te werken met kinderen
  • sportief en actief
  • nieuwsgierig en creatief
  • een goede teamplayer
  • sociaal vaardig.
 • De opleiding

  Deze brede opleiding gaat in op het werk voor, tijdens en na schooltijd. Je maakt kennis met het Integraal Kind Centrum. Natuurlijk leer je hoe je omgaat met kinderen van nul tot dertien jaar, maar ook leer je alles over hun ontwikkeling en hoe je die kunt stimuleren. Daar horen uiteraard beweeg- en onderwijsactiviteiten bij.

  Bekijk hier de flyer.

 • Video van de opleiding

  Bekijk hieronder de video van de opleiding.

 • Vakken

  Hieronder vind je de vakken die aan bod komen. Naast beroepsspecifieke onderdelen zijn er ook algemeen vormende onderdelen. Die zijn net zo belangrijk  voor het behalen van je diploma.
   
  Beroepsspecifieke vakken

  - Pedagogiek
  - Ontwikkelingspsychologie
  - Methodiek
  - Didactiek
  - Sport en spel
  - Expressie
  - SLB-uren.

  Algemene vakken
  Daarnaast volg je ook lessen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken waarvoor je examen doet. 

  Keuzedelen
  Je kiest daarnaast drie keuzedelen die passen bij jouw vakgebied, persoonlijkheid en interesses. Deze extra keuzedelen versterken jouw kwaliteiten en maken je flexibeler op de snel veranderende arbeidsmarkt.

 • Leerweg
  De opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen volg je als BOL-opleiding (dagopleiding): je wisselt school en stage af. Op school volg je theorie- en praktijkvakken.

  Tijdens je stage doe je praktijkervaring op. 
  Je loopt stage binnen alle disciplines van een Integraal Kind Centrum. In overleg met je stagegever bepaal je in welke periode je aan de slag gaat met welke discipline. De opleiding wijst de stageplaatsen toe. Een sollicitatieprocedure hoort bij de plaatsing.

  Je stagedagen:
  - eerste leerjaar 1 dag per week
  - twee leerjaar 2 dagen per week
  - derde leerjaar 3 dagen per week.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of overgangsbewijzen nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma niveau 2, 3 of 4.

  Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek of een kennismakingsactiviteit. Tijdens deze kennismaking ontdek je of de opleiding goed bij jou past. Ook komen je leerprestaties, houding, wederzijdse verwachtingen en je motivatie voor deze opleiding aan bod.
 • Na je opleiding
  Met het diploma Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen kun je aan het werk in een Integraal Kind Centrum, de kinderopvang of het basisonderwijs. Je kunt ook doorstromen naar het hbo.
 • Schoolkosten

  Wij zorgen als school ervoor dat onze praktijklokalen beschikken over alle gereedschappen en materialen die je nodig hebt om de praktijklessen te volgen. Er zijn ook kosten voor jou als student. Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • kosten voor de aanschaf van een laptop.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.