Alfa-college

Decanennieuwsbrief

oktober 2017

Bereid uw leerlingen goed voor op het mbo. Hier ontdekt u het laatste nieuws over onze opleidingen en andere belangrijke ontwikkelingen.
 • Hallo MBO informatiemarkt 2 november
  De voorlichters van Hallo MBO hebben in september of oktober uw 4e jaars leerlingen in de klas bezocht. Het eerste keuze-evenement dat we voor hen organiseren is de Hallo MBO Informatiemarkt op donderdag 2 november in Groningen.
   
  De informatiemarkt is van 18.00-20.30 uur op de locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen vragen stellen over bijvoorbeeld de inhoud van opleidingen, doorstuderen en kans op werk. Ook zijn er loopbaanadviseurs voor advies over de juiste studiekeuze en leerlingen kunnen zich meteen aanmelden.


  Hallo MBO informatiemarkt 2 november 2017

 • Nieuw toelatingsbeleid mbo
  Sinds 1 augustus is er landelijk een nieuw toelatingsbeleid van kracht voor het mbo. Aanmelders hebben in de meeste gevallen een plaatsingsrecht; een uitzondering hierop geldt voor opleidingen met een numerus fixus en enkele opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen. Aanmelders hebben in alle gevallen ook recht op een studiekeuzeadviesgesprek. 
     
  Aanmelden is plaatsen 
  Opleidingen die geen numerus fixus kennen of aanvullende eisen hebben: als leerlingen zich op tijd - vóór 1 april – en met de juiste vooropleiding aanmelden, kunnen zij ervan uitgaan dat zij zijn geplaatst op de opleiding van hun keuze (garantie op opleidingsplek). Ook leerlingen die zich na 1 april aanmelden, kunnen veelal naar de opleiding van hun eerste keuze. 
  We hebben een kennismakingsgesprek met de aanmelder waarin we graag willen weten waarom de leerling voor deze opleiding heeft gekozen. Wij zullen wat meer vertellen over de opleiding en over het toekomstige beroep. Uiteraard kunnen we een leerling adviseren als hij daar behoefte aan heeft.  Aanmelden voor een 2e keuze is niet nodig want de leerling wordt geplaatst op de opleiding die hij graag wil!  
  Ook leerlingen die zich na 1 april aanmelden, kunnen veelal naar de opleiding van hun eerste keuze. Dit geldt niet voor aanmeldingen van opleidingen die een numerus fixus hebben bij Alfa-college of een test afnemen. Ook kunnen opleidingen na 1 april vol raken.


  Aanmelden bij numerus fixus-opleidingen: loting
  Enkele opleidingen kennen een numerus fixus. Dit wordt vermeld op de desbetreffende opleidingspagina op de website en zullen we ook op andere manieren communiceren. Als leerlingen zich aanmelden voor een opleiding met numerus fixus, vóór 1 april en met de juiste vooropleiding, dan doen zij mee in de loting begin april. Als leerlingen zijn uitgeloot, dan geldt de tweede keuze voor een opleiding als een aanmelding vóór 1 april (ook als de aanmelding na 1 april heeft plaatsgevonden). We adviseren daarom dat aanmelders voor een opleiding met numerus fixus nadenken over een tweede keuze.  Binnenkort wordt duidelijk welke opleidingen bij Alfa-college een numerus fixus hebben. 
   
  Aanmelden bij opleidingen met aanvullende eisen: test
  Enkele opleidingen vragen om bepaalde vaardigheden of talenten (aanvullende eisen). Hiervoor wordt een test afgenomen om te kijken of de leerling over de vereiste vaardigheden beschikt. Aanmelden vóór 1 april betekent dat een leerling wordt uitgenodigd voor de test. We adviseren dat leerlingen nadenken over een tweede keuze als ze zich aanmelden voor een opleiding met aanvullende eisen. De tweede keuze geldt dan als een aanmelding vóór 1 april.
   
  Overzicht van opleidingen die aanvullende eisen hebben en een test zullen afnemen:
   
  Deze informatie is binnenkort ook elders op de website te vinden.

   

 • Studiekeuze MBO 30 november
  Donderdag 30 november van 19.00-21.00 uur zijn uw leerlingen en ouders/verzorgers van harte welkom tijdens onze eerste informatieavond Studiekeuze MBO!
   
  - Hardenberg: LOC-gebouw, Parkweg 1a1 
  - Hoogeveen: Voltastraat 33 en locatie KARgo!, De Stroom 3. De opleidingen Motorvoertuigentechniek en Transport en Logistiek worden aangeboden op de locatie KARgo! 
   

  Tijdens onze informatieavond Studiekeuze MBO staan studenten en docenten klaar om uw leerlingen te informeren over de opleidingen, het onderwijs, stages, etc. Ook is er gelegenheid de vaklokalen te bekijken. De loopbaanadviseurs geven advies over specifieke vragen over oriënteren en kiezen, hulp bij studeren en begeleiding bij persoonlijke problemen.

   

 • Dienstverlenende beroepen Hoogeveen

  Vorig schooljaar zijn we in Hoogeveen gestart met het aanbieden van een clustering van drie niveau 2-opleidingen: Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker sport en recreatie en Medewerker facilitaire dienstverlening. Dit concept bleek al snel succesvol en is dit schooljaar dan ook uitgebreid met vier nieuwe opleidingen: Medewerker secretariaat en receptie, Medewerker (financiële) administratie, Verkoper of Gastheer/-vrouw. Zo'n 100 studenten volgen hier nu een opleiding waar ze worden opgeleid tot breed inzetbare dienstverleners. Velen kiezen ook voor een vervolgopleiding op niveau 3. Onderzocht wordt of ook Logistiek medewerker volgend schooljaar aan de clustering wordt toegevoegd of op de locatie KARgo! als zelfstandige opleiding blijft.

 • HBO Informatiemarkt Hardenberg

  Het Alfa-college Hardenberg organiseert op donderdag 2 november 2017 van 19.00 – 21.00 uur een HBO-informatiemarkt voor iedereen die interesse heeft in een HBO-opleiding! Leerlingen en ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om deze markt te bezoeken. Het is voor studenten die graag willen doorstromen naar het HBO, een ideale gelegenheid om zich te oriënteren op een vervolgstudie. Ook voor studenten die meer willen weten over de opleidingsmogelijkheden binnen defensie en politie, is deze infobeurs interessant.

 • Profielwerkstukken Hoogeveen
  Ook dit schooljaar worden vierdeklassers Theoretische Leerweg van de Hoogeveense scholen Roelof van Echten College en de Groene Driehoek bij het maken van hun profielwerkstuk begeleid door docenten en studenten van het Alfa-college. De leerlingen komen vijf keer bij ons op school en krijgen advies en hulp over de aanpak van het werkstuk, de juiste formulering van hoofd- en deelvragen, het verkrijgen van informatie en de verwerking ervan. In januari presenteren alle leerlingen hun eindproduct tijdens een grote markt in het schoolrestaurant. Hiervoor worden familie en vrienden uitgenodigd. Docenten van het Alfa-college en de eigen docenten beoordelen de presentaties. De bezoekers bepalen de Publieksprijs.  
    

  Zowel leerlingen als beide scholen ervaren deze manier van samenwerken en begeleiding als nuttig en succesvol. Het niveau van de profielwerkstukken is duidelijk gestegen. De leerlingen maken op een praktische manier kennis met het mbo, de 'taal' en werkwijze. Een eventuele overstap na het examen wordt hierdoor makkelijker en gaat bijna als vanzelf.