Alfa-college

Decanennieuwsbrief

Februari 2019

Bereid uw leerlingen goed voor op het mbo. Hier ontdekt u het laatste nieuws over onze opleidingen en andere belangrijke ontwikkelingen.
 • Studiekeuze MBO infoavond 14 maart

  Donderdag 14 maart van 17.00-20.00 uur zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers van harte welkom op de informatieavond Studiekeuze mbo in Groningen. Alle locaties van het Alfa-college in Groningen zijn dan open. De locatie Assen (alleen opleiding Sport en Bewegen) is open van 16.00-18.00 uur. Leerlingen kunnen zelf in gesprek gaan met studenten en docenten. Ook zijn de loopbaanadviseurs aanwezig om te helpen met een opleiding kiezen die bij hen past. 

  Opleidingen Groningen en Assen
  Bekijk de flyer voor meer informatie over de opleidingen in Groningen of vind een opleiding via de opleidingenzoeker.

 • Studiekeuze MBO infoavond 28 maart

  Donderdag 28 maart van 19.00-21.00 uur zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers van harte welkom op de informatieavond Studiekeuze mbo in Hardenberg en Hoogeveen. In Hoogeveen is zowel de locatie Voltastraat 33 als KARgo! De Stroom 3 open. Proef de sfeer, maak kennis met onze opleidingen, docenten en studenten. Ook zijn de loopbaanadviseurs aanwezig om te helpen met een opleiding kiezen die bij hen past.
   
  Opleidingen in Hardenberg en Hoogeveen
  Bekijk de flyer voor meer informatie over de opleidingen in Hardenberg en Hoogeveen of vind een opleiding via de opleidingenzoeker.

 • Hardenberg bruist 11-16 maart

  Hardenberg bruist tijdens de Week van Zorg en Welzijn 11 t/m 16 maart! In die week vindt de tweede editie van de Week van Zorg en Welzijn plaats. Vanwege het enorme succes in 2018 hebben de Hardenbergse zorg- en welzijnsinstellingen en het Alfa-college Hardenberg, de handen opnieuw ineengeslagen om alle bezoekers te laten zien en ervaren hoe leuk en gevarieerd werken in zorg en welzijn is.

  Maandag 11 maart om 11.00 uur opent wethouder Gitta Luiten aan de Voorstraat 33-35 de Week van Zorg en Welzijn in Hardenberg. Die week is er daar een pop-upwinkel ingericht om te ervaren en te horen hoe het is om te werken in de zorg en welzijn. Er is een gevarieerd programma. Er zijn voorlichtingen en bezoekers kunnen activiteiten ondernemen en workshops volgen, zoals demonstratie van de nieuwste technologische zorgproducten, meemaken hoe het is om in een rolstoel te zitten en mensen kunnen de belevingswereld van blinden en slechtzienden ervaren in de 'blindenkamer’. 

  Nieuw dit jaar is 'werken in de zorg dag op zaterdag' op zaterdag 16 maart van 9.00-16.00 uur. De winkel is de gehele week open en deze organisaties en onderwijsinstellingen dragen bij aan het programma:
  • Carinova 
  • Beter Thuis Wonen 
  • Stichting Sprank 
  • Baalderborggroep 
  • SXB 
  • Interaktcontour 
  • de Stuw 
  • RIBW 
  • Buurtzorg Nederland 
  • Vitaal Vechtdal
  • Alfa-college

 • 11 april Girlsday Groningen

  Donderdag 11 april is de landelijke Girlsday. Noorderpoort en Alfa-college trekken dit jaar gezamenlijk op tijdens Girlsday. Het is niet vanzelfsprekend dat meisjes kiezen voor techniek. Daarom organiseren wij activiteiten op diverse technieklocaties en bezoeken we een bedrijf. Zo kunnen meisjes zelf de praktijk ervaren, maken ze kennis met (vrouwelijke) technische professionals en studenten en gaan ze op werkbezoek. Door het ervaren en beleven in de praktijk, willen we meisjes enthousiast maken voor de veelzijdige wereld van techniek en de instroom van meisjes in de techniek vergroten.

  Uw school kan geïnteresseerde meisjes uit klas 1 en 2 vmbo, samen met begeleiders, aanmelden voor deze Girlsday bij een van de technieklocaties van Alfa-college of Noorderpoort. Meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan tot 20 maart.

  Girlsday is een initiatief van VHTO (landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) om, in samenwerking met bedrijven en scholen, meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.

  Girlsday Groningen

 • Revitalisatie Voltastraat Hoogeveen

  Het schoolgebouw aan de Voltastraat in Hoogeveen wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Het oudste deel, de voormalige Middelbare Technische School, dateert van 1966. In 1996 is de school uitgebreid met een aantal gebouwdelen, waaronder de drie etages tellende vleugel met leslokalen, de huidige centrale hal en het schoolrestaurant. Tijdens de verbouwing zullen zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt. Dit is één van de speerpunten van de vernieuwbouw: circulair en duurzaam. Waar mogelijk worden studenten erbij betrokken. Het onderwijs gaat tijdens de verbouwing gewoon door.

  Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk: "We zijn al enkele jaren bezig met de plannen voor Volta2020, zoals we dit plan hebben genoemd. Medewerkers hebben onze onderwijsvisie opnieuw vastgesteld en de inrichting van het gebouw wordt mede hierdoor bepaald. Dat betekent onder meer dat er ruimte moet zijn voor projectonderwijs en flexibel in te richten lokalen. Een contextrijke omgeving, waarin beroepspraktijk en leren steeds meer in elkaar overvloeien. We spelen straks nog beter in op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, waarmee we het economische klimaat en de innovatiekracht van de regio een impuls geven."

 • Nieuw: Logistiek supervisor Hardenberg

  Met ingang van 1 september 2019 start in Hardenberg de opleiding Logistiek supervisor, niveau 4, BOL. Voor leerlingen die graag initiatief nemen of dingen organiseren, is dit de juiste opleiding in de logistieke wereld. Studenten leren het logistieke proces aansturen, personeelsbeleid uitvoeren en zakelijke contacten onderhouden. Verder leren ze voorstellen doen voor een afdelingsplan en afdelingsbudget. Verder ziet de student toe op de verdeling van het werk en zorgt dat alles veilig gebeurt. Ook onderhoudt de logistiek supervisor contacten met leveranciers, klanten en transportbedrijven. Voor deze opleiding hebben leerlingen één van de volgende diploma’s nodig: vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo.

  Logistiek supervisor

 • Bereiden: specialisatie Apothekersassistent Hoogeveen

  Het keuzedeel 'Bereiden' is een unieke mogelijkheid tot specialisatie binnen de opleiding Apothekersassistent. Als enige in Noord-Nederland biedt deze opleiding in Hoogeveen dit keuzedeel aan. Hierbij leren studenten zélf onder meer zalf, capsules en zetpillen bereiden. In de ‘gewone’ apotheken is deze vaardigheid niet meer echt nodig. Toch is de vraag naar studenten die hierin gespecialiseerd zijn groot, vanuit o.a. het UMCG, Isala Klinieken en bereidingsapotheken.

  Chris Hengeveld, opleidingsmanager: “Studenten krijgen hier al tijdens hun studie een baan aangeboden. We luisteren naar de vraag vanuit de markt en proberen daar ons onderwijs op aan te passen. Daarom zijn we met deze specialisatie begonnen.” De kwaliteit van de opleidingen Dokters-, Tandarts- en Apothekersassistent is al jaren van hoog niveau. Voor het vijfde jaar op rij krijgen de opleidingen volgens de Keuzegids MBO het predikaat Topopleiding. In de Keuzegids 2019 staan zij op de 1e plaats. Deze waardering komt van zowel studenten als de inspectie. Hij vervolgt: “We zijn misschien niet de grootste school in deze regio, maar leveren wel de beste kwaliteit. Dat weten onze studenten en ook het beroepenveld heeft een groot vertrouwen in ons. Vmbo-leerlingen die nú voor een opleiding voor Dokters-, Tandarts- of Apothekersassistent kiezen, zijn zo goed als zeker van een mooie baan, ook in onze regio.”

 • TechniekExperience Hoogeveen

  Zo’n 50 derdejaarsleerlingen van Stad en Esch uit Meppel bezochten 14 februari het Alfa-college in Hoogeveen voor de TechniekExperience. Deze middag stond in het teken van je oriënteren op de wereld van techniek en mogelijke technische vervolgstudies.

  Leerlingen hoorden over het brede aanbod van technische opleidingen waaruit zij kunnen kiezen en wat de beroepsmogelijkheden zijn. Hierna gingen de leerlingen zelf aan de slag. Op de locatie KARgo! aan de Stroom volgden ze workshops Motorvoertuigentechniek en Transport & Logistiek en aan de Voltastraat gingen ze aan de slag bij de overige technische opleidingen: ICT, Metaal/ werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Elektro- en Installatietechniek. Een zinvolle en interessante middag in de wereld van techniek!

 • Themabijeenkomst Hardenberg: vrouwen behouden in techniek

  Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die kiezen voor een technisch beroep sneller weer het beroep uitstromen dan gemiddeld. Dat is jammer omdat wij erg ons best doen om meisjes te enthousiasmeren voor techniek en ICT. Daarom houdt het Alfa-college Hardenberg 16 mei a.s. een themamiddag/avond over Vrouwen behouden in de techniek. U bent alvast van harte uitgenodigd.

 • Handige webpagina's voor decanen

  In deze periode, als uw leerlingen zich aanmelden voor een mbo-opleiding, attenderen wij u graag op de volgende pagina’s op onze website. Hier leest u informatie die u kunt delen met uw mentoren, leerlingen en hun ouders/verzorgers.

 • Informatieavonden

  Groningen en Assen

  • 14 maart Studiekeuze MBO informatiemiddag Assen (Sport en Bewegen) 16.00-18.00 uur
  • 14 maart Studiekeuze MBO informatieavond alle schoollocaties Groningen 17:00-20:00 uur
  • 20 juni Studiekeuze MBO - Last minute - Groningen 17:00-19.00 uur
  • 25 juni Open dag VAVO Groningen 17:00-19:00 uur

  Hardenberg

  • 28 maart Studiekeuze MBO informatieavond 19:00-21:00 uur
  • 23 mei Studiekeuze MBO informatieavond 19:00-21:00 uur
  • 13 juni Studiekeuze info-uur 19:00-20:00 uur

  Hoogeveen

  • 28 maart Studiekeuze MBO informatieavond 19:00-21:00 uur
  • 13 juni Studiekeuze MBO informatieavond 15:00-17:00 uur en 18:00-20:00 uur
  • 4 juli Studiekeuze MBO informatieavond 18:00-20:00 uur