Alfa-college

Je past de theorie echt toe in de praktijk

Je past de theorie echt toe in de praktijk

Sluiten
Op deze opleiding leer je erg veel! We krijgen vakken zoals bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en financiële bedrijfseconomie. Maar ook Engels, Duits, Nederlands en burgerschap.

De docenten geven je goede ondersteuning en begeleiding. Vorig jaar heb ik zwangerschapsverlof gehad en toen ik terug kwam heb ik dankzij mijn docenten alle gemiste lesstof in korte periode kunnen inhalen.

De opleiding is leuk, maar ik vind het nog leuker om stage te lopen. Je leert hier echt de theorie toepassen. Je snapt dan waarom je bepaalde dingen moet doen. Op de afdeling financiële administratie houd ik me bezig met de inkoop, verkoop en samen met collega’s bereken ik de omzet.

Je moet in dit vak dus nauwkeurig kunnen werken en goed kunnen samenwerken. En je moet het leuk vinden om veel achter de computer te zitten.

Later wil ik wel mijn eigen bedrijf. Maar ik wil eerst alle financiële zaken goed weten, dus na mijn opleiding ga ik eerst een paar jaar ervaring opdoen.

Aala Al-Sunbuli
Student opleiding Bedrijfsadministratie
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het leuk om met financiële gegevens te werken
  - Je bent goed in rekenen
  - Je werkt nauwkeurig
  - Je bent zelfstandig
  - Je hebt gevoel voor geldzaken
  - Je maakt graag duidelijke overzichten

  Herken jij jezelf hierin, dan is de opleiding Bedrijfsadministrateur iets voor jou!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.
  Belangrijke eigenschappen en vaardigheden voor een bedrijfsadministrateur zijn:
  - Omgaan met bezoekers en cliënten
  - Plannen/organiseren
  - Controleren
  - Vakkennis
  - Zelfstandigheid
  - Initiatief nemen
  - Creativiteit
  - Nauwkeurigheid
  - Verantwoordelijkheid nemen

  Wat jij kunt en wilt, daar gaat het om

  Jouw kwaliteiten staan centraal. Reken dus op persoonlijke aandacht en begeleiding door een klein, vast team. Een docent is jouw persoonlijke coach en stagementor. Jullie praten regelmatig over hoe het met je studie gaat.
 • Business School

  Bij de Business School leiden we je op tot ondernemer van je eigen toekomst. Je wordt namelijk breed opgeleid. In de opleiding krijg je verschillende gastlessen, zodat je je kunt oriënteren op de opleidingen en het werkveld.

  Uitstroomrichtingen

  De negen uitstroomrichtingen zijn:
  - B2HBO (niveau 4)
  - Business Administration (niveau 4)
  - Business Brood en banket (niveau 2, 3 en 4)
  - Business Culinair (niveau 2, 3 en 4)
  - Business Fashion (niveau 3 en 4)
  - Business Finance (niveau 4)
  - Business Recreatie & Evenementen (niveau 4)
  - Business Retail (niveau 3 en 4)
  - International Business (niveau 4)

  Studenten van de economische opleidingen, Business Culinair, Business Recreatie en Evenementen en Business Brood en Banket volgen het eerste half jaar een gezamenlijk programma. Na een half jaar kies je definitief voor een opleidingsrichting. Je krijgt op deze manier nog de kans om van opleiding switchen, zonder dat het je een schooljaar (of extra lesgeld) kost.

  Let op: Voor niveau 4-opleidingen geldt dat na een half jaar wordt gekeken of je de opleiding op niveau 4 gaat vervolgen of met niveau 3 verder gaat. Welk niveau je uiteindelijk gaat volgen is afhankelijk van de behaalde studiepunten.

  Haar- en Schoonheidsverzorging

  Ook deze opleidingen behoren tot de Business School. Deze zijn echter niet gekoppeld aan bovenstaande opleidingen en volgen hun eigen onderwijsprogramma.

 • Vakken
  Bij deze opleiding volg je de volgende vakken op hoog niveau:
  - Bedrijfseconomie
  - Administratieve en financiële zaken
  - Fiscale zaken
  - Management
  - Marketing en informatica
  - Arbeidszaken en arbeidsverhoudingen

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, Loopbaan en burgerschap, Projecten en Economische vakken.

  Daarnaast krijg je gastlessen en de mogelijkheid om je te oriënteren op het werkveld.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Flexibel onderwijs
  Studenten van de economische en ambachtelijke opleidingen volgen een lesprogramma vol keuzevrijheid en flexibiliteit. Op bepaalde dagen kun je in overleg met je mentor/coach kiezen uit drie opties: Je kunt vakken volgen buiten je eigen opleiding (verbreding), of extra modules volgen uit je eigen vakgebied (verdieping). Ook kan het zo zijn dat je juist extra aandacht zou willen voor een vak zoals rekenen omdat je dat wat lastig vindt (remediërend). Jij kiest je eigen traject.
 • Leerweg

  BOL

  Vanaf het eerste jaar doe je al praktijkervaring op in moderne schoollokalen, waar je veel met computers werkt. Je wisselt school en stage af. Op school volg je theorie- en praktijkvakken.
 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma niveau 2
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Met je bedrijfsadministrateur diploma op niveau 4 word je toegelaten tot onder andere de volgende hbo-opleidingen:
  • Bedrijfseconomie
  • Communicatie
  • Financiële en Facilitaire dienstverlening
  • Personeel en arbeid
  • Recht
  • Maatschappelijk werk en dienstverlening.

  Aan het werk

  Als bedrijfsadministrateur werk je op bijvoorbeeld de:
  - Boekhoudafdeling
  - Afdeling financiën
  - Afdeling administratie

  Dit kan bij een administratie- of accountantskantoor zijn, maar ook bij een bouwbedrijf, een verzekeringskantoor, een bank, een gemeente, een school of bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ben je goed in je werk, dan groei je gemakkelijk door naar een hogere functie. Of begin je eigen administratiekantoor.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?