Alfa-college
HARDENBERG, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Management assistant (managementassistent/ directiesecretaresse)

Als management assistant heb je afwisselend werk. Je organiseert, coördineert en communiceert. In de opleiding werk je veel vanuit de beroepspraktijk. Deze opleiding heet per januari 2019 Management assistant. Deze opleiding heette eerst Managementassistent/Directiesecretaresse.

Ik wil leiding geven. Ambitieus, hè?

Ik wil leiding geven. Ambitieus, hè?

Sluiten
Afwisselend. Zo zou ik mijn opleiding omschrijven in één woord. De lessen op school zijn afwisselend, maar ook de stages. Zo heb ik al een stage achter de rug bij een leverancier van papiergrondstoffen en loop ik momenteel stage in een ziekenhuis. Heel verschillend, maar juist daardoor leg ik een brede basis. En dat wil ik graag, want ik wil alle kanten op kunnen.

Na mijn mbo-opleiding wil ik in deeltijd doorleren op het hbo. Ik wil later een leidinggevende rol. Ambitieus, hè? Hier op het Alfa-college word ik nu al klaargestoomd voor het hbo. Via school oriënteer ik me op hbo-opleidingen. Bepaalde vakken helpen me nu al om mij voor te bereiden op een vervolgopleiding, zoals bedrijfseconomie.

Dorien Aanen
student Secretariële opleidingen

Maureen vertelt over deze opleiding

Maureen vertelt over deze opleiding

Sluiten
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het leuk om dingen te regelen
  - Je kunt goed communiceren zowel schriftelijk als mondeling
  - Je bent veelzijdig, zorgvuldig en zelfstandig- Je bent stressbestendig
  - Je neemt initiatief
  - Je bent klantgericht
  - Je kunt leiding geven

  Herken je jezelf hierin? Dan is werken als Management assistant iets voor jou!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Bij deze opleiding werk je veel vanuit de beroepspraktijk en ontwikkel je zoveel mogelijk praktische en sociale vaardigheden. Centraal in het beroep staan organiseren, coördineren en communiceren.

  Je leert:
  - informatie beheren
  - brieven of e-mails opstellen en uitwerken
  - telefoontjes afhandelen
  - post verwerken

  Wat jij kunt en wilt, daar gaat het om

  Jouw kwaliteiten staan centraal. Reken dus op persoonlijke aandacht en begeleiding door een klein, vast team. Een docent is jouw persoonlijke coach en stagedocent. Jullie praten regelmatig over hoe het met jou en met je studie gaat.

  Competenties

  Je werkt aan de volgende competenties en vaardigheden:
  - vakkennis
  - zelfstandigheid
  - initiatief nemen
  - nauwkeurigheid
  - sociale vaardigheden
  - plannen en organiseren
  - verantwoordelijkheid nemen
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg
  Je wisselt school en stage af. Op school volg je theorie- en praktijkvakken.

  Jaar 1: 3 dagen naar school, 2 dagen stage (vanaf februari)
  Jaar 2: stage op donderdag en vrijdag (het hele jaar)
  Jaar 3: stage op woensdag, donderdag en vrijdag (het hele jaar)

  Op stage doe je je praktijkopdrachten onder begeleiding van een praktijkopleider.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - mavo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen door naar verschillende hbo-opleidingen, zoals:
  - HRM
  - Schoevers
  - Communicatie

  Ook Personeel en arbeid, hbo Recht en Maatschappelijk werk en dienstverlening zijn mogelijk. Net als heel andere richtingen, zoals Pabo of Sociaal pedagogische hulpverlening.

  Aan het werk

  Je werkt heel zelfstandig en hebt veel afwisselende taken, zoals:
  - de agenda opstellen
  - vergaderingen notuleren
  - lunches en zakenreizen regelen
  - de correspondentie van het management verzorgen

  Ook plan je het werk van andere secretariële medewerkers. Als management assistant geef je vaak leiding aan office assistants van niveau 3.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?