Alfa-college
GRONINGEN, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Medewerker human resource management (HRM)

Een medewerker HRM is te vinden op de personeelsafdeling van (grote) bedrijven. Jij wilt alles leren en weten over de werving en selectie van personeel, de wetgeving hierover en hoe je mensen het beste kunt voorlichten over zaken die met hun werk te maken hebben. Naast werken op een personeelsafdeling kun je ook aan de slag bij een uitzendbureau. 
 • Iets voor jou?
  - Je wilt mensen graag een dienst verlenen en voorlichting geven over welke mogelijkheden er zijn
  - Je interesseert je voor alles wat met werk te maken heeft
  - Je kunt dingen voor jezelf houden/bent integer
  - Je werkt graag zelfstandig en bent nauwkeurig.
   
  Herken je jezelf hierin? Dan is de opleiding medewerker HRM misschien iets voor jou! 
 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Medewerker HRM is een driejarige opleiding waarbij je het eerste jaar dezelfde vakken volgt als de opleiding Juridisch-administratief dienstverlener. Daarna kies je definitief. Vanaf het eerste jaar doe je al praktijkervaring op door simulaties en projecten te volgen.

  Wat jij kunt en wilt, daar gaat het om

  Het team Juridische dienstverlening/HRM stelt hoge eisen aan de studenten. Je moet er hard voor werken. Tijdens de opleiding staan jij en jouw persoonlijke kwaliteiten centraal. Je krijgt goede begeleiding, maar we verwachten van jou een goede studiehouding en de wil om te leren. Gedurende de jaren dat jij je studie volgt, heb je dezelfde coach, die ook je stagebegeleider is. Deze bespreekt met jou regelmatig je studievoortgang.
 • Vakken

  Je krijgt onder andere de volgende vakken:
  - arbeidsrecht
  - personen-, familie- en erfrecht
  - bestuursrecht
  - sociale zekerheid 
  - personeelsadministratie.

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, één vreemde taal, rekenen en Loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. In het eerste jaar kun je kiezen tussen Duits en algemene economie. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt.

 • Leerweg

  Bij de BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) wissel je school en stage af. Op school volg je theorie- en praktijkvakken. Na anderhalf jaar loop je een jaar vier dagen in de week stage bij een erkend leerbedrijf.

 • Vooropleiding en toelating
  Voor de opleiding medewerker HRM heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo 
  - mbo-diploma van een verwante vakgerichte opleiding op niveau 2.

  Toelatingsprocedure
  We nodigen je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens deze kennismaking kun je kijken of de opleiding ook echt bij je past. Ook komen je leerprestaties, je houding, de wederzijdse verwachtingen en je motivatie voor de opleiding aan de orde.
  Let op: meld je tijdig aan.

 • Na je opleiding

  Verder Leren

  Je kunt doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan:
  - Sociaal juridische dienstverlening
  - Sociaal pedagogische hulpverlening
  - Communicatie.

  Ook andere opleidingen zoals Commerciële economie, Management, economie en recht, Facilitaire dienstverlening, Pabo of de lerarenopleiding zijn mogelijk.  

  Aan het werk

  Na het behalen van je diploma kun je aan de slag op een personeelsafdeling of bij een uitzendbureau.         

  De inhoud van je toekomstige werk kan bestaan uit:
  - nieuw personeel 
  zoeken
  - de juiste kandidaten selecteren
  - kandidaten afwijzen
  - arbeidscontracten opmaken
  - beheer van personeelsdossiers
  - gegevens controleren op volledigheid, juistheid en relevantie
  - voorlichting geven aan personeel over arbeidsgerelateerde zaken, zoals vakantiedagen, ziekteverzuim, pensioenregelingen en nieuwe opleidingen, cursussen en trainingen.

 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?