Alfa-college
HARDENBERG, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Office assistant (secretaresse)

Een office assistant is een spin in het web en het visitekaartje van het bedrijf. Je hebt veel afwisselende taken, zoals: de agenda bijhouden, vergaderingen notuleren, lunches en zakenreizen regelen en de correspondentie van het management verzorgen. Deze opleiding heet per januari 2019 Office assistant. Eerder heette de opleiding Secretaresse.

Ik wil leiding geven. Ambitieus, hè?

Ik wil leiding geven. Ambitieus, hè?

Sluiten
Afwisselend. Zo zou ik mijn opleiding omschrijven in één woord. De lessen op school zijn afwisselend, maar ook de stages. Zo heb ik al een stage achter de rug bij een leverancier van papiergrondstoffen en loop ik momenteel stage in een ziekenhuis. Heel verschillend, maar juist daardoor leg ik een brede basis. En dat wil ik graag, want ik wil alle kanten op kunnen.

Na mijn mbo-opleiding wil ik in deeltijd doorleren op het hbo. Ik wil later een leidinggevende rol. Ambitieus, hè? Hier op het Alfa-college word ik nu al klaargestoomd voor het hbo. Via school oriënteer ik me op hbo-opleidingen. Bepaalde vakken helpen me nu al om mij voor te bereiden op een vervolgopleiding, zoals bedrijfseconomie.

Dorien Aanen
student Secretariële opleidingen
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het leuk om dingen te regelen
  - Je kunt goed communiceren zowel schriftelijk als mondeling
  - Je kunt goed tegen stress
  - Je bent zorgvuldig
  - Je neemt initiatief
  - Je bent klantgericht
  - Je kunt goed werken als meerder mensen tegelijk iets van je vragen

  Herken je jezelf hierin? Dan is werken als office assistant iets voor jou!
 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Bij deze opleiding werk je veel vanuit de beroepspraktijk. Je ontwikkelt praktische en sociale vaardigheden. Veel aandacht dus voor projecten, bedrijfssimulaties en stages.

  Wat jij kunt en wilt, daar gaat het om

  Jouw kwaliteiten staan centraal. Reken dus op persoonlijke aandacht en begeleiding door een klein, vast team. Een docent is jouw persoonlijke coach en stagedocent. Jullie praten regelmatig over hoe het met jou en met je studie gaat.

  Competenties

  Je werkt onder andere aan de volgende competenties en vaardigheden:
  - vakkennis
  - zelfstandigheid
  - initiatief nemen
  - nauwkeurigheid
  - sociale vaardigheden
  - plannen en organiseren
  - verantwoordelijkheid nemen
  - samenwerken en overleggen
  - controleren
  - integriteit
  - omgaan met bezoekers en cliënten

  Wat leer je?

  Je leert:
  - organiseren, coördineren en communiceren
  - informatie beheren en archiveren
  - brieven en e-mails schrijven en beantwoorden
  - telefoneren

  Je leert niet alleen te communiceren in het Nederlands, maar ook in het Engels en in een vreemde taal naar keuze.
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg
  Je wisselt school en stage af. Op school volg je theorie- en praktijkvakken.

  Jaar 1: 3 dagen school, 2 dagen stage (vanaf februari)
  Jaar 2: stage op donderdag en vrijdag (het hele jaar)
  Jaar 3: stage op woensdag, donderdag en vrijdag

  Op je stage doe je je praktijkopdrachten onder begeleiding van een praktijkopleider.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - mavo
  - mbo niveau 2
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je leert door voor meer diploma’s, bijvoorbeeld de opleiding Management assistent op niveau 4. Daarna word je toegelaten tot het hbo.

  Aan het werk

  - Je bent het ‘visitekaartje’ van een bedrijf, want het contact met de buitenwereld loopt via jou
  - Je neemt de telefoon aan, schrijft brieven en e-mails
  - Je houdt de agenda’s van collega’s bij
  - Je plant en maakt afspraken
  - Je organiseert vergaderingen
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal, ongeveer 230 euro
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?