Alfa-College inverted
HARDENBERG, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Secretaresse

Een secretaresse is een spin in het web en het visitekaartje van het bedrijf. Je hebt veel afwisselende taken, zoals: de agenda bijhouden, vergaderingen notuleren, lunches en zakenreizen regelen en de correspondentie van het management verzorgen. Vanaf januari 2019 verandert de opleidingsnaam in Office assistant.

Ik wil leiding geven. Ambitieus, hè?

Ik wil leiding geven. Ambitieus, hè?

Sluiten
Afwisselend. Zo zou ik mijn opleiding omschrijven in één woord. De lessen op school zijn afwisselend, maar ook de stages. Zo heb ik al een stage achter de rug bij een leverancier van papiergrondstoffen en loop ik momenteel stage in een ziekenhuis. Heel verschillend, maar juist daardoor leg ik een brede basis. En dat wil ik graag, want ik wil alle kanten op kunnen.

Na mijn mbo-opleiding wil ik in deeltijd doorleren op het hbo. Ik wil later een leidinggevende rol. Ambitieus, hè? Hier op het Alfa-college word ik nu al klaargestoomd voor het hbo. Via school oriënteer ik me op hbo-opleidingen. Bepaalde vakken helpen me nu al om mij voor te bereiden op een vervolgopleiding, zoals bedrijfseconomie.

Dorien Aanen
student Secretariële opleidingen
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het leuk om dingen te regelen
  - Je kunt goed communiceren zowel schriftelijk als mondeling
  - Je kunt goed tegen stress
  - Je bent zorgvuldig
  - Je neemt initiatief
  - Je bent klantgericht
  - Je kunt goed werken als meerder mensen tegelijk iets van je vragen

  Herken je jezelf hierin? Dan is werken als secretaresse iets voor jou!
 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Bij deze opleiding werk je veel vanuit de beroepspraktijk. Je ontwikkelt praktische en sociale vaardigheden. Veel aandacht dus voor projecten, bedrijfssimulaties en stages.

  Wat jij kunt en wilt, daar gaat het om

  Jouw kwaliteiten staan centraal. Reken dus op persoonlijke aandacht en begeleiding door een klein, vast team. Een docent is jouw persoonlijke coach en stagedocent. Jullie praten regelmatig over hoe het met jou en met je studie gaat.

  Competenties

  Je werkt onder andere aan de volgende competenties en vaardigheden:
  - vakkennis
  - zelfstandigheid
  - initiatief nemen
  - nauwkeurigheid
  - sociale vaardigheden
  - plannen en organiseren
  - verantwoordelijkheid nemen
  - samenwerken en overleggen
  - controleren
  - integriteit
  - omgaan met bezoekers en cliënten

  Wat leer je?

  Je leert:
  - organiseren, coördineren en communiceren
  - informatie beheren en archiveren
  - brieven en e-mails schrijven en beantwoorden
  - telefoneren

  Je leert niet alleen te communiceren in het Nederlands, maar ook in het Engels en in een vreemde taal naar keuze.
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg
  Je wisselt school en stage af. Op school volg je theorie- en praktijkvakken.

  Jaar 1: 3 dagen school, 2 dagen stage (vanaf februari)
  Jaar 2: stage op donderdag en vrijdag (het hele jaar)
  Jaar 3: stage op woensdag, donderdag en vrijdag

  Op je stage doe je je praktijkopdrachten onder begeleiding van een praktijkopleider.
 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - mavo
  - mbo niveau 2
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je leert door voor meer diploma’s, bijvoorbeeld de opleiding management assistent/directiesecretaresse op niveau 4. Daarna word je toegelaten tot het hbo.

  Aan het werk

  - Je bent het ‘visitekaartje’ van een bedrijf, want het contact met de buitenwereld loopt via jou
  - Je neemt de telefoon aan, schrijft brieven en e-mails
  - Je houdt de agenda’s van collega’s bij
  - Je plant/maakt afspraken
  - Je organiseert vergaderingen
 • Studiekosten
  Voor je opleiding betaal je:
  - Les- of cursusgeld
  - Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal (ongeveer 230 euro)
  - Vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten (ongeveer 145 euro)

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  De kosten voor lesmateriaal en de vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding. Tijdens je kennismakingsgesprek vertellen we je alles wat je nog wilt weten over Studers
 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Zo vind je snel informatie die belangrijk kan zijn als je moet kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook gemakkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak de studiebijsluiter genoemd.

  Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?