Alfa-college

De Jongens van Outdoor

STUDENTEN KOMEN BIJ ONS OM TE LEREN, NIET OM TE WETENSporten en klimmen hebben aantrekkingskracht op studenten, maar bij ons buitensportbedrijf kom je in de eerste plaats om met mensen om te gaan. Veel stagiairs zijn dit niet gewend. Bij ons leren zij zich openstellen en contact- en sociaalvaardigheid. Studenten zijn bij ons om te leren, niet om te weten. Daarbij helpen we ze van schoolsetting naar werksetting te komen.

Stagiairs leren bij de Jongens van Outdoor om mensen een leuke beleving te geven. Daar moet je voldoening uithalen. Even een hand op de schouder en horen dat ze zo genoten hebben, dát is de waarde. We hebben elke zomer vijftien tot twintig stagiairs in ons bedrijf. Dit zijn onze toekomstige collega’s of medewerkers. Daarom vinden wij het van belang om ze een zetje in de goede richting te geven en goed op te leiden. Met de risicoactiviteiten die we organiseren is het heel belangrijk dat er goed personeel rondloopt!

Silphen Dijkstra, 51 jaar
Eén van de Jongens van Outdoor
Appelscha