Alfa-college

Gemeente Assen

DE NIEUWE GENERATIE HANDHAVERS HEEFT VERFRISSENDE IDEEËNStudenten die stage lopen op de afdeling Toezicht en Handhaving zullen veel ervaring opdoen op straat. Bij ons is iedereen gelijk. Zo dragen stagiairs vaak hetzelfde uniform en uitrustingstukken als de handhavers. De buitenwereld ziet je dus echt als handhaver, maar je bent er wel om te leren én om fouten te maken. Graag zelfs! Handhaving krijgt in de toekomst een steeds belangrijkere rol en de nieuwe generatie handhavers heeft verfrissende ideeën. Daar plukken we graag de vruchten van.

In het kader van circulair maatschappelijk belang kunnen studenten bij de gemeente Assen gedurende hun stage worden beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Dit betekent dat een stagiair zonder diploma als volwaardig handhaver de straat op mag. Dat is vrij uniek en een mooie stimulans. Het vergt wel wat inspanning voor ons als leerbedrijf, maar voor de stagiair is dit een stukje extra ervaring die later goed van pas kan komen.

Ralph Gesink, 34 jaar
Manager Vergunning, Toezicht en Handhaving, Gemeente Assen
Assen