Alfa-college

jose niewold

Ga de uitdaging maar aan en geniet van wat je doet

 

‘Zo’n tweeëndertig jaar ben ik leerkracht voor de groepen 1 en 2. Ik vind het heerlijk om te zien hoe de kinderen altijd weer stagiaires en stagiairs op hun gemak laten voelen, als ze hier ongemakkelijk binnenkomen. Het is hier de wereld in het klein, en zo wil ik het de stagiairs ook laten ervaren. Dat is ook belangrijk voor later. Ik zie het als mijn taak om hen een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen te vergroten. Het belangrijkst vind ik dat ze van hun tijd hier genieten, dat ze plezier beleven en ontdekken hoe mooi het beroep is. Ik doe mijn best een vertrouwde plek voor ze te zijn. Ik ben kritisch en geef positieve feedback zodat ze zelfbewuster gaan nadenken over hun kwaliteiten en sociale vaardigheden. Mijn uitgangspunt is studenten te motiveren en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.’

José Niewold, 54 jaar
Leerkracht OBS de Wilster

Middelstum