Alfa-college

Martini Ziekenhuis

SAMEN LEREN IS HET MOTTO VAN HET LEERPLATFORMWij leiden studenten op tot beginnend beroepsbeoefenaar verpleegkundige, waarbij ze onder begeleiding hun eigen patiënten in zorg hebben. Een half jaar geleden startte het Martini Ziekenhuis met het Leerplatform, een heel nieuw fenomeen in ziekenhuizen in Noord-Nederland. Bij deze nieuwe aanpak wordt het leren voorop gesteld. Stagiairs hebben nu meer de regie over hun eigen leerproces. Elke dag starten zij gezamenlijk waarbij de studenten kunnen aangeven wat zij die dag willen leren. Bijzonder is dat ook de werkbegeleiders eigen leerdoelen hebben, waar de studenten feedback op mogen geven. Zo creëren we een leerklimaat waarbij samen leren het motto is.

Het Leerplatform is ontstaan vanwege tekorten in de zorg. In plaats van intensieve stagebegeleiding is er een samenwerkingscultuur ontstaan waarbij ze van elkaar leren en we meer studenten tegelijk kunnen plaatsen. Meer stageplekken voor toekomstige verpleegkundigen en tegelijkertijd een interessante leeromgeving voor de studenten.

Mieke Blomsma (op de foto) en Mijke Wijnroks
Regieverpleegkundigen Martini Ziekenhuis
Groningen