Alfa-college

NNCZ De Vecht

Studenten in de lead

 

 

Harma Dragt, Senior verpleegkundige

"Onder andere in ons woonzorgcentrum De Vecht te Hoogeveen hebben medewerkers een unieke en nieuwe vorm van praktijkleren bedacht. We hebben een leerafdeling opgericht, die gerund wordt door stagiairs van verschillende studies en niveaus van Zorg en Welzijn. Onder begeleiding van ervaren beroepskrachten leren ze hun vak, zelfstandigheid, verantwoordelijkheden te nemen en onderling samen te werken. De studenten zijn in de lead en leren al doende, met vallen en opstaan. De opzet vullen we samen in met het Alfa-college en de gemeente Hoogeveen. Ook stellen we onze gezamenlijke visie op zorg in de wijk regelmatig bij; onder meer om het aanbod van verschillende opleidingstrajecten zo flexibel mogelijk vorm te geven. In de regio is een groot potentieel aan arbeidskrachten, maar die lopen we deels mis via de reguliere onderwijsmanier. Onze ambitie is instroming en doorstroming pragmatisch te realiseren en dit model en onze kennis te verspreiden."

Roeli Mossel
directeur-bestuurder NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties), Hoogeveen
kandidaat Beste leerbedrijf, locatie Hoogeveen