Alfa-college
 • Iets voor jou?
  • Je bent je ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie hebt
  • Je hebt discipline en handelt consequent
  • Je communiceert duidelijk
  • Je stimuleert samenwerken
  • Je durft beslissingen te nemen en je draagt hier verantwoordelijkheid voor

  Herken je jezelf hierin? Dan is de opleiding Leidinggevende team/afdeling/project iets voor jou!

 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Deze opleiding leidt je op tot leidinggevende van een afdeling of vestiging binnen een willekeurige branche of organisatie zoals een winkel, uitzendbureau of supermarkt.

  Leiderschap vraagt om flexibiliteit en creativiteit:

  • om passende oplossingen te bedenken voor problemen die zich voordoen in de werkuitvoering
  • in de samenwerking in het team.

  Je leert (over):

  • leidinggeven
  • personeelsbeleid.

  Meer informatie

  Voor informatie neem je contact op met mevrouw L. Siebers via li.siebers@alfa-college.nl.
 • Vakken

  De nadruk ligt op praktische opdrachten met een theoretische basis. Denk aan:

  • functioneringsgesprekken voeren
  • feedback leren geven.

  Je werkt veel in projectgroepen. Dit draagt ook bij aan de ontwikkeling van je communicatieve en sociale vaardigheden.

  Algemene vakken

  Naast vakkennis zijn er verplichte algemene onderdelen zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf een extra vak uit twee keuzedelen die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Tijdens een informatieavond of op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  Je combineert werken en leren. Je zoekt zelf een baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat één dag per week naar school.

  Voorwaarden

  1. Het is nodig dat je in de praktijk, bij je leerbedrijf, gefaciliteerd wordt of bent om de vereiste opdrachten op het gebied van leidinggeven en personeelsbeleid daadwerkelijk uit te voeren.
  2. Voor deze opleiding moet je minimaal 20 uren bij een erkend leerbedrijf werken. Heb je een bedrijf gevonden dat nog niet is geaccrediteerd, dan kan het bedrijf dit zelf aanvragen bij Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

  Bijeenkomsten op school

  Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten op school staan praktische opdrachten centraal. Je legt een portfolio aan met relevante uitgewerkte producten. Ook wordt er aandacht besteed aan gerelateerde theorieën.
 • Vooropleiding

  De instroomeisen voor deze opleiding zijn:

  • een afgeronde mbo-vakopleiding op niveau 3 of 4
  • een contract van minimaal 20 uur bij een leerbedrijf.

  Kennismaking

  Voldoe je aan bovengenoemde eisen, dan volgt een kennismakingsgesprek op school en bij je werkgever. Tijdens dit gesprek gaan we in op je motivatie, je kennis van de inhoud van de opleiding en je beeld van de beroepshouding van een leidinggevende.

  Beroepshouding

  De beroepsbeoefenaar voert leidinggevende taken uit, meestal naast zijn reguliere werkzaamheden. Je bent in staat om:

  • anderen aan te sturen
  • invloed uit te oefenen op andere partijen
  • zaken te regelen
  • situaties naar je hand te zetten.

 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt na het behalen van het diploma verder leren op het hbo.

  Aan het werk

  Je bent leidinggevende van een afdeling of vestiging binnen een willekeurige branche of organisatie. Je voert leidinggevende taken uit, meestal naast je reguliere werkzaamheden. Je bent in staat om:

  • anderen aan te sturen
  • invloed uit te oefenen op andere partijen
  • zaken te regelen
  • situaties naar je hand te zetten.

 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • een bijdrage voor extra activiteiten.

  Voor je opleiding heb je verder nodig:

  • laptop
  • rekenmachine.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

Misschien ook interessant voor jou?