Alfa-college
HOOGEVEEN, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Manager/ondernemer horeca

Als Manager ondernemer horeca werk je als manager of je runt als ondernemer een bedrijf in de horeca. Als manager werk je in een bestaand hotel, café of restaurant. Je geeft leiding aan het personeel en zorgt dat alles op rolletjes loopt.

Werken in de horeca is super afwisselend

"Hier leer ik echt een vak"

Hier leer ik echt een vak

Sluiten
Bij het Schortinghuis in Spier had ik een bijbaantje. Gastvrijheid, contact met mensen, samenwerken en de diversiteit hebben me altijd al in de horeca aangesproken. Toch koos ik in eerste instantie voor de laborant-opleiding op een andere school. Op RSG Wolfsbos vond ik scheikunde en natuurkunde namelijk leuke vakken.

Nu leer ik op de opleiding Manager Ondernemer Horeca een echt een vak en ga ik misschien later wel mijn eigen café beginnen. Ik heb stagelopen bij het Abdij de Westerburcht. Nooit gedacht dat ik daar terecht zou komen. Ik heb er veel geleerd. Op school doe ik ook praktijkervaring tijdens de restaurantavonden en de werkzaamheden voor de catering en het Petit café. Keukentechnieken en product-/warenkennis vind ik leuke vakken. Ook leer ik bijvoorbeeld personeel aansturen en hoe je iets op tafel moet zetten.

Lennart van Es
Student Manager/Ondernemer Horeca
 • Iets voor jou?
  Werken als manager/ondernemer horeca is iets voor jou als je:
  - wilt leidinggeven aan collega’s
  - het leuk vindt om een goede (werk)sfeer te creëren
  - je wilt bezighouden met inkoop, leveranciers en financiële zaken
  - veiligheid en hygiëne belangrijk vindt
  - meer wilt weten over de wettelijke regels en voorschriften in de horeca
  - geen negen-tot-vijfmentaliteit hebt

  Herken jij jezelf hier in, meld je dan aan voor de opleiding Manager ondernemer horeca!

  Kijk op Facebook en Instagram en krijg alvast een indruk van de opleiding.
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Leerjaar 1

  In het eerste jaar staat het meewerken in het restaurant en de keuken centraal. Over deze onderwerpen krijg je theorielessen maar ook vaktechnische lessen. Bijvoorbeeld; het gebruik van verschillende koffiezetapparatuur, tappen van bier, technische handelingen voor serveren en het bedrijfsklaar maken van verschillende onderdelen die je tegen kunt komen in het restaurant of hotel. Gedurende de gehele opleiding werk je mee in de schoolcatering, het Petit Café en restaurant Ambiance. Daarnaast start je aan het eind van het eerste leerjaar met een stage. Deze stage staat in het teken van het meewerken in het restaurant.

  Leerjaar 2

  In het tweede leerjaar leer je meer op het gebied van leidinggeven, rooms division (verschillende afdelingen binnen het hotelbedrijf) en front office (receptie). Dit komt naar voren in theorielessen maar ook in praktijkvorm. De stage die aan het eind van het tweede jaar gelopen wordt, heeft betrekking op front office en rooms division. Je werkt veel in projectvorm. Zo werk je aan real life projecten vanuit het bedrijfsleven, jong ondernemen en evenementen.

  Leerjaar 3

  In het derde leerjaar loop je de eerste 10 weken nog stage. Tijdens deze stage krijg je te maken met ondernemersvaardigheden en leidinggeven binnen een horecabedrijf. Vervolgens ga je de afrondende fase in op school. Je start met het maken van je ondernemersplan en je krijgt de verantwoording over de organisatie van een aantal evenementen met betrekking tot de horeca.
 • Business School

  Bij de Business School leiden we je op tot ondernemer van je eigen toekomst. Je wordt namelijk breed opgeleid. Na twee basisjaren ga je je in leerjaar 3 specialiseren. De rode draad is: jezelf ontwikkelen in ondernemen.

  Op het ondernemersplein werk je individueel en met studiegenoten aan opdrachten en projecten, altijd onder begeleiding van een studiecoach. Theorie volg je op het instructieplein. Je kiest zelf wanneer je welke instructie volgt. Gastcolleges en bedrijfsbezoeken zijn een belangrijk onderdeel in de opleiding, zo kun je breed kennis maken met een specifieke opleidingsrichting.

  Uitstroomrichtingen

  De uitstroomrichtingen zijn:
  - B2HBO (niveau 4)
  - Business Administration (niveau 4)
  - Business Brood en banket (niveau 2, 3 en 4)
  - Business Culinair (Horeca) - niveau 2, 3 en 4)
  - Business Recreatie & Evenementen (niveau 4)
  - Business Retail (niveau 3 en 4)
  - International Business (niveau 4)

  Haar- en Schoonheidsverzorging

  Ook deze opleidingen behoren tot de Business School. Deze zijn echter niet gekoppeld aan bovenstaande opleidingen en volgen hun eigen onderwijsprogramma.

 • Vakken
  Tijdens de opleiding manager/ondernemer horeca krijg je onder andere de vakken:
  - Meewerken in het restaurant
  - Meewerken in de keuken
  - Rooms Division
  - Management skills / ondernemersvaardigheden
  - Marketing
  - Sales
  - Bedrijfseconomie

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, Loopbaan en burgerschap, Projecten en Economische vakken.

  Als student Business Culinair volg je een deel van bovenstaande vakken. In het eerste half jaar krijg je meer beroepsgerichte vakken. Daarnaast krijg je gastlessen en de mogelijkheid om je te oriënteren op het werkveld.

  Keuzedelen

  Tijdens je opleiding kun je kiezen voor keuzedelen. Dit zijn aanvullende vakken die je volgt naast de basisvakken van de opleiding. Je kunt je vakkennis hiermee verbreden of juist verdiepen. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt in de regio. Je krijgt hulp bij het maken van je keuze.
  Zo kun je kiezen uit:

  Keuze 1:
  - Organisatie interne evenementen
  - Duits
  - Wijnkennis

  Keuze 2:
  - Organisatie interne evenementen
  - Voorbereiding HBO
  - Duits
 • Leerweg
  Bij de BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) ga je naar school en loop je 35 weken stage bij een erkend leerbedrijf in de horeca. Je doet dan ervaring op met ondernemersvaardigheden en leidinggeven binnen een horecabedrijf.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma niveau 2
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Met een niveau 4 diploma word je toegelaten tot het hbo. Het Alfa-college heeft een goede samenwerking met Stenden hogeschool. Hier kun je bijvoorbeeld naar de hogere hotelschool. Met het diploma Manager ondernemer horeca krijg je vrijstelling voor het eerste jaar van de hogere hotelschool. Uiteraard kun je ook doorstromen naar andere hbo-opleidingen. Gedurende de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan voorlichting met betrekking tot je keuzemogelijkheden.

  Aan het werk

  Als gediplomeerd Manager ondernemer horeca werk je als manager of run je als ondernemer een zaak in de horeca. Je werkt bijvoorbeeld als manager in een bestaand hotel, café of restaurant. Je geeft leiding aan het personeel. Als je ondernemer bent, kan dit je eigen zaak zijn. Als manager kun je ook leiding geven aan het personeel van een zaak van iemand anders. Naast je leidinggevende taken, draai je ook ‘gewoon’ mee in het bedrijf. Je weet het personeel te motiveren en weet zelf ook van aanpakken. Je probeert het bedrijf draaiende te houden, zorgt voor een goede werksfeer én je zorgt ervoor dat alle regels en voorschriften nageleefd worden.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?