Alfa-college

Inburgering

nieuwkomers krijgen aandacht

Wilt/moet u inburgeren? Het Alfa-college kijkt met u wat er kan. Afhankelijk van uw wensen en (taal)niveau kiezen we samen voor de inburgering die het beste past.