Alfa-college
HARDENBERG, BBL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

ICT-beheerder

Data en informatie moeten overal en altijd beschikbaar zijn. Computers zijn daarom verbonden met elkaar en met laptops, tablets en smartphones. Als ICT-beheerder zorg jij dat mensen optimaal en veilig gebruikmaken van de ICT. Vrijwel alle bedrijven zijn afhankelijk van computersystemen. Jouw taak is ervoor zorgen dat de (productie)processen niet stil komen te liggen.
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het een uitdaging problemen te analyseren en op te lossen.
  - Je vindt het leuk om met netwerken bezig te zijn.
  - Het configureren van een server heeft voor jou geen geheimen.
  - Je wilt meerdere besturingssystemen onder de knie krijgen.
  - Je wilt zelfstandig en in teamverband werken.

  Word ICT-beheerder!
 • De opleiding

  Deze opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Je volgt de brede ICT-opleiding. Je wordt opgeleid voor een leidinggevende rol op een afdeling ICT-beheer.

  Onderdelen die je volgt, zijn:
  - ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen
  - implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
  - beheren van (onderdelen van) informatiesystemen
  - opzetten en inrichten van een servicedesk

  Extra’s

  Je bent bij ons op het Alfa-college niet alleen bezig met leren! We organiseren ook:
  - excursies
  - werkweken naar Berlijn
  - wedstrijden (Hackathon)

  Vaste coach

  Je hebt een vaste coach, die jou vanaf het begin tot het einde van je opleiding begeleidt en ondersteunt.
 • Vakken

  Beroepsvakken

  - Hard- en Software
  - Helpdesk
  - Werkplekinrichting
  - Beheer applicaties
  - Security
  - Infrastructuur
  - Besturingssystemen
  - Linux
  - ITIL
  - Beheer databases
  - Informatievoorzieningen

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg
  Je wisselt school en stage af. Op school volg je theorie- en praktijkvakken. In het tweede jaar loop je in het eerste halfjaar 3 dagen stage en ga je 2 dagen per week naar school. Aan het einde van het derde jaar loop je 4 maanden fulltime stage.

  Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf in de ICT of ICT-dienstverlening. Je ondersteunt in het beheer van informatiesystemen en netwerken. Ook help je gebruikers van informatiesystemen.

 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo-gl, tl
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
  - diploma van een mbo-opleiding op niveau 3
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Met het diploma Expert IT Systems and Devices kun je doorstromen naar een hbo-opleiding op ICT-gebied.

  Aan het werk

  Na jouw opleiding is jouw werk hetzelfde als Allround medewerker IT Systems and Devices, maar met meer verantwoordelijkheden.
  - mensen ondersteunen bij problemen met hun devices
  - storingen verhelpen
  - netwerken ontwerpen en onderhouden
  - computers repareren
  - computers voorzien van nieuwe onderdelen
  - ICT'ers vind je werkelijk in alle sectoren van de arbeidsmarkt


 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?