Alfa-college

NUMERUS FIXUS EN INSTROOMBEPERKING

Er zijn opleidingen waar het Alfa-college vooraf het aantal opleidingsplaatsen beperkt, de zogeheten numerus fixus. Dit is in oktober al bekend. Ook komt het helaas wel eens voor dat pas later blijkt dat er geen plek meer is bij een opleiding. 

Opleidingen met numerus fixus

Voor opleidingen met een numerus fixus laten wij een beperkt aantal studenten toe. Dit zijn voornamelijk opleidingen met een geringe kans op een baan of een beperkt aantal stageplaatsen. In oktober is bekend of een opleiding een numerus fixus heeft. Deze informatie is op de website van Alfa-college te vinden. Als er voor een opleiding met een numerus fixus meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt er een loting gehouden (onder de aanmelders vóór 1 mei) of komen de aanmelders op een wachtlijst. Als je niet wordt ingeloot, plaatsen we je op een wachtlijst. Mocht er toch iemand uitvallen, dan wordt de eerstvolgende van de wachtlijst uitgenodigd voor een gesprek. We raden je daarom aan je óók aan te melden voor een andere opleiding. 

Instroombeperking en wachtlijst

Indien gedurende het schooljaar blijkt dat voor een bepaalde opleiding het aantal aanmeldingen te groot is dan kan besloten worden om een wachtlijst in te stellen. Indien dit het geval is raden we je aan je óók aan te melden voor een andere opleiding. 

Geen plek meer bij een opleiding 

Helaas komt het ook wel eens voor dat er voor een opleiding zoveel aanmeldingen binnenkomen dat plaatsing helemaal niet meer mogelijk is, ook niet op een wachtlijst. Dit kan praktische, organisatorische of logistieke redenen hebben. Studenten die zich aanmelden voor een opleiding waarvoor dit geldt krijgen dan het advies om een andere opleiding te kiezen. Ons team van OpleidingenenAdvies helpt je daar graag bij. Zij zijn bereikbaar via: 

· Telefoon: 0800-8100 
· WhatsApp: 06-57524052 (alleen WhatsApp)
· E-mail: info@alfa-college.nl 

Bekendmaking via website

Indien één van bovenstaande situaties zich voordoet maken we dit bekend op de opleidingspagina op onze website.

Vragen?

Indien je vragen hebt neem dan gerust contact met ons op via een van bovenstaande contactgegevens. We helpen je graag. 

Voor onderstaande BOL-opleidingen kun je je niet meer aanmelden 

Let op: Aanmelden voor de opleidingen Haarverzorging kan nog wel in Hoogeveen.

Groningen

 Hoogeveen