Alfa-College inverted

Numerus fixus en wachtlijst

Er zijn opleidingen waar het Alfa-college het aantal opleidingsplaatsen beperkt, de zogeheten numerus fixus. Ook zijn er opleidingen waar een wachtlijst voor wordt opgesteld.

Numerus fixus

Voor deze opleidingen wordt een beperkt aantal studenten toegelaten. Dit zijn voornamelijk opleidingen met een geringe kans op een baan of een beperkt aantal stageplaatsen. Als er voor een opleiding met een numerus fixus meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt er een loting gehouden (onder de aanmelders vóór 1 april) of komen de aanmelders op een wachtlijst.

Voor een aantal opleidingen vond 10 april een loting plaats voor de aanmelders van vóór 1 april. De aanmelders hebben hierover bericht gekregen.
Als je niet wordt ingeloot, word je op een wachtlijst geplaatst. Mocht er toch iemand uitvallen, dan wordt de eerstvolgende van de wachtlijst uitgenodigd voor een gesprek. We raden je daarom aan je óók aan te melden voor een andere opleiding.

BOL-opleidingen met numerus fixus schooljaar 2018-2019:


Groningen

Hoogeveen

Lees meer over aanmelden en toelating.

Opleidingen met een wachtlijst

Behalve opleidingen met een numerus fixus, zijn er ook opleidingen waarvoor een wachtlijst wordt ingesteld. Dit vanwege een beperkt aantal stageplaatsen. Als je je aanmeldt voor een opleiding met een wachtlijst, kom je op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst. We raden je daarom aan je óók aan te melden voor een andere opleiding bij het Alfa-college.

Opleidingen met een wachtlijst schooljaar 2018-2019:


Groningen

Hoogeveen