Alfa-college

Ondersteuning bij studeren: het Loopbaancentrum

als je opleiding niet gaat zoals je wilt

Als je bij het Alfa-college een opleiding volgt, krijg je in de eerste plaats begeleiding van je mentor of coach. Soms heb je wat extra hulp en ondersteuning nodig om je opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Dit heet 'Passend Onderwijs'. Het Alfa-college heeft hiervoor een Loopbaancentrum op elke locatie.

 • Loopbaancentrum

  Als je zakelijke, persoonlijke of studieproblemen hebt, kun je bij de medewerkers van het Loopbaancentrum terecht. Zij geven loopbaanadviezen, bieden ondersteuning en geven begeleiding. Je privacy is hierbij gewaarborgd. Verder kunnen ze je helpen bij het verkrijgen van de juiste extra ondersteuning (het vroegere ‘rugzakje’), wat nu Passend Onderwijs heet.

  Het loopbaancentrum helpt je op de volgende manieren:
  - oriënteren en kiezen 
  - hulp bij studeren
  - onderzoek en advies
  - begeleiding bij persoonlijke problemen
  - faciliteitenpas 

 • Oriënteren en kiezen

  Je komt tot de ontdekking dat je de ‘verkeerde’ opleiding op het mbo volgt. Je twijfelt of je voor een andere opleiding moet kiezen, maar je weet niet of je daar wel de juiste vaardigheden voor in huis hebt. Misschien is het volgen van een opleiding wel helemaal niets voor jou en je denkt erover misschien maar te gaan werken. Wat kan het Loopbaancentrum dan voor je doen? De medewerkers van het Loopbaancentrum geven advies bij het maken van een andere keuze. Je kunt bij een loopbaanadviseur:

  - een beroepskeuzetest doen
  - informatie krijgen over een vervolgopleiding
  - nader kennismaken met een opleiding door bijvoorbeeld mee te lopen
  - een doorstroomadvies vragen, zoals een advies over een hogere mbo of hbo opleiding 
  - informatie krijgen over de arbeidsmarkt (mocht je liever gaan werken)
  - een oriënterende praktijktest krijgen

  Oriënterende bedrijfstest

  In deze test maak je kennis met vaardigheden die nodig zijn voor werken en leren in verschillende beroepen. Je voert opdrachten uit die je ook in beroepssituaties tegenkomt. Op basis van de uitkomst van deze test kan bepaald worden welke opleiding voor jou het meest geschikt is.


  Veranderen van opleiding of school verlaten? Meld je bij het Loopbaancentrum!

  Meld je in ieder geval bij het Loopbaancentrum als je tussentijds van opleiding wilt veranderen of de school wilt verlaten. 
 • Hulp bij studeren
  Er zijn situaties waarbij het studeren niet zo wil vlotten en je een studieachterstand oploopt, doordat je je moeilijk kan concentreren, onvoldoende zelfstandig kan leren of onvoldoende kennis hebt om de opleiding te volgen. Je kunt ook last hebben van black-outs tijdens toetsen of examens. Het Loopbaancentrum biedt je een aantal mogelijkheden aan die je helpen deze problemen te overwinnen.
 • Onderzoek en advies
  Je hebt moeilijkheden met leren, maar je weet niet goed waaraan dat ligt. Je wilt je graag voor je opleiding inzetten, maar op één of andere manier lukt dat niet en raak je achterop. Als je moeilijkheden hebt met leren, kun je bij het Loopbaancentrum terecht om een screeningsonderzoek te laten doen. Je kunt hierbij denken aan dyslexie, rekenproblemen, concentratieproblemen, taal- en spraakproblemen. Een orthopedagoog gaat na of verder onderzoek nodig is. De orthopedagoog bespreekt hoe je zelf aan de slag kunt gaan en/of welke maatregelen de school moet nemen. Voor een uitgebreid onderzoek verwijzen we naar externe instanties, bijvoorbeeld de GGZ.
 • Begeleiding bij persoonlijke problemen
  Soms lukt het niet met de opleiding. Je maakt voortdurend ruzie met iedereen en je bent gespannen en onrustig. Op andere momenten voel je je weer somber en alleen. Het kan ook zijn dat je problemen hebt op het gebied van huisvesting, financiën of relaties. Ook kun je last hebben van vervelende of nare dingen die je de laatste tijd (of vroeger) zijn overkomen. Al dit soort zaken kunnen ervoor zorgen dat je je niet goed op je opleiding kunt concentreren. 

  Wat moet je doen? Het Loopbaancentrum biedt hulp als je persoonlijke problemen of vragen hebt. Je kunt een aantal gesprekken (max. 5) krijgen met een medewerker van het Loopbaancentrum. Alles wat je met hen bespreekt, blijft natuurlijk vertrouwelijk. Als het nodig is, verwijzen zij je door naar externe hulpverlening.
 • Faciliteitenpas
  Je bent gehandicapt of hebt een chronische ziekte, bijvoorbeeld ADHD of een autistische handicap. Het Alfa-college streeft ernaar dat ieder deelnemer een passende opleiding kan volgend. Dus een opleiding of cursus, die is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer én op de vraag van de arbeidsmarkt. Het Loopbaancentrum probeert oplossingen te vinden bij die speciale wensen en behoeften die het hebben van een handicap of chronische ziekte met zich mee kan brengen. Hierdoor wordt de kans op succes bij je studie vergroot. 


  Oplossingen

  Samen met de opleiding zoekt het Loopbaancentrum naar oplossingen, bijvoorbeeld aanpassing van examens, begeleiding bij het leren, hulp bij het vinden van een stageplaats of werk of speciale voorzieningen zoals beeldtelefoon of meubilair. De oplossingen die worden afgesproken, worden vastgelegd op de Faciliteitenpas. Met de Faciliteitenpas kun je gebruik maken van de afgesproken voorzieningen. Als je op het aanmeldingsformulier hebt gemeld dat je een handicap of beperking hebt, bespreken we dat in de verlenghet kennismakingsgesprek. Ook tijdens de opleiding kan blijken dat een handicap of chronische ziekte problemen oplevert bij het leren. Zodra dit naar voren komt, kun je dat melden bij het Loopbaancentrum.
 • Passend onderwijs

  Als je bij het Alfa-college een opleiding volgt, krijg je in de eerste plaats begeleiding van je mentor/coach. Soms heb je echter extra hulp en ondersteuning nodig om je opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Toekomstige studenten geven bij de aanmelding aan dat zij ondersteuning nodig hebben om de opleiding succesvol af te kunnen ronden.

  Het Alfa-college wil voor elke student die extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Dit heet 'Passend Onderwijs'. De ondersteuning moet wel binnen de mogelijkheden van het Alfa-college liggen. Het ondersteuningsaanbod van het Alfa-college staat in het ondersteuningsprofiel. 

 • Taal en rekenen
  Bij alle opleidingen staan de Nederlandse taal en rekenen op het lesrooster. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
 • Contact met het Loopbaancentrum

  Loopbaancentrum Hoogeveen

  Het Loopbaancentrum (LBC) in Hoogeveen is van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar via 088-334 2233. Het e-mailadres is loopbaancentrum.hgvn@alfa-college.nl.

  Loopbaancentrum Hardenberg

  Het Loopbaancentrum (LBC) in Hardenberg bevindt zich in B1.44 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school 0523-282222.

  Loopbaancentrum Groningen

  Meer informatie over waar en hoe je de loopbaanadviseurs in Groningen kunt bereiken, vind je in de studiewijzer van je opleiding.