Alfa-college

Zorg en welzijn Hoogeveen

  • Begeleider gehandicaptenzorg
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Begeleider specifieke doelgroepen
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  • Pedagogisch medewerker kinderopvang
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

PEDAGOGISCH WERK

ZORG