Alfa-College inverted

Studiekosten en studiefinanciering

Wat kost je opleiding?

Voor je opleiding betaal je altijd de kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal. Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je ook les- of cursusgeld. Deze kosten horen bij de opleiding die je hebt gekozen.

Daarnaast heb je voor sommige opleidingen ook nog materialen, gereedschappen of speciale kleding nodig. Kijk op de pagina van je opleiding wat je nodig hebt en wat de kosten zijn. Ook vragen we elke student een vrijwillige bijdrage van circa € 25,- voor extra faciliteiten.

 • Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. De kosten van je opleiding zijn gedeeltelijk afhankelijk van de leerweg die je kiest.

  BOL-opleiding: lesgeld

  Ben je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding, dan moet je wettelijk verplicht lesgeld betalen. Het lesgeld voor schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op € 1.137. Je betaalt het lesgeld aan DUO.

  BBL-opleiding of deeltijd-BOL-opleiding: cursusgeld

  Ben je per 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een bbl-opleiding, dan moet je wettelijk verplicht cursusgeld betalen. Het cursusgeld voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) voor schooljaar 2016-2017 voor de assistent- of basisberoepsopleiding (niveau 1 of 2), is vastgesteld op € 236. Voor een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) is het vastgesteld op € 573.

  Je betaalt het cursusgeld aan het Alfa-college. Als een derde (geen ouder of voogd) het cursusgeld voor een student betaalt, dan moet de student hiervoor een Cursusgeldverklaring inleveren. Let op: de Cursusgeldverklaring voor het schooljaar 2016-2017 moet voor 20 september 2016 zijn ingeleverd.

 • Boeken, licenties, schoolbijdrage

  Boeken en licenties

  Je bent natuurlijk vrij je boeken en licenties te kopen of bestellen waar je wilt en te kiezen of je boeken tweedehands of nieuw koopt. Het Alfa-college heeft prijsafspraken gemaakt met SBC en daarom kan het voordeliger zijn nieuwe boeken te bestellen via SBC. Houd ook dan je studentnummer bij de hand. Dit nummer vind je rechtsboven op de onderwijsovereenkomst of op je pas.

  Boekenlijst

  De boekenlijst kun je bekijken als je bent ingelogd op Studieboekencentrale.nl. Op de boekenlijst staat het lesmateriaal dat je nodig hebt voor een studiejaar, zoals boeken en licenties. Ga vervolgens naar Alfa-college en kies je locatie en opleiding. Let op: zorg ervoor dat je de ISBN-nummers van de boekenlijst van jouw opleiding aanhoudt.

  Om het je gemakkelijk te maken, hebben we afspraken gemaakt met SBC, zodat je daar boeken en licenties in een keer kunt bestellen en de vrijwillige schoolbijdrage kunt regelen. Houd tijdens het bestellen bij SBC je studentnummer bij de hand.

  Schoolbijdrage

  Het Alfa-college wil graag goed onderwijs verzorgen in een omgeving die voor studenten plezierig is. Naast onderwijs, willen we daarom iets extra's bieden. Dat kunnen we echter niet alleen omdat we hiervoor geen vergoeding ontvangen van het ministerie van OCW. Daarom vraagt de school aan elke student een vrijwillige bijdrage, de schoolbijdrage. De schoolbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan de extra diensten/activiteiten naast het onderwijs, bijvoorbeeld introductie, viering, diploma-uitreiking, jaarafsluiting en verzekeringen. De schoolbijdrage is circa € 25 per jaar en bestaat uit diverse kosten. Ga voor een overzicht van de schoolbijdrage van jouw opleiding naar Studieboekencentrale.nl.

  Hoe betaal je de schoolbijdrage?

  Over de betaling van de vrijwillige schoolbijdrage hebben we afspraken gemaakt met de Studieboekencentrale (SBC). Daarom kun je deze betalen aan het Alfa-college via SBC. Ga naar Studieboekencentrale.nl en log in met je account of maak een account aan (als je voor het eerst een opleiding volgt bij ons). Let op: bij het inloggen en het aanmaken van een account moet je je studentnummer invullen. Dit nummer vind je rechtsboven op de onderwijsovereenkomst of op je studentenpas. Kies voor het Alfa-college, jouw opleiding en leerjaar en vink de vrijwillige bijdrage aan. Kies eventueel meer producten om te bestellen, zoals boeken en licenties. Vink aan hoe je wilt betalen: per factuur of automatische incasso. Je ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail met meer informatie. SBC informeert het Alfa-college als je de schoolbijdrage hebt betaald.

  Vragen stel je aan SBC

  Heb je vragen naar aanleiding van boeken, licenties of de schoolbijdrage bestellen of betalen, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van SBC. Dit kan per e-mail via klantenservice@studieboekencentrale.nl of per telefoon via 0591-668133.


 • Kun je de schoolkosten niet betalen?

  Betalingsregeling

  Het Alfa-college kan een betalingsregeling met je afspreken zodat je de schoolkosten niet in een keer hoeft te betalen.

  Tegemoetkoming studiekosten

  Ben je bol-student en ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar, dan kun je in aanmerking komen voor tegemoetkoming van de schoolkosten. Vraag naar de mogelijkheden tijdens het intakegesprek, neem contact op met het Loopbaancentrum op één van de locaties of neem contact op met een medewerker van Opleiding en Advies. We helpen je graag verder.

 • Financiering

  Toeslagen tot 18 jaar

  Ga naar Toeslagen.nl van de Belastingdienst voor meer informatie over (uw) Kindgebonden budget. De regeling Tegemoetkoming Studiekosten is vervallen (sinds het schooljaar 2015-2016). In plaats daarvan is het kindgebonden budget hoger geworden.

  Studiefinanciering vanaf 18 jaar

  Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering, Voor studenten van 18 jaar en ouder is er de regeling Studiefinanciering (WSF 18+). Deze bestaat uit een basisbeurs, een eventuele aanvullende financiering en een ov-kaart (studentenreisproduct). Aanvraagformulieren voor de regeling Tegemoetkoming Studiefinanciering en WSF 18+ zijn verkrijgbaar bij DUO.

  Studiefondsen 

  Als het (gezins-)inkomen ontoereikend is, kun je een beroep doen op de gemeente, provincie of particuliere fondsen. In Groningen is er het Provinciaal Groninger Studiefonds dat bijdragen in schoolkosten verstrekt. Op Studiefondsgroningen.nl staat meer informatie, zoals de voorwaarden. Meer informatie over particuliere fondsen.
 • OV-studentenkaart
  Vanaf 1 januari 2017 kunnen mbo-studenten die een voltijds bol-opleiding volgen, gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat geldt nu ook voor studenten jonger dan 18 jaar.

  Brochure OV-kaart voor studenten van DUO
 • Teruggave lesgeld of cursusgeld (18+)
  Als je besluit met je opleiding te stoppen, voordat je deze hebt afgerond, dan kun je soms een (deel van het) lesgeld of cursusgeld terugkrijgen. Wil je een andere mbo-opleiding volgen bij het Alfa-college, meld je dan hier opnieuw aan.
   

  Teruggave lesgeld (BOL)

  Het terugvragen van lesgeld gaat via DUO. Als je een andere opleiding gaat volgen, moet je het volgende regelen via DUO om problemen te voorkomen: zet je studiefinanciering en ov-kaart (studentenreisproduct) stop en/of vraag een overbruggingslening aan.

  Welk deel van het cursusgeld of lesgeld krijg je terug?

  Je hebt je laatste onderwijsactiviteit (bijvoorbeeld een theorie- of praktijktoets) voor een diploma behaald op bijvoorbeeld 1 juni. Deze datum is niet de officiële einddatum van de opleiding. Er moeten namelijk nog veel zaken worden geregeld voordat je diploma officieel is vastgesteld, bijvoorbeeld de officiële aanvraag van een diploma en het vaststellen van het diploma door de examencommissie. Het onderwijsteam en de examencommissie bepalen vooraf per schooljaar vaststellingsdata waarop het diploma kan worden vastgesteld. De zogenaamde vaststellingsdatum is tevens de officiële uitschrijfdatum. In de praktijk zit er daarom vaak redelijk veel tijd tussen de laatste onderwijsactiviteit en de uitschrijfdatum. De diplomadatum kan anders zijn dan de uitschrijfdatum.

  Klik hier om te zien welk deel van het cursusgeld je terug kunt krijgen als je voor teruggave in aanmerking komt. Let op: de uiterste inleverdatum van een restitutieformulier is 31 juli van het betreffende schooljaar.

  Cursusgeld

  Het volledige bedrag van het cursusgeld dien je aan het Alfa-college te betalen aan het begin van het schooljaar. Welk bedrag je terug kunt krijgen, hangt af van de datum waarop je officieel bent uitgeschreven; dit heet de vaststellingsdatum.

  Als je voor teruggave (restitutie) van cursusgeld in aanmerking denkt te komen, kun je het Cursusgeld restitutieformulier invullen en opsturen. Het Alfa-college stelt het restitutiebedrag vast aan de hand van de wettelijke bepalingen volgens de Les- en cursusgeldwet 2000.

  Wanneer betaal je minder cursusgeld?

  Bij beëindiging van de studie voor het einde van het schooljaar, heeft de student wettelijk gezien uitsluitend recht op vermindering van het cursusgeld in de volgende gevallen:
  - het verlaten van de opleiding voor 1 oktober, respectievelijk de eerste lesdag; 
  - inschrijving bij een bol-, bbl-, VAVO- of vo-opleiding elders, mits die inschrijving plaatsvindt in het lopende schooljaar. In dat geval kopie 'bewijs van Inschrijving' toevoegen; 
  - het met goed gevolg hebben afgerond van de opleiding, indien de inschrijving wordt beëindigd voor 1 mei van het lopende schooljaar; overlijden of ernstige ziekte van de student; bij ernstige ziekte 'doktersverklaring' toevoegen; bijzondere familieomstandigheden: overlijden van een familielid in de eerste graad, scheiding van de ouders, scheiding van de gehuwde of samenwonende student.