Alfa-College inverted

Studiekosten en studiefinanciering

Wat kost je opleiding?

De studiekosten bestaan uit verschillende soorten kosten. Voor je opleiding betaal je altijd de kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal; deze vallen onder Schoolkosten. Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je ook lesgeld of cursusgeld. Deze kosten horen bij de opleiding die je hebt gekozen. Kijk op de pagina van je opleiding wat je nodig hebt en wat de kosten zijn. Ook vragen we elke student om een Schoolbijdrage voor extra diensten en activiteiten en de Vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten.
Heb je recht op Studiefinanciering en een OV-studentenkaart of heb je mogelijk recht op teruggave van een deel van het lesgeld of cursusgeld? Hieronder lees je meer.
Van de overheid: helderheid over de schoolkosten op het mbo.


 • Boeken en licenties

  Boeken en licenties

  Je bent natuurlijk vrij je boeken en licenties te kopen of bestellen waar je wilt en te kiezen of je boeken tweedehands of nieuw koopt. Het Alfa-college heeft prijsafspraken gemaakt met Studers en daarom kan het voordeliger zijn daar nieuwe boeken te bestellen. 

  Boekenlijst

  De boekenlijst vind je alleen op Studers.nl en kun je bekijken als je bent ingelogd. Log in of maak een account aan als je voor het eerst een opleiding volgt bij ons. Dat doe je snel en eenvoudig (met een (privé) e-mailadres en wachtwoord. Let op: je hebt je studentnummer nodig. Dit vind je rechtsboven op de onderwijsovereenkomst en op je studentenpas bij 'id deelnemer'. Kies daarna Alfa-college > jouw locatie > jouw opleiding > jouw leerjaar.

  Op de boekenlijst staat het lesmateriaal dat je nodig hebt voor een studiejaar, zoals boeken en licenties. Let op: houd de ISBN-nummers van de boekenlijst van jouw opleiding aan. 
  Om het je gemakkelijk te maken, hebben we afspraken gemaakt met Studers, zodat je daar boeken en licenties in een keer kunt bestellen en ook de Schoolbijdrage en Vrijwillige bijdrage (zie hieronder) kunt regelen.

  Vragen stel je aan Studers

  Heb je vragen naar aanleiding van boeken, licenties of de Schoolbijdrage of Vrijwillige bijdrage bestellen of betalen, neem dan contact op met de klantenservice van Studers. Dit kan per e-mail via Klantenservice Studers of per telefoon: 0591-668133.

 • Kun je de Schoolkosten niet betalen?

  Schoolkosten

  Onder Schoolkosten vallen bepaalde apparatuur en materialen: computers en licenties, apparatuur en instrumenten, verbruiksmateriaal en gebruiksmateriaal. Studenten kunnen gebruik maken van materialen op school. Wij stellen deze middelen ter beschikking aan onze studenten. Alle praktijklokalen zijn zo ingericht dat de studenten daar de praktijklessen kunnen volgen, zonder gebruik te maken van eigen gereedschappen en/of materialen.

  Voorbeelden van zaken die tijdens de (praktijk)lessen aanwezig horen te zijn:
  - computers en licenties (als deze software alleen tijdens schooltijd is te gebruiken);
  - apparatuur en instrumenten;
  - verbruiksmateriaal: zoals hout, metaal, papier, vlees, deeg, make-up, permanent, stof;
  - gebruiksmateriaal: schaar, mes, hamer, pincet, deken, zaag, föhn.
  Het kan nodig zijn dat je ook buiten school(tijd) oefent en het daarom is aan te raden bepaalde apparatuur en materialen ook zelf aan te schaffen. Zie de pagina van je opleiding.

  Betalingsregeling

  Het Alfa-college kan een betalingsregeling met je afspreken, zodat je de Schoolkosten niet in een keer hoeft te betalen.

  Tegemoetkoming

  Ben je BOL-student en ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar, dan kun je in aanmerking komen voor tegemoetkoming van de Schoolkosten. In uitzonderingsgevallen is de tegemoetkoming ook aan te vragen voor BBL-studenten.

  Voor zowel de betalingsregeling als de tegemoetkoming voor de Schoolkosten geldt:
  - vraag naar de mogelijkheden tijdens het kennismakingsgesprek
  - neem tijdens het schooljaar contact op met het
  Loopbaancentrum op één van de locaties
  - of vraag een medewerker van
  Opleiding en Advies (bereikbaar tijdens de zomervakantie).
  We helpen je graag verder.

 • Lesgeld en cursusgeld
  Lesgeld of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Volgens de wet is het verplicht jaarlijks lesgeld of cursusgeld te betalen vanaf 18 jaar. Voor een BOL-opleiding betaal je lesgeld en voor een BBL-opleiding cursusgeld. De overheid bepaalt de bedragen. De kosten van je opleiding zijn gedeeltelijk afhankelijk van de leerweg (BOL of BBL) die je kiest.

  BOL-opleiding: lesgeld

  Ben je 1 augustus 2018 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding, dan betaal je lesgeld. Het lesgeld voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 1.155. Je betaalt het lesgeld aan DUO.

  BBL-opleiding of deeltijd-BOL-opleiding: cursusgeld

  Ben je 1 augustus 2018 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding, dan betaal je cursusgeld. Het cursusgeld voor het schooljaar 2018-2019 voor de assistent- of basisberoepsopleiding op niveau 1 en 2, is vastgesteld op € 240. Voor een vak- of middenkaderopleiding  op niveau 3 en 4, is het cursusgeld vastgesteld op € 582.

  Je betaalt het cursusgeld aan het Alfa-college. Als een derde (geen ouder of voogd) het cursusgeld voor een student betaalt, dan moet de student hiervoor een Cursusgeldverklaring inleveren.

  Factuur van het Alfa-college per e-mail via Payt

  Het Alfa-college verstuurt digitale facturen per e-mail via Payt. De factuur voor het cursusgeld ontvang je voor 1 oktober. Van een introductie, excursie, licentie of reader die is geleverd door het Alfa-college, krijg je een factuur zodra dit van toepassing is, dus in de loop van het schooljaar.
  De digitale facturen ontvang je via jouw persoonlijke e-mailadres van het Alfa-college, dat je per post ontvangt in de brief ‘Jouw persoonlijke accountgegevens voor Alfa-college’. Via Factuurinzien kun je vragen stellen over de factuur, direct betalen via Ideal of een betalingsregeling afspreken.
 • Schoolbijdrage en Vrijwillige bijdrage

   Schoolbijdrage
  Het Alfa-college wil graag goed onderwijs verzorgen in een omgeving die voor studenten plezierig is. Naast onderwijs willen we daarom iets extra's bieden. Dat kunnen we echter niet alleen omdat we hiervoor geen vergoeding ontvangen van het ministerie van OCW. Daarom vraagt de school aan elke student de Schoolbijdrage. Dit is een bijdrage aan de extra diensten en activiteiten naast het onderwijs, zoals excursies. De Schoolbijdrage is circa € 25 per jaar en kun je ook betalen via Studers. Het werkt hetzelfde als bij Boekenlijst (zie bij Boeken en licenties hierboven). Bij je opleiding vink je de Schoolbijdrage aan.
  Ga voor een overzicht van de Schoolbijdrage van jouw opleiding naar Studers.nl. Kies eventueel meer producten om te bestellen, zoals boeken en licenties. Vink aan hoe je wilt betalen: per factuur of automatische incasso. Je ontvangt een bevestiging per e-mail met meer informatie en Studers informeert het Alfa-college als je de Schoolbijdrage hebt betaald. 

  Let op: het kan zijn dat je van het Alfa-college in de loop van het schooljaar een factuur ontvangt. Een introductie, excursie, licentie of reader die is geleverd door het Alfa-college, wordt gefactureerd zodra dit van toepassing is. Kijk hierboven bij Lesgeld en cursusgeld onder Factuur van het Alfa-college per e-mail via Payt.

  Vrijwillige bijdrage

  De Vrijwillige bijdrage is een bijdrage voor extra faciliteiten, zoals de diplomering. Ook deze bijdrage kun je via Studers betalen.

  Vragen stel je aan Studers

  Heb je vragen over boeken, licenties en de Schoolbijdrage of Vrijwillige bijdrage bestellen of betalen, neem dan contact op met de klantenservice van Studers. Dit kan per e-mail via Klantenservice Studers of per telefoon: 0591-668133.
 • (Studie)financiering

  Toeslagen tot 18 jaar

  Ga naar Toeslagen.nl van de Belastingdienst voor meer informatie over Kindgebonden budget. De regeling Tegemoetkoming Studiekosten is vervallen (sinds schooljaar 2015-2016). In plaats daarvan is het Kindgebonden budget hoger geworden.

  Studiefinanciering vanaf 18 jaar

  Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering, Voor studenten van 18 jaar en ouder is er de regeling Studiefinanciering (WSF 18+). Deze bestaat uit een basisbeurs, een eventuele aanvullende financiering en een ov-studentenkaart (zie hieronder). Aanvraagformulieren voor de regeling Tegemoetkoming Studiefinanciering en WSF 18+ zijn verkrijgbaar bij DUO.

  Studiefondsen 

  Als het (gezins-)inkomen ontoereikend is, kun je een beroep doen op de gemeente, provincie of particuliere fondsen. In Groningen is er het Provinciaal Groninger Studiefonds dat bijdragen aan schoolkosten verstrekt. Meer informatie over het Studiefonds schooljaar 2018-2019.
 • OV-studentenkaart

  Vanaf 1 januari 2017 kunnen mbo-studenten die een voltijds BOL-opleiding volgen, gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat geldt nu ook voor studenten jonger dan 18 jaar. DUO noemt dit: studentenreisproduct.

  Brochure OV-kaart voor studenten (DUO)

  Vanaf nu: Alfa-college voor iedereen bereikbaar

 • Teruggave lesgeld of cursusgeld (18+)
  Als je besluit met je opleiding te stoppen voordat je deze hebt afgerond, dan kun je soms een (deel van het) lesgeld of cursusgeld terugkrijgen. Wil je een andere mbo-opleiding volgen bij het Alfa-college, meld je dan opnieuw aan via de rode knop 'Meld je aan' rechtsboven.
   

  Teruggave lesgeld (BOL)

  Lesgeld terugvragen gaat via DUO. Als je een andere opleiding gaat volgen, moet je het volgende regelen via DUO om problemen te voorkomen: zet je studiefinanciering en ov-studentenkaart (studentenreisproduct) stop en/of vraag een overbruggingslening aan. Lees meer op DUO.

  Welk deel van het cursusgeld of lesgeld krijg je terug?

  Je hebt je laatste onderwijsactiviteit (bijvoorbeeld een theorie- of praktijktoets) voor een diploma behaald op bijvoorbeeld 1 juni. Deze datum is niet de officiële einddatum van de opleiding. Er moeten namelijk nog veel zaken worden geregeld voordat je diploma officieel is vastgesteld, bijvoorbeeld de officiële aanvraag van een diploma en het vaststellen van het diploma door de examencommissie. Het onderwijsteam en de examencommissie bepalen vooraf per schooljaar vaststellingsdata waarop het diploma kan worden vastgesteld. De zogenaamde vaststellingsdatum is ook de officiële uitschrijfdatum. In de praktijk zit er daarom vaak wel enige tijd tussen de laatste onderwijsactiviteit en de uitschrijfdatum. De diplomadatum kan anders zijn dan de uitschrijfdatum.

  Als je voor teruggave (restitutie) van cursusgeld in aanmerking denkt te komen, kun je het Cursusgeldformulier 2017-2018 invullen en opsturen. Het Alfa-college stelt het restitutiebedrag vast aan de hand van de wettelijke bepalingen volgens de Les- en cursusgeldwet 2000Klik hier om te zien welk deel van het cursusgeld van 2017-2018 je terug kunt krijgen als je voor teruggave in aanmerking komt. Lees ook hieronder Wanneer betaal je minder cursusgeld? Let op: tot uiterlijk 31 juli van het betreffende schooljaar kun je het Cursusgeld restitutieformulier inleveren.
  Binnenkort vind je hier ook het restitutieschema voor de BBL-opleiding voor schooljaar 2018-2019 en het Cursusgeldformulier 2018-2019.

  Cursusgeld

  Het volledige bedrag van het cursusgeld voor je BBL-opleiding of deeltijd-BOL-opleiding dien je aan het Alfa-college te betalen aan het begin van het schooljaar. Welk bedrag je terug kunt krijgen, hangt af van de datum waarop je officieel bent uitgeschreven.

  Wanneer betaal je minder cursusgeld?

  Bij beëindiging van de opleiding voor het einde van het schooljaar, heeft de student wettelijk gezien uitsluitend recht op vermindering van het cursusgeld in de volgende gevallen:
  - het verlaten van de opleiding voor 1 oktober, respectievelijk de eerste lesdag; 
  - inschrijving bij een bol-, bbl-, vavo- of vo-opleiding bij een andere onderwijsinstelling; alleen als die inschrijving plaatsvindt in het lopende schooljaar. Voeg in dat geval een kopie van het 'Bewijs van Inschrijving' toe aan het Cursusgeld restitutieformulier; 
  - als je met goed gevolg de opleiding hebt afgerond
  - als de inschrijving wordt beëindigd voor 1 mei van het lopende schooljaar
  - overlijden of ernstige ziekte van de student
  - bij ernstige ziekte 'doktersverklaring' toevoegen
  - bijzondere familieomstandigheden: overlijden van een familielid in de eerste graad, scheiding van de ouders, scheiding van de gehuwde of samenwonende student.