Alfa-college

Taal en rekenen

In het mbo krijg je les in taal en rekenen en je doet er examen in. Mbo-studenten van een niveau 4-opleiding hebben ook Engels als examenvak. 

Landelijke examens

- Studenten van een niveau 4-opleiding doen examen op referentieniveau 3F; dit is een landelijk vastgesteld niveau.
- Studenten op mbo-niveau 2 en 3 doen ook aan de examens Nederlands en rekenen op referentieniveau 2F. 
- Studenten van Entree/mbo niveau 1-opleidingen doen mee aan de examens Nederlands en rekenen. Zij doen dit op niveau 2F.

Zak-/slaagregeling 

Gaandeweg wordt er een zak-/slaagregeling ingevoerd. Dit betekent dat je een voldoende resultaat moet halen om je mbo-diploma te kunnen halen. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zie je wat voor jou geldt.

Extra begeleiding

Bij alle opleidingen staan de Nederlandse taal en rekenen op het lesrooster. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.