Alfa-college
HARDENBERG, BBL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Allround verspaner

Als allround verspaner schrijf en installeer je programma’s voor de CNC-draai-/freesbanken en bewerkingscentra. Je verspaant zelf én je controleert je werk op de gewenste nauwkeurigheid en toleranties. Verder denk je mee met je collega’s over productietechnische vraagstukken, zoals opspannen van de werkstukken en verspaningstechnische gegevens.

School helpt mij op koers te blijven

School helpt mij op koers te blijven

Sluiten
BBL betekent beroepsbegeleidende leerweg. Dan combineer je leren met werken. Zelf ga ik twee dagen per week naar school en ben ik drie dagen per week aan het werk. Ik doe het eerste jaar van mijn opleiding versneld, zodat ik vlot kan doorstromen naar een hoger niveau.
 
Ik krijg goede begeleiding vanuit school. Men is streng en dat vind ik goed. Omdat ik de opleiding versneld doe, helpt school me op koers te blijven. School heeft ook goed contact met mijn werkgever. Alle papierwerk is prima geregeld en iedereen is op de hoogte van mijn vorderingen.
 
Als ik klaar ben met mijn opleiding op niveau 3, hoop ik een contract te krijgen bij mijn huidige werkgever. Het bedrijf heeft natuurlijk al in mij geïnvesteerd, dus ook voor hen is het mooi als ze me aannemen. Ik ga er met positieve zin tegenaan!
 
Jorg
student Metaalbewerking, BBL
 • Iets voor jou?

  - Je vindt techniek leuk
  - Je kunt eenvoudige computerprogramma's lezen
  - Je hebt technisch inzicht en je bent nauwkeurig
  - Je hebt oog voor detail
  - Je kunt goed meedenken en wilt in teamverband werken.

  Herken jij jezelf hierin, dan is de opleiding Allround verspaner iets voor jou!
 • De opleiding

  Deze opleiding bestaat uit eenbasisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met een mbo-diploma Verspaner niveau 2 duurt de opleiding Allround Verspaner 2 jaar. Heb je een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg of hoger dan volg je een driejarig traject.

  Jij bent degene die CNC-programma’s voor CNC-draai/freesbanken en bewerkingscentra schrijft en installeert. Daarnaast voer je de verspanende bewerkingen uit én controleer je je eigen werk. Jouw werk begint pas nadat je de opdracht en technische informatie hebt ‘bestudeerd’. Naast de uitvoerende en controlerende werkzaamheden denk je ook mee over productietechnische vraagstukken. Hierbij bedenk je, wanneer het nodig is, oplossingen.

  - Je leert veilig en klantvriendelijk te werken
  - Je maakt kennis met de machines waarmee je als allround verspaner gaat werken
  - Je sluit de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid in de metaalwerkplaats van het RTC

  Binnen de kaders van het competentiegericht opleiden word je theoretisch en praktisch opgeleid tot allround verspaner.
 • Vakken
  Tijdens de opleiding Verspaner volg je onder andere de vakken:
  - Materiaalkennis
  - Werktuigbouwkunde
  - Bedrijfsleer
  - Tekening lezen
  - Polytechniek (wis- en natuurkunde)

  .

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma. 

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Duits is één van de keuzedelen.  
 • Regionaal Techniek Centrum
  Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) is een samenwerking van ondernemers in Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Jongeren kunnen bij het RTC een praktijkgerichte technische opleiding op mbo-niveau volgen. Het RTC werkt nauw samen met het vmbo-onderwijs en het mbo-onderwijs. Deze intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs maakt het RTC uniek in de regio.

  100% ervaring

  Je wilt je voorbereiden op je toekomst? Je wilt weten hoe het er in een bedrijf aan toegaat? Je wilt leren van én in situaties die de praktijk zo dicht mogelijk benaderen? Dat kan: via het RTC! Leren in de praktijk! Je volgt theorie- en praktijklessen, die passen bij jouw talenten. Je doet praktijkervaring op bij een leerbedrijf. Je vaardigheden worden optimaal ontwikkeld door een samenwerking tussen RTC, ROC en het bedrijfsleven.
 • Leerweg

  Leerjaar 1: weekindeling
  - 1 dag theorie
  - 1 dag praktijkscholing
  - 3 dagen werken bij een erkend verspaningsbedrijf

  Leerjaar 2 en 3: weekindeling
  - 1 dag theorie
  - ½ dag praktijkscholing
  - 3½ dag werken bij het erkende verspaningsbedrijf

  Als je leerbedrijf daar om vraagt en je goed presteert, kun je extra praktijkscholing krijgen.

  Dienstverband leerbedrijf

  Je krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden bij één van de opleidingsbedrijven binnen het Regionaal Techniek Centrum. Tijdens je opleiding verdien je een salaris dat vastgelegd is in de bedrijfstak-cao.

 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - verwante mbo-opleiding niveau 2.
 • Na je opleiding
  Na je opleiding Allround verspaner kun je direct aan het werk. 
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  - kosten voor extra activiteiten 

  In de verschillende CAO’s is vastgelegd wat de werkgever (het RTC) moet verstrekken en wat de werknemer (student) zelf moet aanschaffen. Bij de start van de opleiding krijg je hier informatie over. Op de website van het RTC vind je meer informatie hierover.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Helaas is er voor deze opleiding geen studiebijsluiter beschikbaar. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?