Alfa-college
HARDENBERG, BBL, niveau 2, opleidingsduur 2 jaar

Constructiewerker

Als constructiewerker heb je opdrachtgevers in bijvoorbeeld de plaatwerkindustrie, de machinebouw, de scheepsbouw, de transportmiddelenindustrie en allerlei toeleveringsbedrijven. Je werkt in de werkplaats van een bedrijf of in de fabriek, maar soms ook op locatie. Je krijgt de opdracht van je chef. Opdrachten kunnen zijn: monteren van pijpleidingen, aansluiten van pijpleidingen op leidingensystemen, laswerk.
 • Iets voor jou?

  - Je vindt techniek leuk
  - Je bent handig
  - Je hebt technisch inzicht en je bent nauwkeurig
  - In teamverband werken is echt jouw ding

  Word constructiewerker!

 • De opleiding
  Deze opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

  - Je leert veilig, milieubewust en klantvriendelijk te werken
  - Je maakt kennis met de machines waarmee je als constructiewerker gaat werken
  - Je haalt je MIG/MAG-diploma niveau 2 van het Nederlands Instituut Lassen (NIL)
  - Je sluit de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid in de metaalwerkplaats van het Regionaal Techniek Centrum

  Binnen de kaders van het competentiegericht opleiden word je theoretisch en praktisch opgeleid tot constructiewerker.
 • Vakken

  Tijdens de opleiding Constructiewerker volg je onder andere de vakken: 

  - Materiaalkennis
  - Werktuigbouwkunde
  - Bedrijfsleer
  - Tekening lezen
  - Polytechniek (wis- en natuurkunde)

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma. 

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Duits is één van de keuzedelen.
 • Regionaal Techniek Centrum
  Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) is een samenwerking van ondernemers in Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Jongeren kunnen bij het RTC een praktijkgerichte technische opleiding op mbo-niveau volgen. Het RTC werkt nauw samen met het vmbo-onderwijs en het mbo-onderwijs. Deze intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs maakt het RTC uniek in de regio.

  100% ervaring

  Je wilt je voorbereiden op je toekomst? Je wilt weten hoe het er in een bedrijf aan toegaat? Je wilt leren van én in situaties die de praktijk zo dicht mogelijk benaderen? Dat kan: via het RTC! Leren in de praktijk! Je volgt theorie- en praktijklessen, die passen bij jouw talenten. Je doet praktijkervaring op bij een leerbedrijf. Je vaardigheden worden optimaal ontwikkeld door een samenwerking tussen RTC, ROC en het bedrijfsleven.
 • Leerweg

  Leerjaar 1: weekindeling

  - 1 dag theorie
  - 1 dag praktijkscholing
  - 3 dagen werken bij een erkend metaalbewerkingsbedrijf

  Leerjaar 2: weekindeling

  - 1 dag theorie
  -  halve dag praktijkscholing
  - 3½ dag werken bij het erkende metaalbewerkingsbedrijf

  Als je leerbedrijf daar om vraagt en je goed presteert, kun je extra praktijkscholing krijgen.

  Dienstverband leerbedrijf 

  Je krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden bij één van de opleidingsbedrijven binnen het RTC. Tijdens je opleiding verdien je een salaris dat vastgelegd is in de bedrijfstak-cao.

  Jouw voordelen

  - Baangarantie voor de duur van de opleiding
  - Werken en leren in de regio
  - Goede contacten met het bedrijfsleven
  - Kleinschaligheid
  - Goede begeleiding door erkende praktijkopleiders

 • Vooropleiding

  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  - vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma niveau 2 
  - mbo-diploma niveau 1 (Entree-opleiding)

 • Na je opleiding
  Na je opleiding Constructiewerker kun je direct aan het werk. Of je besluit door te leren voor de opleiding Allround constructiewerker niveau 3

 • Schoolkosten
  Voor je opleiding betaal je:
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  - kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:
  - gereedschappen
  - persoonlijke beschermingsmiddelen
  - werkkleding

  In de verschillende CAO’s is vastgelegd wat de werkgever (het RTC) moet verstrekken en wat de werknemer (student) zelf moet aanschaffen. Bij de start van de opleiding krijg je hier informatie over.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Helaas is er voor deze opleiding geen studiebijsluiter beschikbaar. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?