Alfa-college
HARDENBERG, BBL, niveau 3, opleidingsduur 2 jaar

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Je zorgt voor het plaatsen, aansluiten, veranderen en onderhouden van (delen van) de elektrische installaties. Domotica, brandbeveiligingsinstallaties, alarminstallaties en de installatie van zonnepanelen horen ook tot specialisaties van je vakgebied. Je geeft leiding aan collega-monteurs en werkt samen met andere disciplines (loodgieters, timmerlieden, metselaars).

We gaan diep in op de lesstof

We gaan diep in op de lesstof

Sluiten
Tegenwoordig kun je niet meer zonder elektronica. Wat is er nou mooier dan dingen maken en direct zien of iets werkt?! Na deze opleiding wil ik óf gaan werken óf mij specialiseren in domotica.

Het is een mooie opleiding omdat ze dieper op de stof in gaan. In de praktijk leg ik de elektriciteit alleen maar aan, maar tijdens de lessen laten ze ook de achterliggende berekening zien. Ook is het fijn om met andere studenten te praten over hun praktijkervaringen in het werkveld.

Momenteel werk ik al drie jaar bij hetzelfde bedrijf. Eerst als werktuigbouwkundige en nu als elektricien. Het is een goede werkplek, omdat ik op sommige bouwplaatsen niet alleen werkzaamheden uitvoer als elektricien, maar ook als installateur. Ik leg dan niet alleen de elektriciteit aan, maar ook de installaties voor gas, water en riool. Dat is een mooie aanvulling voor zowel mijzelf als het bedrijf.

Mijn toekomst is in de domotica. Het aansturen van allerlei apparaten in het huishouden en wonen is interessant.

Mark Snippe
Student Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit
 • Iets voor jou?

  - Je vindt techniek interessant.
  - Je wilt je specialiseren in elektrotechnische en andere installatiemogelijkheden.
  - Je bent praktisch ingesteld.
  - Je houdt van direct resultaat.
  - Je vindt het leuk om met verschillende mensen om te gaan.

  Word eerste monteur elektrotechnische installaties! 

 • De opleiding
  Deze opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

  - Je leert veilig, milieubewust en klantvriendelijk te werken. 
  - Je sluit de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid in de installatiewerkplaats van het Regionaal Techniek Centrum.

  Binnen de kaders van het competentiegericht opleiden word je theoretisch en praktisch opgeleid tot eerste monteur elektrotechnische installaties.
 • Vakken

  Vakonderdelen

  - Materiaalkennis
  - Gereedschapskennis
  - Buisinstallaties
  - Kabelinstallaties
  - Relaisschakeling
  - Motorschakelingen
  - Beroepshouding

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma. 

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen. 
 • Regionaal Techniek Centrum
  Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) is een samenwerking van ondernemers in Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Jongeren kunnen bij het RTC een praktijkgerichte technische opleiding op mbo-niveau volgen. Het RTC werkt nauw samen met het vmbo-onderwijs en het mbo-onderwijs. Deze intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs maakt het RTC uniek in de regio.

  100% ervaring

  Je wilt je voorbereiden op je toekomst? Je wilt weten hoe het er in een bedrijf aan toegaat? Je wilt leren van én in situaties die de praktijk zo dicht mogelijk benaderen? Dat kan: via het RTC! Leren in de praktijk! Je volgt theorie- en praktijklessen, die passen bij jouw talenten. Je doet praktijkervaring op bij een leerbedrijf. Je vaardigheden worden optimaal ontwikkeld door een samenwerking tussen RTC, ROC en het bedrijfsleven.
 • Leerweg

  Leerjaar 1: weekindeling

  - 1 dag theorie
  - 1 dag praktijkscholing
  - 3 dagen werken bij een erkend installatiebedrijf

  Leerjaar 2: weekindeling

  - 1 dag theorie
  - 4 dagen werken bij het erkende installatiebedrijf

  Dienstverband leerbedrijf 

  Je krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden bij één van de opleidingsbedrijven binnen het RTC. Tijdens je opleiding verdien je een salaris dat vastgelegd is in de bedrijfstak-cao.

  Jouw voordelen

  - Baangarantie voor de duur van de opleiding
  - Werken en leren in de regio
  - Goede contacten met het bedrijfsleven
  - Kleinschaligheid
  - Goede begeleiding door erkende praktijkopleiders

 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-kb
  - vmbo-gl
  - vmbo-tl
  - Entree-opleiding
   
 • Na je opleiding
  Als gediplomeerd eerste monteur elektrotechnische installaties kun je meteen aan het werk. 

  Of je besluit door te leren om je professioneel verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: 

  - specialiseren tot storingsmonteur 
  - doorleren voor leidinggevend monteur, werkvoorbereider of projectleider

   
 • Schoolkosten
  Voor je opleiding betaal je:
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  - kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:
  - gereedschappen
  - persoonlijke beschermingsmiddelen
  - werkkleding

  In de verschillende CAO’s is vastgelegd wat de werkgever (het RTC) moet verstrekken en wat de werknemer (student) zelf moet aanschaffen. Bij de start van de opleiding krijg je hier informatie over.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

Misschien ook interessant voor jou?