Alfa-college
GRONINGEN, Cursus

F gassenmonteur categorie I

Locatie: Admiraal de Ruyterlaan 2 

Als F-gassenmonteur koudetechniek bent u betrokken bij de aanleg en onderhoud van koel-, vries-, airconditioning- en warmtepompinstallaties en voert u daarvoor montagewerkzaamheden en controles uit. 

Terug naar school is wennen, maar levert veel op!

Terug naar school is wennen, maar levert veel op!

Sluiten

Het Alfa-college vind ik een prettige school, modern en ruim ingericht. Er hangt een ontspannen sfeer. De combinatie deels 's middags en deels 's avonds naar school is beter dan helemaal 's avonds. De kunsten van de kok geven ook een positieve bijdrage aan deze ervaring. Wel was het een flinke omschakeling om na 25 jaar weer huiswerk te maken en te leren. Tijdens de opleiding heb ik inhoudelijk weer flink bijgeleerd. Ik heb nu een broodnodig en gewild certificaat, maar ik ben vooral gelukkig met de investering in mezelf.

Serge Griffioen is werkzaam bij Pranger en Rosier Installaties.
Vanuit zijn werkgever rondde hij in 2016 (met goede resultaten) de opleiding F-gassen af.
 • Cursus

  Tijdens de cursus Monteur F-gassen (F-gassenmonteur categorie I) leert u alles wat u voor de montage, het in en uit bedrijf stellen, dus ook ledigen, moet kunnen en kennen, inclusief de verplichte controles en rapportages.

  Duur van de cursus: 13 dagen van 14:15 - 21:15 uur 
  Het afsluitend examen is bij STEK.

  F-gassenmonteur koudetechniek 

  Als F-gassenmonteur koudetechniek bent u betrokken bij de aanleg en onderhoud van koel-, vries-, airconditioning- en warmtepompinstallaties en voert u daarvoor montagewerkzaamheden en controles uit. De F-gassen die binnen de koudetechniekinstallaties worden gebruikt, vallen in Europa binnen de lijst van stoffen volgens het Kyoto-protocol en veroorzaken mede het broeikaseffect.

  Uw werkzaamheden bestaan uit:
  - leidingaanleg, buigen en hardsolderen
  - uitvoeren van wettelijk voorgeschreven druk- en lekdichtheidsproeven uit van koudetechnische systemen
  - na het vacumeren en afvullen de installaties in bedrijf stellen

 • Instroomvoorwaarden
  - Technisch inzicht en kennis
  - Veilig, efficiënt en volgens wettelijke milieueisen werken
  - Communiceren met opdrachtgevers en gebruikers
  - Invullen van wettelijke documenten en maken van rapportages (metingen)
 • Onderdelen

  De cursus heeft onder andere de volgende onderdelen:
  - theorie: algemene koeltechniek, milieueisen en regelgeving
  - hardsolderen: hardsolderen en montage van koeltechnische componenten
  - koeltechnische handelingen: in en uit bedrijf nemen, onderhoud, meten van bedrijfsomstandigheden
  - inspectie uitgebreide installatie met rapportage en bevindingen

  Certificering

  De opleiding bestaat uit een viertal onderdelen, die landelijk door de STEK worden geëxamineerd. Het diploma F-gassen wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgegeven.
 • Kosten

  Er bestaan diverse regelingen voor het opleiden van personeel. Ook voor de opleidingen en trainingen van het Alfa-college zijn diverse subsidies en opleidingsfondsen beschikbaar. De voorwaarden en bedragen worden regelmatig aangepast, daarom is het belangrijk de actuele gegevens te checken.

  Heeft u gegevens nodig van de opleiding of komt u er niet uit, neem contact op met Alfa-college bedrijfsopleidingen:

  Christina Wilbrink
  t. 088 334 1882
  e. cea.wilbrink@alfa-college.nl

  Johan Tukker
  t. 088 3341948
  e.j.tukker@alfa-college.nl

  Subsidie-informatie

  Bent u aangesloten bij een opleidings- en ontwikkelingsfonds, dan kunt u misschien profiteren van specifieke subsidieregelingen. Voorbeelden van O&O-fondsen zijn:

  OTIB (Opleidingsfonds Technisch Installatiebedrijf) voor o.a.:
  - instroom en opscholingsregeling
  - ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR)
  - sectorplan
  - branche Breed Opleiden

  OOM (Opleidingsfonds metaalbewerking) voor o.a.:
  - persoonlijke trainingstoelage voor werknemers
  - ontwikkelbudget
  - Jobstart

  A+O Metalektro (Opleidingsfonds metalektro) voor o.a.:
  - beroepsbegeleidende leerweg BBL
  - beroepsopleidingen BOL
  - tijdelijke additionele maatregel stage 
  - vergroten zij- en BBL-instroom

  Kijk voor een overzicht van alle O&O-fondsen op Opleiding en Beroep

  UWV

  Alfa-college heeft een scholingsovereenkomst met UWV. Hieruit kunnen verschillende trajecten worden georganiseerd. Neem contact op voor de mogelijkheden.

  SNN

  Voor werkgevers uit de arbeidsmarktregio Groningen zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van Groningen op voorsprong. Kijk op de website van SNN voor meer informatie.

 • Contact

  Christina Wilbrink
  t. 088 334 1882
  e. cea.wilbrink@alfa-college.nl

  Johan Tukker
  t. 088 3341948
  e.j.tukker@alfa-college.nl