Alfa-college
GRONINGEN, Cursus

Festo PN111 en Festo EP211

locatie: Admiraal de Ruyterlaan 2

Tijdens de cursus Festo PN111 leert u basiskennis en basisprincipes over de pneumatische en elektrische aandrijftechnologieën. De cursus Festo EP211 leert u de principes en begrippen van de besturingstechniek, combinatorische besturingen en ontwerpen van pneumatische besturingen.
 • Cursus Festo PN111
  Deze training leert u basiskennis over elektrische besturing (drukknoppen, contacten en relais) en de basisprincipes van luchtverzorging (productie, conditionering en verdeling). 
  Daarnaast bevat de training de volgende onderwerpen:

  - Pneumatische aandrijvingen: cilinders voor verschillende toepassingen
  - Ventielen: verschillinde typen ventielen, pneumatisch/elektrisch bediend, constructies en verschillende middenstanden
  - Besturing/regeling: pneumatische en elektrische besturing/regeling van ventielen

  • positie besturing: eindstandmelders en sensoren
  • besturing op basis van druk: gebruik van druk- en nuldruk-meting
  • besturing op basis van tijd: gebruik van tijdfuncties
  • snelheidsregeling: gebruik van snelheidsregelventielen, snelontluchters en gestuurde terugslagkleppen
  • logische besturingsfuncties: EN- en OF-functie
  • drukregeling: gebruik van drukreduceerventiel en drukbooster

  - Symbolische weergave apparatuur volgens de geldende norm NEN 3348 / ISO 1219
  - Identificeren en verhelpen van storingen
  - Veiligheid

  Cursusduur en examen

  Duur: 6 avonden van 18:00 - 21:30 uur
  Inclusief examen (dagdeel)

 • Cursus Festo EP211

  Deze training leert u de principes en begrippen van de besturingstechniek. U krijgt kennis over combinatorische besturingen met behulp van het bewegingsdiagram en u leert pneumatische besturingen te ontwerpen.

  Daarnaast bevat de training de volgende onderwerpen:

  - Basiskennis sensoren
  - Logische functies
  - Tijd- en telschakelingen
  - Geheugens
  - Sequentiële besturingen
  - Veiligheid en storing zoeken
  - Praktische oefeningen

  Cursusduur en examen

  Duur: 10 avonden van 18:00 - 21:30 uur
  Inclusief examen (dagdeel): deze cursus wordt afgesloten met een eindtoets die de theoretische en praktische kennis en vaardigheden test. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.
 • Instroomvoorwaarden
  Voor de cursus Festo EP211 is de gewenste voorkennis de moderne industriële pneumatiek (PN111) of gelijkwaardige basis.
 • Onderdelen

  Leerdoelen Festo PN111 

  - Hoe wordt perslucht opgewekt en wat is het belang is van een juiste luchtkwaliteit
  - Het pneumatisch component identificeren en het ontwerp, de eigenschappen en de werking ervan verklaren
  - De symbolen van pneumatische componenten identificeren en beschrijven
  - Een eenvoudig pneumatisch schema ontwerpen, assembleren en testen
  - Pneumatische componenten onderhouden en storing zoeken in eenvoudige pneumatische systemen
  - De technische specificaties en data van pneumatische componenten interpreteren

  Leerdoelen Festo EP211

  - Een bewegingsdiagram lezen, interpreteren en eventueel zelf opstellen
  - Kennis basisfuncties binnen de besturingstechniek en hoe deze worden weergegeven in een pneumatisch-, hydraulisch- en/of elektrisch schema 
  - Welke sensortypen er zijn en wat hun specifieke kenmerken zijn 
  - Wat de betekenis is van pneumatiek-/hydraulieksymbolen volgens NEN 3348 (ISO-1219)
  - Wat de betekenis is van elektrotechnieksymbolen volgens NEN 5152
  - Een elektropneumatische volgordebesturing ontwerpen aan de hand van de in het bewegingsdiagram gevonden schakelformules
  - Een elektrische besturing opbouwen met behulp van een elektrisch schema
  - Een storing lokaliseren en verhelpen met behulp van het bewegingsdiagram

 • Kosten

  Er bestaan diverse regelingen voor het opleiden van personeel. Ook voor de opleidingen en trainingen van het Alfa-college zijn diverse subsidies en opleidingsfondsen beschikbaar. De voorwaarden en bedragen worden regelmatig aangepast, daarom is het belangrijk de actuele gegevens bij te houden. 

  Heeft u gegevens nodig van de opleiding of komt u er niet uit, neem contact op met Alfa-college bedrijfsopleidingen:
  Christina Wilbrink
  t. 088 334 1882
  e. cea.wilbrink@alfa-college.nl

  Johan Tukker
  t. 088 3341948
  e.j.tukker@alfa-college.nl

  Subsidie-informatie

  OTIB (Opleidingsfonds Technisch Installatiebedrijf) 
  voor o.a.:
  - Instroom en opscholingsregeling
  - Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR)
  - Sectorplan
  - Branche Breed Opleiden

  OOM (Opleidingsfonds metaalbewerking) voor o.a.:
  - Persoonlijke trainingstoelage voor werknemers
  - Ontwikkelbudget
  - Jobstart

  A+O Metalektro (Opleidingsfonds metalektro) voor o.a.:
  - Beroepsbegeleidende leerweg BBL|
  - Beroepsopleidingen BOL
  - Tijdelijke additionele maatregel stage 
  - Vergroten zij- en BBL-instroom

  Kijk voor een overzicht van alle O&O-fondsen op de site van Opleiding en beroep.

  UWV

  Alfa-college heeft een scholingsovereenkomst met UWV. Hieruit kunnen verschillende trajecten worden georganiseerd. Neem contact op voor de mogelijkheden.

  SNN

  Voor werkgevers uit de arbeidsmarktregio Groningen zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van de subsidies van SNN.

 • Contact

  Christina Wilbrink
  t. 088 334 1882
  e. cea.wilbrink@alfa-college.nl

  Johan Tukker
  t. 088 3341948
  e. j.tukker@alfa-college.nl