Alfa-college

Aanmelden VBJ

Je kunt je aanmelden voor het Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen vanaf maart.
Mail of bel 088-3341093.