Alfa-college
 • De opleiding
  Op het vavo kun je versneld je havodiploma halen. Of je haalt niet je hele diploma, maar bepaalde certificaten op havoniveau.

  De lesstof die we in één examenjaar behandelen, gaat over alle bovenbouwlesstof. Zo ben je goed voorbereid op het afsluitende Centrale Examen.

  Twee trajecten

  Er zijn twee trajecten voor havo:

  • traject van 1 jaar
  • deeltijdtraject van 2x 1 jaar.
 • Vakken

  We bieden op het havo de volgende vakken aan, die moeten passen in je profielkeuze:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • tekenen 
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • maatschappijleer
  • economie
  • bedrijfseconomie 
  • biologie
  • wiskunde A
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde.
 • Toelatingseisen

  Toelating is afhankelijk van je:

  • vooropleiding
  • vakkenpakket
  • cijfers
  • inzet
  • studiehouding
  • motivatie.

  Dit alles bij elkaar opgeteld, bepaalt ook hoe groot de kans is dat je je diploma of certifica(a)t(en) behaalt.

  Traject van 1 jaar

  Voor het traject van 1 jaar is vereist:

  • een overgangsbewijs naar havo 5, of
  • vwo 5 met voldoende afgeronde onderdelen, of
  • gezakt op maximaal vier vakken voor het havo-examen.

  Deeltijdtraject van 2x 1 jaar

  Voor het deeltijdtraject is vereist:

  • voor havo- en vwo-leerlingen: in overleg met de school 
  • een diploma vmbo-tl met een 7 gemiddeld als eindcijfer.

  Kennismakingsgesprek

  Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen met jou vast welk traject jij gaat volgen.
 • Inschrijving
  Je kunt op twee manieren worden ingeschreven bij vavo:

  VO-leerling

  • Je komt rechtstreeks van het voortgezet onderwijs (vo). Er volgt uitbesteding door je vo-school met een akkoordverklaring; je blijft ingeschreven bij je oude vo-school
  • Leeftijd: 17 jaar en ouder aan het begin van het schooljaar

  Let op: als je vo-school je niet wil uitbesteden, kunnen we je niet aannemen.

  VA-leerling

  • Je komt niet rechtstreeks van het voortgezet onderwijs, maar van mbo of hbo of je bent lange tijd niet naar school geweest
  • Je wordt ingeschreven bij het Alfa-college
  • Leeftijd: 18 jaar en ouder vóór 1 oktober van het schooljaar.
 • Studiekosten en tegemoetkoming

  VO-leerling jonger dan 18 jaar

  • Kosten: geen lesgeld
  • Schoolboeken: gratis
  • Tegemoetkoming studiekosten: kinderbijslag.

  VO-leerling ouder dan 18 jaar

  • Schoolboeken: gratis
  • Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+.

  VA-leerling voltijd

  • Kosten: lesgeld aan DUO voor voltijdsleerling € 1.202* 
  • Schoolboeken: zelf huren of kopen
  • Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+.

  VA-leerling deeltijd

  • Kosten: cursusgeld aan Alfa-college, afhankelijk van het aantal vakken
  • Schoolboeken: zelf huren of kopen. Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Dat doe je bij Vandijk.nl. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening
  • Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming van deeltijders is afhankelijk van het aantal lesminuten per week (bij minder dan 270 lesminuten per week € 0,-).

  *onder voorbehoud, vaststelling door DUO

 • Vak- of studiebegeleiding op maat

  Tegen betaling van extra kosten kun je vak- of studiebegeleiding op maat krijgen. Dit gebeurt in groepjes van maximaal vier leerlingen.
  Deze begeleiding vindt verspreid over de gehele dag plaats. De begeleidingsuren duren 40 minuten, net als de gewone lessen.

  De kosten van deze begeleiding zijn:

  • extra vakbegeleiding: € 600 op jaarbasis voor twee lesuren per week
  • extra studiebegeleiding: € 400 op jaarbasis voor twee lesuren per week.