Alfa-college
 • De opleiding
  Op het vavo kun je versneld je havodiploma halen. Of je haalt niet je hele diploma, maar bepaalde certificaten op havoniveau.

  De lesstof die we in één examenjaar behandelen, gaat over alle bovenbouwlesstof. Zo ben je goed voorbereid op het afsluitende Centrale Examen.

  Twee trajecten

  We hebben voor het havo twee trajecten:

  • traject van 1 jaar
  • deeltijdtraject van 2 x 1 jaar
 • Vakken

  We bieden op het havo de volgende vakken aan, die moeten passen in je profielkeuze:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • tekenen 
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • maatschappijleer
  • economie
  • bedrijfseconomie (management en organisatie)
  • biologie
  • wiskunde A
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde
 • Toelatingseisen

  Toelating is afhankelijk van je:

  • vooropleiding
  • vakkenpakket
  • cijfers
  • inzet
  • studiehouding
  • motivatie

  Dit alles bij elkaar opgeteld bepaalt ook hoe groot de kans is dat je je diploma of certifica(a)t(en) behaalt.

  Traject van 1 jaar

  Voor het traject van 1 jaar is vereist:

  • een overgangsbewijs naar havo 5, of
  • vwo 5 met voldoende afgeronde onderdelen, of
  • gezakt op maximaal vier vakken voor het havo-examen

  Deeltijdtraject van 2 x 1 jaar

  Voor het deeltijdtraject is vereist:

  •  voor havo- en vwo-leerlingen in overleg met de school 
  • een diploma vmbo-tl met een 7 gemiddeld als eindcijfer

  Kennismakingsgesprek

  Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen met jou vast welk traject jij gaat volgen.
 • Inschrijving
  Er zijn twee manieren van inschrijving bij het vavo, als:

  VO-leerling

  • Je komt rechtstreeks van het vo (voortgezet onderwijs). Uitbesteding door vo-school met akkoordverklaring; je blijft ingeschreven bij je oude vo-school.
  • Let op! Als je vo-school je niet wil uitbesteden, kunnen we je niet aannemen. Leeftijd: 17 jaar en ouder aan het begin van het schooljaar.

  VA-leerling

  • Je komt niet rechtstreeks van een vo-school, maar van mbo / hbo. Of je bent lange tijd niet naar school geweest.
  • Je wordt ingeschreven bij het Alfa-college. Leeftijd: 18 jaar en ouder vóór 1 oktober van het schooljaar.
 • Studiekosten

  Voor alle deelnemers zijn de studiekosten als volgt:

  VO-leerling jonger dan 18 jaar

  Kosten: geen lesgeld
  Tegemoetkoming studiekosten: kinderbijslag
  Schoolboeken: gratis

  VO-leerling ouder dan 18 jaar

  Kosten: deelnemersbijdrage € 35, -
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+
  Schoolboeken: gratis

  VA-leerling voltijd

  Kosten: lesgeld aan DUO voor voltijdsleerling € 1.155* + deelnemersbijdrage € 35, -
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+
  Schoolboeken: zelf huren of kopen

  VA-leerling deeltijd

  Kosten: cursusgeld aan Alfa-college, afhankelijk van het aantal vakken + deelnemersbijdrage € 35, -
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het aantal lesminuten per week (bij minder dan 270 lesminuten per week € 0,-)
  Schoolboeken: zelf huren of kopen. Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Dat doe je bij VanDijk.nl. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

  *(onder voorbehoud, vaststelling DUO)

 • Vak- of studiebegeleiding op maat

  Tegen betaling van extra kosten kun je vak- of studiebegeleiding op maat krijgen. Dit gebeurt in groepjes van maximaal vier leerlingen.

  Deze begeleiding vindt verspreid over de gehele dag plaats. De begeleidingsuren duren 40 minuten (net als de gewone lessen).
  De kosten van deze begeleiding zijn:

  • extra vakbegeleiding: € 600 op jaarbasis voor twee lesuren per week
  • extra studiebegeleiding: € 400 op jaarbasis voor twee lesuren per week