Alfa-college

VAVO havo

VAVO havo

Wat deze opleiding bijzonder maakt 

 • Versneld je havo-diploma halen in 1 of 2 jaar
 • Je volgt volwassenenonderwijs: je zit hier echt voor jezelf
 • Je krijgt veel persoonlijke aandacht en begeleiding van de docenten
 • In het kort
  Vanaf 1 april 2022 kun je je aanmelden voor deze opleiding

  Wil je versneld je havo-diploma halen? Of je havo-certificaten halen? Doe dan deze 1-jarige VAVO-opleiding havo bij het Alfa-college! Lees hier alles over deze opleiding.
 • De opleiding
  Op het VAVO kun je versneld je havo-diploma halen of je haalt niet je hele diploma, maar bepaalde certificaten op havo-niveau. De lesstof die we in één examenjaar behandelen, gaat over alle lesstof van de bovenbouw. Zo ben je goed voorbereid op het afsluitende Centrale Examen.

  Je kunt drie groepen leerlingen onderscheiden bij vavo - havo:
  1.  Leerlingen die een diploma willen halen in een of twee jaar met een volledig vakkenpakket havo
  2.  Gezakte havoleerlingen voor maximaal vier vakken 
  3.  Certificaat leerlingen: leerlingen die een of meer havo-certificaten willen halen.
 • Vakken

  We bieden voor havo de volgende vakken aan, die moeten passen in je profielkeuze:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • tekenen 
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • maatschappijleer
  • economie
  • bedrijfseconomie 
  • biologie
  • wiskunde A
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • profielwerkstuk
 • Toelatingseisen

  Toelating is afhankelijk van je:

  • vooropleiding
  • vakkenpakket
  • cijfers
  • inzet
  • studiehouding
  • motivatie.

  Dit alles bij elkaar opgeteld, bepaalt ook hoe groot de kans is dat je je diploma of certifica(a)t(en) behaalt.


  Havo in 1 jaar: gezakt voor het havo-examen op maximaal vier vakken

  • Met een overgangsbewijs naar havo 5 of naar vwo 5 met voldoende afgeronde onderdelen
  • Als certificaatleerling voor een of enkele vakken.

  Havo in 2 jaar: met een diploma vmbo-tl met een 7.0 gemiddeld

  • Als je bent blijven zitten in havo 4 of vwo 4 (afhankelijk van schooladvies, cijfers en vakkenpakket)
  • Als havoleerling met een volledig vakkenpakket is soms een tweejarig traject beter.

  Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou vast welk traject de meeste kans van slagen heeft.

 • Inschrijving
  Je kunt op twee manieren worden ingeschreven bij VAVO: via een akkoordverklaring (vo-verklaring) van het voortgezet onderwijs: uitbestede leerling of rechtstreeks bij het Alfa-college: VA-leerling.

  Uitbestede leerling

  We kunnen je alleen toelaten als een middelbare school voor voortgezet onderwijs (vo-school) je uitbesteedt. Je bent 16 jaar of ouder aan het begin van het schooljaar. Je betaalt geen wettelijk verplicht lesgeld en er zijn geen kosten voor studieboeken. Houd wel rekening met reiskosten.

  VA-leerling

  • Je bent 17 jaar, wordt niet uitbesteed en je wordt na 1 oktober van het schooljaar 18 jaar
   Je bent toelaatbaar op voorwaarde dat de leerplicht jou toestemming geeft om VAVO te volgen en je aan onze toelatingseisen voldoet. Je betaalt geen wettelijk verplicht lesgeld voor voltijdonderwijs (een compleet vakkenpakket) of cursusgeld bij een deelpakket. Houd rekening met reiskosten en kosten voor studieboeken.

  • Je bent 18 jaar of ouder op 1 oktober van het betreffende schooljaar en je wordt niet uitbesteed
   Je bent toelaatbaar als je aan de toelatingseisen voldoet.
 • Schoolkosten en tegemoetkoming

  Uitbestede leerling (via een school voor voortgezet onderwijs)

  • Kosten: geen lesgeld
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: geen kosten
  • Tegemoetkoming schoolkosten:

  -Jonger dan 18 jaar: kinderbijslag
  -18 jaar of ouder: tegemoetkoming scholieren 18+


  VA-leerling van 17 jaar op 1 augustus

  • Kosten: geen les- of cursusgeld
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming (school)kosten: kinderbijslag

  VA-leerling van 18 jaar of ouder op 1 augustus met volledig pakket

  VA-leerling van 18 jaar of ouder op 1 augustus met deelpakket

  • Kosten: het cursusgeld betaal je aan het Alfa-college. Het bedrag is afhankelijk van het aantal vakken
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming schoolkosten: de tegemoetkoming voor deeltijders is afhankelijk van het aantal lesminuten per week. Bij minder dan 270 lesminuten per week is de tegemoetkoming € 0,-. Bereken de tegemoetkoming.
 • Studieboeken

  Uitbestede leerling

  Ben je een uitbestede leerling, dan volg je onderwijs bij ons via een inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs. Dan bestelt en betaalt het Alfa-college de boeken van je vakkenpakket en krijg je ze thuisbezorgd.

  VA-leerling

  Als je direct bij het Alfa-college bent ingeschreven als leerling, moet je zelf je studieboeken en lesmateriaal regelen. Zorg ervoor dat je je leermiddelen tijdig in huis hebt. De boekenlijst vind je op Vandijk.nl. Je bent natuurlijk vrij je boeken te bestellen en huren of kopen waar je wilt. Ook boeken lenen is natuurlijk mogelijk, behalve voor werkboeken. Je kunt de boeken bijvoorbeeld huren of kopen bij Vandijk.nl. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

  Let op: Bestel pas boeken nadat je bericht hebt gekregen dat je bent aangenomen. De juiste ISBN-nummers vind je op de boekenlijst van jouw opleiding op de website van Van Dijk. Om de boekenlijst te kunnen zien, is het nodig dat je een account hebt of aanmaakt, zodat je kunt inloggen.
 • Vakbegeleiding op maat
  Alleen voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en (bedrijfs)economie kun je tegen betaling vakbegeleiding op maat krijgen in een groepje van maximaal vier leerlingen.  
   
  De begeleiding vindt plaats in een blokuur van 2 x 40 minuten per week. De kosten hiervoor zijn 600 euro per jaar. Tijdens het intakegesprek bespreken we het aantal vakken waarvoor je vakbegeleiding nodig hebt. Dit hangt af van eventuele achterstanden, behaalde resultaten en gaten in je kennis. Een vakdocent helpt je met huiswerk, achterstanden wegwerken en traint je extra voor schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. 
   
  Let op: Je krijgt geen geld terug voor de kosten van de vakbegeleiding als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met de vakbegeleiding. Wel kunnen we in overleg kijken naar de mogelijkheid van begeleiding voor een ander vak.

Wil je een vraag stellen over deze opleiding?

Ga in gesprek met onze opleidingsadviseurs over deze opleiding en het Alfa-college.