Alfa-college
 • De opleiding
  Op het vavo kun je versneld je diploma vmbo-tl halen. Of je haalt niet je hele diploma, maar bepaalde certificaten op vmbo-tl-niveau.

  De lesstof die we in één examenjaar behandelen, gaat over alle bovenbouwlesstof. Zo ben je goed voorbereid op het afsluitende Centrale Examen.
 • De vakken

  We bieden op het vmbo-tl de volgende vakken aan, die moeten passen in je sectorkeuze:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • maatschappijleer
  • economie
  • biologie
  • wiskunde
  • NASK1
 • Toelatingseisen

  Toelating is afhankelijk van je:

  • vooropleiding (je moet in het bezit zijn van een overgangsbewijs naar klas 4 vmbo-tl of vergelijkbaar niveau)
  • vakkenpakket
  • cijfers
  • inzet
  • studiehouding
  • motivatie

  Dit alles bij elkaar opgeteld bepaalt ook hoe groot de kans is dat je je diploma of certifica(a)t(en) behaalt.

  Kennismakingsgesprek

  Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen met jou vast welk traject jij gaat volgen.
 • Inschrijving
  Er zijn twee manieren van inschrijving bij het vavo, als:

  VO-leerling

  • Je komt rechtstreeks van het vo (voortgezet onderwijs). Uitbesteding door vo-school met akkoordverklaring; je blijft ingeschreven bij je oude vo-school.
  • Let op! Als je vo-school je niet wil uitbesteden, kunnen we je niet aannemen. Leeftijd: 16 jaar en ouder aan het begin van het schooljaar.

  VA-leerling

  • Je komt niet rechtstreeks van een vo-school, maar van mbo / hbo. Of je bent lange tijd niet naar school geweest.
  • Je wordt ingeschreven bij het Alfa-college. Leeftijd: 18 jaar en ouder vóór 1 oktober van het schooljaar.
 • Studiekosten

  VO-leerling jonger dan 18 jaar

  Kosten: geen lesgeld
  Tegemoetkoming studiekosten: kinderbijslag
  Schoolboeken: gratis

  VO-leerling ouder dan 18 jaar

  Kosten: deelnemersbijdrage € 35,-
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+
  Schoolboeken: gratis

  VA-leerling voltijd

  Kosten: lesgeld aan DUO voor voltijdsleerling € 1.155* + deelnemersbijdrage € 35,-
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+
  Schoolboeken: zelf huren of kopen

  VA-leerling deeltijd

  Kosten: cursusgeld aan Alfa-college, afhankelijk van het aantal vakken + deelnemersbijdrage € 35,-
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het aantal lesminuten per week (bij minder dan 270 lesminuten per week € 0,-)
  Schoolboeken: zelf huren of kopen. Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Dat doe je bij VanDijk.nl. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

  *(onder voorbehoud, vaststelling DUO)
 • Vak- of studiebegeleiding op maat

  Tegen betaling van extra kosten kun je vak- of studiebegeleiding op maat krijgen. Dit gebeurt in groepjes van maximaal vier leerlingen.

  Deze begeleiding vindt verspreid over de gehele dag plaats. De begeleidingsuren duren 40 minuten (net als de gewone lessen).

  De kosten van deze begeleiding zijn:

  • extra vakbegeleiding: € 600 op jaarbasis voor twee lesuren per week
  • extra studiebegeleiding: € 400 op jaarbasis voor twee lesuren per week

Misschien ook interessant voor jou?