Alfa-college

VAVO Vmbo-tl

VAVO Vmbo-tl

wAT DEZE OPLEIDING BIJZONDER MAAKT

 • Versneld je diploma vmbo-tl behalen in 1 jaar
 • Je volgt volwassenenonderwijs: je zit hier echt voor jezelf
 • Je krijgt veel persoonlijke aandacht en begeleiding van de docenten
 • In het kort
  Vanaf 1 april 2022 kun je je weer aanmelden voor deze opleiding

  Op het VAVO kun je versneld je diploma vmbo-tl halen of je haalt niet je hele diploma, maar bepaalde certificaten op vmbo-tl-niveau. De lesstof die we in één examenjaar behandelen, gaat over alle bovenbouwlesstof. Zo ben je goed voorbereid op het afsluitende Centrale Examen. Lees hier alles over deze opleiding.
 • Vakken

  We bieden op het vmbo-tl de volgende vakken aan, die moeten passen bij je sectorkeuze:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • maatschappijleer
  • economie
  • biologie
  • wiskunde
  • NASK1
  • profielwerkstuk
 • Toelatingseisen

  Toelating is afhankelijk van je:

  • vooropleiding: je moet in het bezit zijn van een overgangsbewijs naar klas 4 vmbo-tl of een vergelijkbaar niveau
  • vakkenpakket
  • cijfers
  • inzet
  • studiehouding
  • motivatie
  Dit alles bij elkaar opgeteld, bepaalt ook hoe groot de kans is dat je je diploma of certifica(a)t(en) behaalt.

  Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou vast welk traject de meeste kans van slagen heeft.
 • Inschrijving
  Je kunt op twee manieren worden ingeschreven bij vavo: via een akkoordverklaring (vo-verklaring) van het voortgezet onderwijs: uitbestede leerling of rechtstreeks bij het Alfa-college: VA-leerling.

  Uitbestede leerling

  We kunnen je alleen toelaten als je wordt uitbesteed door een middelbare school voor voortgezet onderwijs. Je bent 16 jaar of ouder aan het begin van het schooljaar. Je betaalt geen wettelijk verplicht lesgeld en er zijn geen kosten voor studieboeken. Houd rekening met reiskosten.

  VA-leerling

  Je bent 17 jaar, wordt niet uitbesteed en je wordt na 1 oktober van het schooljaar 18 jaar
  Je bent toelaatbaar op voorwaarde dat de leerplicht jou toestemming geeft om onderwijs te volgen bij vavo en je aan onze toelatingseisen voldoet. Je betaalt geen wettelijk verplicht lesgeld voor voltijdonderwijs (compleet vakkenpakket) of cursusgeld bij een deelpakket. Houd rekening met reiskosten en kosten voor studieboeken.

  Je bent 18 jaar of ouder op 1 oktober van het betreffende schooljaar en je wordt niet uitbesteed
  Je bent toelaatbaar als je aan de toelatingseisen voldoet.
 • Schoolkosten en tegemoetkoming

  Uitbestede leerling (via een school voor voortgezet onderwijs)

  • Kosten: geen lesgeld
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: geen kosten
  • Tegemoetkoming schoolkosten:
  - Jonger dan 18 jaar: kinderbijslag
  - 18 jaar of ouder: tegemoetkoming scholieren 18+


  VA-leerling van 17 jaar op 1 augustus

  • Kosten: geen les- of cursusgeld
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming (school)kosten: kinderbijslag

  VA-leerling van 18 jaar of ouder op 1 augustus met volledig pakket

  • Kosten: lesgeld voor voltijdonderwijs betaal je aan DUO
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming schoolkosten: tegemoetkoming scholieren 18+

  VA-leerling van 18 jaar of ouder op 1 augustus met deelpakket

  • Kosten: het cursusgeld betaal je aan het Alfa-college. Het bedrag is afhankelijk van het aantal vakken
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming schoolkosten: de tegemoetkoming voor deeltijders is afhankelijk van het aantal lesminuten per week. Bij minder dan 270 lesminuten per week is de tegemoetkoming € 0,-. Bereken de tegemoetkoming.
 • Studieboeken

  Uitbestede leerling

  Ben je een uitbestede leerling, dan volg je onderwijs bij ons via een inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs. Dan bestelt en betaalt het Alfa-college de boeken van je vakkenpakket en krijg je ze thuisbezorgd.

  VA-leerling

  Als je direct bij het Alfa-college bent ingeschreven als leerling, moet je zelf je studieboeken en lesmateriaal regelen. Zorg ervoor dat je je leermiddelen tijdig in huis hebt. De boekenlijst vind je op Vandijk.nl. Je bent natuurlijk vrij je boeken te bestellen en huren of kopen waar je wilt. Ook boeken lenen is natuurlijk mogelijk, behalve voor werkboeken. Je kunt de boeken bijvoorbeeld huren of kopen bij Vandijk.nl. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

  Let op: Bestel pas boeken nadat je bericht hebt gekregen dat je bent aangenomen. De juiste ISBN-nummers vind je op de boekenlijst van jouw opleiding op de website van Van Dijk. Om de boekenlijst te kunnen zien, is het nodig dat je een account hebt of aanmaakt, zodat je kunt inloggen.
 • Vakbegeleiding
  Alleen voor de vakken wiskunde, NASK1 en economie kun je tegen betaling vakbegeleiding op maat krijgen in groepjes van maximaal vier leerlingen.

  De begeleiding vindt plaats in een blokuur van 2 x 40 minuten per week. De kosten hiervoor zijn 600 euro per jaar. Tijdens het intakegesprek bespreken we het aantal vakken waarvoor je vakbegeleiding nodig hebt. Dit hangt af van eventuele achterstanden, behaalde resultaten en gaten in je kennis. Een vakdocent helpt je met huiswerk, achterstanden wegwerken en traint je extra voor schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen.

  Let op: Je krijgt geen geld terug voor de kosten van de vakbegeleiding als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met de vakbegeleiding. Wel kunnen we in overleg kijken naar de mogelijkheid van begeleiding voor een ander vak.

Wil je een vraag stellen over deze opleiding?

Ga in gesprek met onze opleidingsadviseurs over deze opleiding en het Alfa-college.