Alfa-College inverted

Blijf in het leerritme en geef niet op!

Blijf in het leerritme en geef niet op!

Sluiten

Na het behalen van mijn havodiploma ben ik begonnen aan op het hbo. Dat vond ik veel te massaal en onpersoonlijk. Na een tussenjaar was het niet gemakkelijk om het leren weer op te pakken. Ik ben blij dat ik het wel gedaan heb. Leren gaat gemakkelijker nu ik weet wil, namelijk Nederlands studeren aan de universiteit.
Ik haal op het vavo mijn deelcertificaten voor het vwo. Wat prettig is aan het vavo, is dat je met studenten in de klas zit die hetzelfde doel hebben, namelijk in één of twee jaar een diploma halen. Iedereen is gemotiveerd. Ook de docenten. Ze zijn echt in je geïnteresseerd en heel erg betrokken. Het is een kleine school, iedereen kent je bij naam. Zelfs de mensen van de administratie.
Mijn tip aan mensen die niet weten wat ze willen, is om níet te stoppen en in het leerritme te blijven. Juist dat kan hier bij vavo heel goed met het halen van deelcertificaten.

Eline Tameling
deelcertificaten VWO (VAVO)

 

 • De opleiding
  Op het vavo kun je versneld je vwo-diploma halen. Of je haalt niet je hele diploma, maar bepaalde certificaten op vwo-niveau.

  De lesstof die we in één examenjaar behandelen, gaat over alle bovenbouwlesstof. Zo ben je goed voorbereid op het afsluitende Centrale Examen.
 • De vakken

  We bieden op het vwo de volgende vakken aan, die moeten passen in je profielkeuze:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • tekenen
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • maatschappijleer
  • economie
  • management en organisatie
  • biologie
  • wiskunde A
  • wiskunde B
  • wiskunde C
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • rekenen
 • Toelatingseisen

  Toelating is afhankelijk van je:

  • vooropleiding
  • vakkenpakket
  • cijfers
  • inzet
  • studiehouding
  • motivatie

  Dit alles samen bepaalt ook hoe groot de kans is dat je je diploma of certifica(a)t(en) behaalt.

  Voor het 1-jarig traject vwo is vereist:
  • een overgangsbewijs naar vwo 6, of
  • een havodiploma met een 7 gemiddeld op eindexamenvakken, of 
  • gezakt op maximaal vier vakken voor het vwo-examen
  Voor het 2-jarig traject vwo is vereist:
  • een havodiploma met een 7 gemiddeld op eindexamenvakken,
  • vwo-leerlingen in overleg met de school

  Kennismakingsgesprek

  Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen met jou vast welk traject jij gaat volgen.
 • Inschrijving
  Er zijn twee manieren van inschrijving bij het vavo, als:

  VO-leerling

  • Je komt rechtstreeks van het vo (voortgezet onderwijs). Uitbesteding door vo-school met akkoordverklaring; je blijft ingeschreven bij je oude vo-school.
  • Let op! Als je vo-school je niet wil uitbesteden, kunnen we je niet aannemen. Leeftijd: 17 jaar en ouder aan het begin van het schooljaar.

  VA-leerling

  • Je komt niet rechtstreeks van een vo-school, maar van mbo / hbo. Of je bent lange tijd niet naar school geweest.
  • Je wordt ingeschreven bij het Alfa-college. Leeftijd: 18 jaar en ouder vóór 1 oktober van het schooljaar.
 • Studiekosten
  Voor alle deelnemers zijn de studiekosten als volgt:

  VO-leerling jonger dan 18 jaar

  Kosten: geen lesgeld
  Tegemoetkoming studiekosten: kinderbijslag
  Schoolboeken: gratis

  VO-leerling ouder dan 18 jaar

  Kosten: deelnemersbijdrage € 35,-
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+
  Schoolboeken: gratis

  VA-leerling voltijd

  Kosten: lesgeld aan DUO voor voltijdsleerling € 1.137* + deelnemersbijdrage € 35,-
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming scholieren 18+
  Schoolboeken: zelf huren of kopen

  VA-leerling deeltijd

  Kosten: cursusgeld aan Alfa-college, afhankelijk van het aantal vakken + deelnemersbijdrage € 35,-
  Tegemoetkoming studiekosten: tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het aantal lesminuten per week (bij minder dan 270 lesminuten per week € 0,-)

  Schoolboeken: zelf huren of kopen. Na je inschrijving bestel en betaal je de boeken. Dat doe je bij VanDijk.nl. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.


  *(onder voorbehoud, vaststelling DUO)
 • Vak- of studiebegeleiding op maat

  Tegen betaling van extra kosten kun je vak- of studiebegeleiding op maat krijgen. Dit gebeurt in groepjes van maximaal vier leerlingen.

  Deze begeleiding vindt verspreid over de gehele dag plaats. De begeleidingsuren duren 40 minuten (net als de gewone lessen).

  De kosten van deze begeleiding zijn:

  • extra vakbegeleiding: € 600 op jaarbasis voor twee lesuren per week
  • extra studiebegeleiding: € 400 op jaarbasis voor twee lesuren per week