Alfa-college
HARDENBERG, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker stimuleer je de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Je hebt opvoedende en verzorgende taken. Sommige kinderen geef je bijzondere begeleiding. Je werkt altijd samen met andere professionals. Bij jou is ieder kind en elke jongere veilig en in goede handen!

Let op: Aanmelden voor BBL is niet meer mogelijk voor volgend schooljaar.

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het interessant om te zien hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen
  - Je wilt een professionele bijdrage leveren aan hun ontwikkeling
  - Je maakt gemakkelijk contact met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers
  - Je werkt graag samen met collega’s
  - Je onderhoudt het netwerk van de kinderopvang, bijvoorbeeld basisscholen en Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
  - Je vindt het leuk om activiteiten te leiden en te organiseren

  Het Alfa-college leidt je graag op tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker!
 • De opleiding
  Je werkt met de doelgroep kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarvoor heb je speciale basisvaardigheden nodig.

  Belangrijke thema’s leerjaar 1:

  Je leert basisvaardigheden waarbij we veel aandacht besteden aan de thema’s:
  - Communicatie
  - Methodiek
  - Muzisch creatieve vakken
  - Methodisch begeleiden

  BPV-opdrachten (stage) waaraan je werkt:

  Je werkt op school en tijdens de stage aan vaardigheden en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is.

  Voorbeelden van BPV-opdrachten:

  - Begeleiden
  - Samenwerken
  - Presenteren
  - Formuleren en rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
  - Reflecteren

  Het Alfa-college geeft deze vaardigheden in projecten, themaweken en BPV-opdrachten (stage-opdrachten) veel aandacht.

  Coach en portfolio

  Je hebt een vaste coach en je BPV-opdrachten (stage-opdrachten) en vorderingen worden vastgelegd in een verzamelmap: het portfolio. Je coach en jij bespreken een aantal malen per jaar de inhoud van je portfolio. 
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Engels is ook een verplicht vak en telt mee voor je diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  Jaar 1

  - In leerjaar 1 loop je 1 dag per week stage.
  - Je doet 8 maanden werkveldervaring op bij een stage-instelling. 

  Jaar 2

  In leerjaar 2 ga je 2 dagen naar de stage-instelling.
  - De andere 3 dagen ga je naar school. 

  Jaar 3

  - In leerjaar 3 ga je 3 dagen naar de stage-instelling.
  - De andere 2 dagen ga je naar school.


  Het Alfa-college zorgt voor een erkend stageadres. 

  Examenfase

  Het laatste jaar van de opleiding is de examenfase, waarin je ook geëxamineerd wordt in het werkveld.

  Diploma

  De officiële naam van deze opleiding is Pedagogisch Werk (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker). Deze naam komt op je diploma te staan.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo-kb, gl, tl
  - mavo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
 • Na je opleiding
  Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je in:
  - een kinderdagverblijf
  - een peuterspeelzaal
  - de voorschool
  - de buitenschoolse opvang
  - een integraal kindercentrum/brede school
  - de meer specialistische kinderopvang
   
  Je houdt je bezig met pedagogisch-verzorgende taken.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal 
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • kosten voor de aanschaf van een laptop

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?