Alfa-college
HOOGEVEEN, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker stimuleer je de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar. Je werkt bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang, of in een integraal kindercentrum/brede school. Je hebt opvoedende en verzorgende taken en sommige kinderen geef je extra opvang en ondersteuning.

Je werkt altijd samen met andere professionals. Bij jou is ieder kind veilig en in goede handen! 

Let op: De BBL-opleiding duurt twee jaar.
 • Iets voor jou?
  • Je hebt interesse in mensen en vooral kinderen
  • Je luistert en communiceert goed
  • Je bent flexibel
  • Je bent creatief 
  • Je neemt graag het initiatief
  • Je bent een doorzetter
  • Je vindt het leuk om jezelf beter te leren kennen
  Herken jij jezelf hierin, dan is werken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker iets voor jou.

  Tip: Kijk op Instagram en krijg alvast een indruk van de welzijnsopleidingen en onze docenten.
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Je werkt met de doelgroep kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarvoor heb je speciale basisvaardigheden en competenties nodig. 

  Belangrijke thema’s leerjaar 1:
  Je leert basisvaardigheden waarbij we veel aandacht besteden aan de thema’s:
  - Communicatie
  - Methodiek
  - Muzisch creatieve vakken
  - Methodisch begeleiden

  Competenties waaraan je werkt

  Je werkt op school en tijdens de stage aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is.

  Voorbeelden van competenties:
  - Begeleiden
  - Samenwerken 
  - Presenteren
  - Formuleren en rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
 • Vakken

  In het eerste leerjaar zit je samen met studenten van de opleiding Onderwijsassistent en Maatschappelijke zorg in de klas. Tijdens deze opleiding volg je onder andere de vakken:

  • Communicatie en professioneel werken
  • Pedagogiek
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Expressie (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  • Zorg (EHBO) 
  • Methodisch werken (observeren)

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Leerweg

  BOL

  In de BOL ga je vier dagen naar school en loop je in het eerste leerjaar ongeveer 1 dag per week (betaald of onbetaald) stage.
  In het tweede en derde leerjaar ga 2 tot 3 dagen per week naar stage. 
  In de BOL helpen we mee met het zoeken naar een erkend stageadres.

  BBL

  De BBL-opleiding duurt twee jaar. In de BBL geldt dat je zelf voor een werkplek zorgt van minimaal 20 uur per week. Daarnaast ga je een aantal dagdelen per week naar school. De BBL wordt alleen aangeboden na het behalen van niveau 3 en bij voldoende deelnemers.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg  
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo niveau 2
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Hbo Social Work. 

  Aan het werk

  Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je aan het werk in:
  - een kinderdagverblijf
  - een peuterspeelzaal
  - de voorschool
  - de buitenschoolse opvang
  - een integraal kindercentrum/brede school
  - de meer specialistische kinderopvang
  - een jeugdinstelling

  Je houdt je bezig met pedagogisch-verzorgende taken.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal 
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?