Alfa-College inverted
HARDENBERG, BOL, niveau 2, opleidingsduur 2 jaar

Helpende Zorg en Welzijn

Als Helpende Zorg en Welzijn vind je het fijn om je handen uit de mouwen te steken voor andere mensen. Je ondersteunt verschillende doelgroepen bij hobby’s en je helpt ze bij het eten, drinken, wassen en aankleden, opruimen, boodschappen doen, koffiezetten, afwassen en tafel dekken. Je wordt er blij van als je iets voor mensen kunt betekenen!

BEROEP IN BEELD

 • Iets voor jou?

  - Je komt graag met verschillende mensen in contact
  - Je wilt afwisselend werk
  - Je vindt het leuk om met oudere mensen om te gaan
  - Je bent geïnteresseerd in wat andere mensen te vertellen hebben
  - Je bent geduldig
  - Je vindt het leuk om met kinderen om te gaan en om voor hen te zorgen

  Dan ben je met je dienstverlenende instelling helemaal op je plek!

 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

  Helpende Zorg & Welzijn is een uitstroomrichting van de opleiding Dienstverlening niveau 2. Tijdens deze tweejarige opleiding doe je veel praktijkervaring op, zodat je het beroep goed leert. Wekelijks is er een projectdag die vaak buiten school plaatsvindt. 

  Leerjaar 1

  Leerjaar 1 is een basisjaar en breed georiënteerd. Je krijgt je een aantal basisvakken en beroepsgerichte vakken. Je leert vaardigheden en de juiste beroepshouding die je nodig hebt voor het beroep. Zo ontwikkel jij je tot een breed inzetbare medewerker waar het werkveld om vraagt.

  Leerjaar 2

  In leerjaar 2 specialiseer jij je als helpende. Je gaat je verdiepen in de taken en werkzaamheden die daarbij horen. Denk aan:
  - ondersteuning bieden bij het huishouden en wonen
  - mensen verzorgen 
  - zorg verlenen aan cliënten
  - het werk plannen
  - activiteiten helpen organiseren en begeleiden

  Tijdens je stage en op school leer je de juiste beroepsvaardigheden en bereid je je voor op je examen.

  Coach

  Op school heb je een vaste coach met wie je vorderingen en voortgang in de opleiding bespreekt. Je resultaten komen in een rapportage. Die rapportage bespreek je elke tien weken met je coach. Je bespreekt wat je al kunt en waar je misschien extra hulp bij nodig hebt om het beter te kunnen leren of doen. 
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma. 

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Leerweg

  Jaar 1

  - periode 1: alle dagen naar school | geen stage
  - periode 2: 1 dag stage en 4 dagen school
  - periode 3: 2 dagen stage en 3 dagen school
  - periode 4: 2 dagen stage en 3 dagen school

  Jaar 2

  - het hele jaar: 2 dagen stage en 3 dagen school

 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  - mbo-diploma niveau 1 (Entree-opleiding)
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Met je diploma kun je bijvoorbeeld de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg & Verzorgende IG niveau 3 gaan doen.

  Aan het werk 

  Als helpende Zorg en Welzijn kun je aan het werk in:

  - de thuiszorg- een verzorgingshuis
  - verpleeghuis
  - peuterspeelzaal 
  - kinderdagverblijf
  - gehandicaptenzorg

  Of je werkt bij mensen thuis, bijvoorbeeld bij jonge gezinnen of oudere mensen.

 • Studiekosten
  Voor je opleiding betaal je: 
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal 
  - vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten 

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld kijk je op de site van DUO

  Meer info

  De kosten voor lesmateriaal en de vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding. Tijdens je kennismakingsgesprek vertellen we je alles wat je nog wilt weten over Studers.
 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Zo vind je snel informatie die belangrijk kan zijn als je moet kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook gemakkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak de studiebijsluiter genoemd.

  Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?