Alfa-college
GRONINGEN, BBL, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Maatschappelijk Verzorgende IG

Wil je mensen helpen met dat wat ze zelf niet meer kunnen? Dan is de opleiding Maatschappelijk verzorgende-IG misschien wel iets voor jou! Je geeft aandacht en zorg aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Denk bijvoorbeeld aan (chronisch) zieken, gehandicapten en ouderen.

Leren op school en gedeeltelijk in de praktijk of jouw opleiding volledig in de praktijk volgen? We bieden voor zowel BOL als BBL verschillende flexibele maatwerktrajecten, gericht op jouw leervraag. Wanneer jij je hebt aangemeld, zullen we bij de kennismaking de verschillende mogelijkheden bespreken en samen kijken wat het beste bij jou past.

Fijn dat school je klaarstoomt voor de praktijk

Daniek vertelt

Sluiten

Mijn droom is een baan waarin ik veel kan betekenen voor anderen. Ik weet nog niet precies wat, maar wel iets met maatschappelijke zorg.

Al heel jong wist ik dat ik later in de maatschappelijke zorg wilde werken. We kregen een gezinsbegeleider in huis toen ik ongeveer 8 jaar was, omdat mijn broer een beperking heeft. Deze begeleider heeft mij en ons gezin enorm geholpen en vanaf toen wist ik: dit wil ik later ook doen! Ik heb verschillende scholen bezocht. Op de locatie Kluiverboom worden de vakken muziek, drama, spel en beeldend gegeven. Deze expressievakken gaven voor mij de doorslag, want creatief bezig zijn vind ik erg leuk!

Via deze gecombineerde opleiding word je voorbereid op een vervolgopleiding of werken in de maatschappelijke zorg of als verzorgende-IG. Mijn toekomst vind ik belangrijk en daarom is het fijn dat school je klaarstoomt voor de praktijk. In het eerste leerjaar ga je meteen een groot deel van het schooljaar op stage. Je gaat zelf op zoek naar een stageadres. Mijn tip is daar op tijd mee te beginnen, zodat je geen achterstanden op loopt in je studieprogramma. Je maakt tijdens stage en op andere momenten kennis met verschillende doelgroepen. Denk aan werken met ouderen, kinderen of mensen met een beperking. Ik doe nu ervaring op in de gehandicaptenzorg en heb gemerkt dat je veel kunt leren door te observeren. Zo weet ik inmiddels dat een cliënt boos kan zijn als iets anders loopt dan gepland of verwacht. Structuur en regelmaat zijn heel belangrijk voor mensen met een beperking.

Daniek Blok
Student Maatschappelijk verzorgende-IG

 • Iets voor jou?
  • Je helpt graag andere mensen
  • Je begeleidt graag mensen bij activiteiten
  • Je werkt graag met anderen samen
  • Je legt gemakkelijk nieuwe contacten.

  Dan is de opleiding Maatschappelijk verzorgende-IG iets voor jou.

 • De opleiding

  De opleiding Maatschappelijk verzorgende-IG duurt 3 jaar.

  Heb je een diploma Helpende Zorg en Welzijn? Dan is het mogelijk om de opleiding Maatschappelijk verzorgende IG in twee jaar te realiseren.

  Je kunt één van de volgende diploma’s halen:

  Ook is het mogelijk om in deze 3 jaar 2 diploma’s te halen: Verzorgende-IG en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

  Werken in de maatschappelijke zorg betekent dat je werkt aan het welzijn van cliënten. Je leert ondersteuning te geven bij lichamelijke verzorging en bij het begeleiden van mensen bij het wonen en welzijn. Door je te verplaatsen in de cliënten wil je ondersteuning aanbieden om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten of te behouden.

  Bij Verzorgende-IG staat IG voor: individuele gezondheidszorg. Dat betekent dat je persoonlijke basiszorg geeft aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Dit kan bijvoorbeeld in een zorgcentrum of bij iemand thuis (thuiszorg).

 • Video's over de opleiding
  Bekijk hier de video’s van onze eigen studenten, Sharona Groen en Daniek Blok. Ze vertellen je alles over de opleiding Maatschappelijk Verzorgende-IG.

  Sharona  Daniek
 • Vakken

  Je krijgt onder andere de volgende vakken:

  • Basiszorg
  • Communicatie
  • Begeleiden
  • Methodiek
  • Expressie (drama, beeldende vorming, spel en muziek)
  • Verpleegtechnische handelingen
  • EHBO
  • Ziekteleer
  • Dagbesteding
  • Zorgplan.

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en Loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt.
 • Leerweg

  BOL

  Bij de BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) ga je naar school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. Tijdens leerjaar 1 krijg je één dag in de week werkveldoriëntatie. Vanaf leerjaar 2 ga je twee dagen per week op stage en in leerjaar 3 ga je drie dagen per week op stage.
   

  BBL

  Bij de BBL-opleiding combineer je werken en leren. Je zoekt zelf een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat 2 dagdelen per week naar school. Je doet dus alle praktijkervaring op in de organisatie waar je werkt. Je volgt verder precies dezelfde vakken als bij de  BOL-opleiding.

  Voor zowel BOL als BBL zijn er ook flexibele leervraaggerichte maatwerktrajecten, die volledig in de praktijk plaatsvinden. Tijdens de kennismaking kun je informeren naar de mogelijkheden.

 • Vooropleiding en toelating

  Voor de opleiding Maatschappelijk verzorgende-IG heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  • mbo-diploma van een verwante vakgerichte opleiding op niveau 2.

  Heb je een diploma Helpende Zorg en Welzijn? Dan is het mogelijk om de opleiding Maatschappelijk verzorgende IG in twee jaar te realiseren.

  Toelatingsprocedure

  Als je je aanmeldt, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek of een andere kennismakingsactiviteit. Bij de kennismaking kun je kijken of de opleiding echt bij je past. Ook komen je leerprestaties, je houding, wederzijdse verwachtingen en je motivatie voor de opleiding aan de orde.
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4. Denk bijvoorbeeld aan Mbo-Verpleegkundige, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

  Aan het werk

  Met een diploma Maatschappelijk verzorgende-IG ga je bijvoorbeeld aan het werk in de ouderenzorg (thuis en in diverse zorgcentra), kraamzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Je helpt bij medische zorg, persoonlijke verzorging, huishouding, dagbesteding en activiteiten.
 • Schoolkosten

  Wij zorgen als school ervoor dat onze praktijklokalen beschikken over alle gereedschappen of materialen die je nodig hebt om de praktijklessen te volgen. Er zijn ook kosten voor jou als student.

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?