Alfa-college
HOOGEVEEN, BBL, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Maatschappelijk Verzorgende IG

Met deze combi-opleiding van 3 jaar behaal je in één keer 2 diploma’s: Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG.

Wat houdt je werk in? Je biedt maatschappelijke zorg en individuele gezondheidszorg. Je helpt bij medische zorg, persoonlijke verzorging, huishouding, dagbesteding en je begeleidt bij activiteiten.

Hier krijg ik dat duwtje in de rug

Hier krijg ik dat duwtje in de rug

Sluiten

​Bij een mbo-opleiding ga je vaak en veel op stage. Ik vind het belangrijk dat stages goed aansluiten op je toekomst, op je baanwensen. Het Alfa-college heeft gezorgd voor een goede match, zodat ik de stages loop die bij me passen.Bij eventuele problemen kun je om hulp vragen, van je stagebegeleider of van school. Ik heb veel aan mijn stagebegeleider gehad. Vanuit school geven ze je een duwtje in de rug als je het even moeilijk hebt.

Mijn doel is om aan de slag te gaan in de gehandicaptenzorg. Het lijkt me dankbaar werk en een mooie uitdaging om te werken met mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking. Om eruit te halen wat erin zit, ondanks hun beperkingen.

Sandra

student Maatschappelijke zorg/ Verzorgende-IG

 • Iets voor jou?
  - Je hebt interesse in de gezondheid en het welzijn van mensen
  - Je wilt mensen helpen die hulp nodig hebben
  - Je neemt initiatief en zet door
  - Je hebt gevoel voor humor
  - Je wilt samenwerken in een team
  - Je kunt probleemoplossend denken
  - Je bent integer
  - Je wilt breed inzetbaar zijn.

  Herken jij jezelf hierin? Dan is de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG zeker iets voor jou!
 • Maatschappelijke zorg
  Werken in de maatschappelijke zorg betekent dat je werkt aan het welzijn van cliënten. Door je te verplaatsen in de cliënten bied je ondersteuning aan om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten of te behouden. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt voorop. Jouw kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten.
 • Verzorgende-IG
  Je ondersteunt en helpt bij lichamelijke verzorging en bij het begeleiden van mensen bij het wonen en welzijn. IG staat voor: individuele gezondheidszorg. Dat betekent dat je persoonlijke basiszorg geeft aan een cliënt of zorgvrager. Je kunt bij iemand thuis werken; bijvoorbeeld vanuit de thuiszorg. Je kunt ook aan de slag in diverse zorgcentra, de kraamzorg of in een huis waar mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking wonen.
 • De opleiding
  De 3-jarige opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Zo leer je op het mbo

  - vaste lesroosters en vakken
  - zelfstandig, zelf plannen
  - coachgroepen
  - theorie en praktijk (tijdens je stage)
  - eigen verantwoordelijkheid/portfolio
  - landelijke examens Nederlands en rekenen
  - Loopbaan en burgerschap.

  Professionele beroepshouding

  We vragen een professionele beroepshouding van jou. Van belang op school, stage en/of werk zijn:
  - inzet
  - samenwerken
  - initiatief nemen.

  Inzet, samenwerken en initiatief nemen zijn niet alleen van belang op school, maar zeker ook tijdens de stage.
 • Vakken
  Je leert/krijgt:
  - basiszorg verlenen
  - omgaan met zorgvragers
  - werken op basis van zorg(leef)- en begeleidingsplannen
  - methodisch werken
  - omgaan met naasten van zorgvragers
  - verpleegtechnische handelingen
  - samenwerken (met mantelzorgers en met collega’s)
  - anatomie, fysiologie, pathologie
  - gezondheidsvoorlichting geven
  - creatieve vakken (drama, beeldende vorming, muziek)
  - kennis van alle zorgbranches/werkvelden.

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. 
 • Opleiding in beeld - video
  Docenten van de opleidingen Verpleegkundige en Verzorgende-IG op het Alfa-college in Hoogeveen vertellen in deze video iets over onze opleiding én de sfeer op school.

 • Leerweg

  BOL

  Naast de theorie- en praktijklessen op school doe je veel praktijkervaring op in de beroepspraktijkvorming (BPV = stage).

  Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

  Bij de BBL-opleiding combineer je werken en leren. Je zoekt zelf een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat 1 dag per week naar school. Je doet dus alle praktijkervaring op in de organisatie waar je werkt. Je volgt verder precies dezelfde vakken als in de BOL-opleiding.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma's of bewijzen nodig:
  - vmbo kb, gl, of tl
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - havo- of vwo-diploma
  - mbo-diploma (minimaal niveau 2).

  Kennismakingsgesprek

  Na je aanmelding hebben we een kennismakingsgesprek. We kijken of de opleiding ook écht bij je past. We hebben het over je leerprestaties, je houding, de wederzijdse verwachtingen en je motivatie voor de opleiding. Na het gesprek is duidelijk of je de opleiding kunt gaan volgen.

  Meld je tijdig aan

  - Je kunt je aanmelden tot de deze datum
  - Als je je na de aanmelddatum aanmeldt, kun je op een wachtlijst geplaatst worden.
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld Mbo-Verpleegkundige, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

  Aan het werk

  Met deze combi-opleiding haal jij 2 diploma’s: Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG. Dit is belangrijk, want het werkveld vraagt om mensen die maatschappelijke zorg en individuele gezondheidszorg kunnen bieden. Met je beide diploma’s kun je werken in het medische en in het maatschappelijke werkveld.

  Je werkt bijvoorbeeld in de:
  - ouderenzorg (zowel thuis als in diverse zorgcentra)
  - kraamzorg
  - gehandicaptenzorg 
  - geestelijke gezondheidszorg.

  Je helpt bij:
  - medische zorg
  - persoonlijke verzorging
  - huishouding
  - dagbesteding 
  - activiteiten.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal (gemiddeld 200 euro per jaar)
  • kosten voor extra activiteiten.

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • kosten voor het gebruik van het open leercentrum en uniformjasje.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?