Alfa-College inverted
GRONINGEN, BBL, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Maatschappelijke zorg en Verzorgende-IG

Met deze combi-opleiding van 3 jaar haal je 2 diploma’s: Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG. Je biedt maatschappelijke zorg en individuele gezondheidszorg. Je helpt bij medische zorg, persoonlijke verzorging, huishouding, dagbesteding en je begeleidt bij activiteiten.

Zo was het vroeger
Bekijk hier de documentaire Andere Tijden over het niet meer bestaande beroep gezinsverzorgster, dat voor een deel in het pakket van de opleiding Verzorgende zit. Het eerste filmpje is van onze opleiding op de locatie Kluiverboom.

 

 

Hier krijg ik dat duwtje in de rug

Hier krijg ik dat duwtje in de rug

Sluiten

​Bij een mbo-opleiding ga je vaak en veel op stage. Ik vind het belangrijk dat stages goed aansluiten op je toekomst, op je baanwensen. Het Alfa-college heeft gezorgd voor een goede match, zodat ik de stages loop die bij me passen.Bij eventuele problemen kun je om hulp vragen, van je stagebegeleider of van school. Ik heb veel aan mijn stagebegeleider gehad. Vanuit school geven ze je een duwtje in de rug als je het even moeilijk hebt.

Mijn doel is om aan de slag te gaan in de gehandicaptenzorg. Het lijkt me dankbaar werk en een mooie uitdaging om te werken met mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking. Om eruit te halen wat erin zit, ondanks hun beperkingen.

Sandra

student Maatschappelijke zorg/ Verzorgende-IG

 • Iets voor jou?
  - Je hebt interesse in de gezondheid en het welzijn van mensen
  - Je wilt mensen helpen die hulp nodig hebben
  - Je neemt initiatief en zet door
  - Je hebt gevoel voor humor
  - Je wilt samenwerken in een team
  - Je kunt probleemoplossend denken
  - Je bent integer
  - Je wilt breed inzetbaar zijn

  Herken jij jezelf hierin? Dan is de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg & Verzorgende-IG zeker iets voor jou.
 • Maatschappelijke zorg
  Werken in de maatschappelijke zorg betekent dat je werkt aan het welzijn van cliënten. Door je te verplaatsen in de cliënten wil je ondersteuning aanbieden om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten of te behouden. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt voorop. Jouw kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten.
 • Verzorgende-IG
  Je ondersteunt en helpt bij lichamelijke verzorging en bij het begeleiden van mensen bij het wonen en welzijn. IG staat voor: individuele gezondheidszorg. Dat betekent dat je persoonlijke basiszorg geeft aan een cliënt of zorgvrager. Je kunt bij iemand thuis werken; bijvoorbeeld vanuit de thuiszorg. Je kunt ook aan de slag in diverse zorgcentra, de kraamzorg of in een huis waar mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking wonen.
 • De opleiding
  De 3-jarige opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Zo leer je op het mbo

  - vaste lesroosters en vakken
  - zelfstandig, zelf plannen
  - coachgroepen
  - theorie en praktijk (tijdens je stage)
  - eigen verantwoordelijkheid/portfolio
  - landelijke examens Nederlands en rekenen
  - Loopbaan en burgerschap

  Professionele beroepshouding

  We vragen een professionele beroepshouding van jou. Van belang op school, stage en/of werk zijn:
  - inzet
  - samenwerken
  - initiatief nemen

  Inzet, samenwerken en initiatief nemen zijn niet alleen van belang op school, maar zeker ook tijdens de stage.
 • Vakken
  Je leert/krijgt:
  - basiszorg verlenen
  - omgaan met zorgvragers
  - werken op basis van zorg(leef)- en begeleidingsplannen
  - methodisch werken
  - omgaan met naasten van zorgvragers
  - verpleegtechnische handelingen
  - samenwerken (met zorgvragers en met collega’s)
  - anatomie, fysiologie, pathologie
  - gezondheidsvoorlichting geven
  - creatieve vakken (drama, beeldende vorming, muziek)
  - kennis van alle zorgbranches/werkvelden

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  BOL

  Naast de theorie- en praktijklessen op school doe je veel praktijkervaring op in de beroepspraktijkvorming (BPV = stage).

  BBL

  Bij de bbl-opleiding combineer je werken en leren. Je zoekt zelf een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat 1 dag per week naar school.

  Je doet dus alle praktijkervaring op in de organisatie waar je werkt. Je volgt verder precies dezelfde vakken als in de bol-opleiding.
 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma's of bewijzen nodig:
  - vmbo kb, gl, of tl
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - havo- of vwo-diploma
  - mbo-diploma (minimaal niveau 2)

  Toelastingsprocedure

  Na je aanmelding nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek en/of bijeenkomst. Tijdens deze kennismaking kun je kijken of de opleiding ook echt bij je past.
  Ook komen je leerprestaties, je houding, de wederzijdse verwachtingen en je motivatie voor de opleiding aan de orde. Let op: meld je aan voor 1 april.
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld Mbo-Verpleegkundige, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

  Aan het werk

  Met deze combi-opleiding haal jij twee diploma’s: Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG. Dit is belangrijk, want het werkveld vraagt om mensen die maatschappelijke zorg en individuele gezondheidszorg kunnen bieden. Met je twee diploma’s kun je werken in het medische werkveld en in het maatschappelijke werkveld.
   
  Je werkt bijvoorbeeld in de:
  - ouderenzorg (thuis en in diverse zorgcentra)
  - kraamzorg
  - gehandicaptenzorg
  - geestelijke gezondheidszorg

  Je helpt bij:
  - medische zorg
  - persoonlijke verzorging
  - huishouding
  - dagbesteding
  - activiteiten
 • Studiekosten
  Voor je opleiding betaal je:
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  - kosten voor het gebruik van het open leercentrum en uniformjasje
  - vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

  Lesgeld

  Lesgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  De kosten voor lesmateriaal en de vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding. Tijdens je kennismakingsgesprek vertellen we je alles wat je nog wilt weten over de studiekosten. Kijk op de website van Studers voor meer informatie.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Zo vind je snel informatie die belangrijk kan zijn als je moet kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook gemakkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak de studiebijsluiter genoemd.

  Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?