Alfa-college
HARDENBERG, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 4 jaar

Mbo-Verpleegkundige

Als mbo-verpleegkundige help je zorgvragers met bijvoorbeeld hun persoonlijke verzorging of je verricht verpleegtechnische zorg. Denk hierbij aan wonden verzorgen, het verstrekken van medicijnen en injecties geven. Je informeert mensen over gezondheid, leefstijl, ziekte en behandeling. Je houdt de zorgdossiers bij. Zelfstandig werken, coördineren en organiseren: je doet het allemaal. Je bent ondernemend en werkt samen met collega's in een team. En: je hebt veel contact met familie en andere zorgverleners zoals (huis)artsen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.
 • Iets voor jou?

  - Je wilt alles over het menselijk lichaam weten
  - Je vindt het leuk om andere mensen, jonge en oude, te helpen
  - Je werkt graag met anderen samen
  - Je legt gemakkelijk nieuwe contacten
  - Je bent flexibel en kan goed tegen spanning

  Herken je jezelf hierin, dan is werken in de zorg iets voor jou.

  Let op: het is voor dit vak wel belangrijk dat je over een goede conditie beschikt,  gezond bent en stevig in je schoenen staat.

 • De opleiding
  Deze opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Als verpleegkundige werk je zelfstandig en stem je de zorg regelmatig af met collega's van verschillende disciplines. Een verpleegkundige heeft een belangrijke taak bij de coördinatie van werkzaamheden. Daarvoor is het belangrijk dat je kennis hebt van anatomie, ziektebeelden en behandelwijze. Deze onderwerpen komen tijdens je opleiding uitgebreid aan bod.

  POP, vaste coach en portfolio

  Ook werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is.
  Je hebt een vaste coach met wie een aantal malen per jaar de inhoud van je portfolio bespreekt. Het portfolio is de verzamelmap waarin we je competentieopdrachten en vorderingen vastleggen.

  Slimme simulatiepop Noah

  In Hardenberg hebben we als enige mbo-opleiding in Nederland een slimme simulatiepop voor de zorgopleidingen. Deze simulatiepop met de naam Noah heeft een bloeddruk, hartslag, ademt en kan praten. Met de pop kan er veel realistischer geoefend worden dan in het verleden, waardoor de kloof tussen opleiding en het werkveld kleiner wordt!

   

 • Vakken

  Beroepsvakken

  Tijdens de opleiding krijg je onder andere de volgende vakken:
  - Verlenen van zorg op basis van verpleegplan
  - Begeleiden van zorgvragers
  - Gezondheidsvoorlichting geven
  - Anatomie
  - Verpleegtechnisch handelen
  - Plannen van zorg

  Je leert onder andere samenwerken, overleggen, initiatief nemen en aandacht en begrip tonen.

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Leerweg

  BOL

  Om het beroep van een verpleegkundige goed te kunnen leren, zijn stageperiodes van groot belang. Daarvoor hebben wij contact met diverse instellingen in de regio. In elk leerjaar loop je stage. De stageduur varieert tussen de 20 en 40 weken per jaar. Je kunt ook 1 jaar stagelopen op een leerafdeling. De werkvelden waarin je stageloopt, zijn:
  - de thuiszorg
  - woonzorgcentra
  - verpleeghuizen
  - ziekenhuizen
  - psychiatrische centra
  - instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

  Buitenlandstage

  Als je de opleiding Mbo-Verpleegkundige volgt, heb je de kans (indien je 18 jaar of ouder bent) om een deel van je stage in het buitenland te doen. Een unieke ervaring en een mooie aanvulling op je cv. Het Alfa-college begeleidt jou natuurlijk tijdens je stage.

  BBL

  Je moet een werkplek hebben van minimaal 18 uur bij een erkend leerbedrijf. Vervolgens kan je tot de opleiding worden toegelaten aan de hand van het kennismakingsgesprek.

 • Vooropleiding en toelating

  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - mavo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - diploma van een aanverwante opleiding op niveau 3

  Je kunt voor het verkorte traject in aanmerking komen als je het diploma Maatschappelijke Zorg / Verzorgende-IG hebt.

 • Na je opleiding

  Verder leren 

  Met je diploma Mbo-Verpleegkundige kun je de hbo-opleiding Verpleegkunde (niveau 5) gaan doen.

   Aan het werk
  Je kunt in verschillende branches of werkvelden werken, zoals: ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg.

 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal (ca 640 eur). Let op: dit is een indicatie.
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • de kosten voor de aanschaf van een laptop

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?