Alfa-College inverted
HOOGEVEEN, BOL, BBL, niveau 4, opleidingsduur 4 jaar

Mbo-Verpleegkundige

Als verpleegkundige lever je zelfstandig en in teamverband een bijdrage aan het herstel van mensen. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals injecteren en het verzorgen van een wond. De zorgvrager of cliënt kan bij jou terecht met psychosociale en/of maatschappelijke problemen.
 • Iets voor jou?

  - Je wilt alles over het menselijk lichaam weten
  - Je vindt het leuk om andere mensen, jonge en oude, te helpen
  - Je werkt graag met anderen samen
  - Je legt gemakkelijk nieuwe contacten
  - Je bent flexibel en kan goed tegen spanning

  Herken je jezelf hierin, dan is werken in de zorg iets voor jou.
  Let op: het is voor dit vak wel belangrijk dat je over een goede conditie beschikt, gezond bent en stevig in je schoenen staat

 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Als verpleegkundige werk je zelfstandig en stem je de zorg regelmatig af met collega's van verschillende disciplines. Een verpleegkundige heeft een belangrijke taak bij de coördinatie van werkzaamheden. Daarvoor is het belangrijk dat je kennis hebt van anatomie, ziektebeelden en behandelwijze. Deze onderwerpen komen tijdens je opleiding uitgebreid aan bod!

 • Vakken

  Tijdens de opleiding krijg je onder andere de volgende vakken:
  - Verlenen van zorg op basis van verpleegplan
  - Begeleiden van zorgvragers
  - Gezondheidsvoorlichting geven
  - Anatomie
  - Verpleegtechnisch handelen
  - Plannen van zorg

  Je leert onder andere samenwerken, overleggen, initiatief nemen, aandacht en begrip tonen. 

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Leerweg

  BOL

  Om het beroep van een verpleegkundige goed te kunnen leren, zijn stageperiodes van groot belang. Daarvoor hebben wij contact met diverse instellingen in de regio. Ieder leerjaar loop je stage. Dit kan een fulltime stage zijn (5 dagen stagelopen) of een parttime stage (2 dagen stage en 3 dagen school). De duur van de stage is minimaal 10 weken per jaar. Je kunt ook leren en stagelopen op een leerafdeling. Op een leerafdeling sluit het onderwijs direct aan bij de praktijk. Je leert van en door de ervaringen op de afdeling.

  De werkvelden waarin je stage loopt zijn:
  - thuiszorg
  - woon- en zorgcentra
  - verpleeghuizen
  - ziekenhuizen
  - psychiatrische centra
  - instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Daarnaast kan je (indien je 18 jaar bent) stage lopen in het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, België of Spanje.

  BBL

  Bij de bbl-opleiding combineer je werken en leren. Je zoekt zelf een baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat 1 dag per week naar school. Je doet dus alle praktijkervaring op in het bedrijf waar je werkt. Je volgt verder precies dezelfde vakken als in de bol-opleiding.

  Let op: alleen bij voldoende aanmeldingen start er een bbl-groep.
 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - diploma van een aanverwante opleiding op niveau 3

  Als je een zorg-diploma niveau 3 of 4 hebt, kom je in de bol en bbl in aanmerking voor een verkort traject.
 • Na je opleiding

  Verder leren

  De opleidingen in de gezondheidszorg zijn zo goed op elkaar afgestemd, dat je kunt overstappen naar een ander niveau of een andere leerweg. Als je je diploma Verpleegkundige hebt behaald, heb je toelating tot de hbo-opleiding Verpleegkunde.

  Aan het werk

  Je wordt opgeleid om als Mbo-Verpleegkundige te werken in de sector gezondheidszorg. Je kunt in verschillende branches of werkvelden werken, zoals: ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg.
 • Schoolkosten
  Voor je opleiding betaal je:
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  - vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten (circa € 25)

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld kijk je op de website van DUO.

  Meer info

  De kosten voor lesmateriaal en de vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding. Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen we je alles wat je nog wilt weten over de studiekosten. Kijk voor details over kosten voor lesmateriaal op de site van Studers.
  .  
 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Zo vind je snel informatie die belangrijk kan zijn als je moet kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook gemakkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak de studiebijsluiter genoemd.

  Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?