Alfa-college
HOOGEVEEN, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Onderwijsassistent

Vind je het leuk om met kinderen en jongeren te werken in het onderwijs? Ben je sociaal, betrokken, creatief, praktisch, verzorgend en behulpzaam? Deze eigenschappen komen goed van pas als je als onderwijsassistent aan de slag gaat. Je bent de spil in de klas: leerlingen kunnen bij jou terecht met al hun vragen, je biedt ze hulp, ondersteuning en een luisterend oor waar nodig. Je kunt aan de slag in bijvoorbeeld het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.
 • Iets voor jou?
  • Je hebt interesse in mensen en vooral kinderen
  • Je kunt je inleven in de verschillende leeftijdsgroepen
  • Je vindt het leuk om dingen te regelen en te plannen
  • Je bent sociaal vaardig en maakt gemakkelijk contact met mensen van verschillende leeftijden
  • Je bent flexibel en denkt graag in mogelijkheden
  • Je bent creatief
  • Je neemt graag het initiatief
  • Je straalt rust en stabiliteit uit

  Herken jij jezelf hierin? Dan ben je als onderwijsassistent helemaal op je plek!

  Tip: Kijk op Instagram en krijg alvast een indruk van de welzijnsopleidingen en onze docenten.

 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Tijdens je opleiding leer je:
  - werken met een groep, maar ook met één kind
  - voorlezen, maar ook vertellen
  - op de computer werken, maar ook schrijven

  Je werkt aan opdrachten en presentaties. De leerstof wordt aangeboden via workshops. Hierbij komen onderwerpen aan de orde die met het beroep te maken hebben. Je hebt een vaste docent als begeleider. De prestaties en vorderingen worden door de student vastgelegd in een portfolio. Regelmatig heb je overleg over jouw leerproces.

  Competenties waaraan je werkt

  Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan onder andere de volgende competenties:
  - Samenwerken
  - Zelfinzicht
  - Initiatieven nemen
  - Stressbestendigheid
  - Flexibiliteit
  - Verantwoordelijkheidsgevoel
  - Doorzettingsvermogen
  - Creativiteit en planmatig werken.
 • Vakken

  In het eerste leerjaar zit je samen met studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker en Maatschappelijke zorg in de klas. Tijdens deze opleiding volg je onder andere de vakken:

  • Communicatie en professioneel werken
  • Pedagogiek
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Expressie (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  • Zorg (EHBO)
  • Methodisch werken (observeren)

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Opleiding in beeld - video
  Studenten Marthijn, Bo, Indy, Merel, Britt en Rebecca vertellen je alles over de welzijnsopleidingen bij ons op school.

 • Leerweg

  BOL

  In het eerste leerjaar loop je vanaf november 1 dag een oriënterende stage en ga je 4 dagen naar school.
  In leerjaar twee loop je 2 dagen stage en ga je 3 dagen naar school.
  In leerjaar drie loop je 3 dagen stage en ga je 2 dagen naar school.

  BBL

  In de BBL geldt dat je zelf voor een werkplek zorgt van minimaal 20 uur per week. Daarnaast ga je een aantal dagdelen per week naar school. De BBL wordt alleen aangeboden na het behalen van niveau 3 en bij voldoende deelnemers.

 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo-kb, gl, tl
  - mavo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
  - diploma van een mbo-opleiding op niveau 3
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Met een niveau 4 diploma Onderwijsassistent word je toegelaten tot de volgende hbo-opleidingen:
  - Lerarenopleiding
  - Logopedie
  - Pedagogiek
  - Pabo

  Instroomeisen Pabo

  - Toelatingstoets 
  - Kom je van de havo en heb je geen eindexamen gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie? Dan doe je eerst een toelatingstoets voor elk vakgebied waarin je geen eindexamen hebt gedaan.
  - Kom je van een mbo-opleiding? Dan doe je toelatingstoetsen voor de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

  Aan het werk

  Als gediplomeerd onderwijsassistent ga je bijvoorbeeld aan het werk:
  - op de basisschool
  - op de buitenschoolse opvang (BSO)
  - op brede scholen (IKC)
  - in het voortgezet onderwijs
  - in het beroepsonderwijs
  - in het speciaal onderwijs (leerlingen met een handicap, leerstoornis of gedragsprobleem).
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?