Alfa-college
GRONINGEN, BOL, BBL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Werken in de maatschappelijke zorg betekent direct werken met cliënten. Hierbij speel jij als beroepskracht maatschappelijke zorg een belangrijke rol. Jouw kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten.
  • Iets voor jou?
    - Je helpt de doelgroep zo veel mogelijk zelfstandig te doen
    - Je vindt het fijn om uit te zoeken wat de mogelijkheden van mensen met een beperking zijn
    - Je denkt graag mee in het zoeken van oplossingen
    - Je bent geduldig
    - Je bent een doorzetter
    - Je bent flexibel

    Herken je jezelf hierin, dan is de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg misschien iets voor jou.
  • De opleiding
    De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

    Je kunt kiezen uit twee verschillende beroepsprofielen:
    - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)
    - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4). Klik hier voor informatie over dit beroepsprofiel.

    Gehandicaptenzorg

    Wanneer je kiest voor de gehandicaptenzorg, werk je over het algemeen in de woonbegeleiding of dagbesteding. De doelgroep waar je mee werkt zijn jonge of oudere mensen met een lichte tot zware verstandelijke beperking. Afhankelijk van de aard van de beperking heb je met zorgende en begeleidende taken te maken. Als begeleider gehandicaptenzorg begeleid je cliënten met een complexe en/of meervoudige handicap. Je ondersteunt hen bij het wonen, werken en leven. Je bent voortdurend bezig de cliënten te activeren, ondersteunen, verzorgen, motiveren en coachen. Je herkent gedrags- en gezondheidsproblemen en houdt rekening met hun vragen, behoeften, voorkeuren, achtergronden en cultuur.
  • Vakken
    Tijdens deze opleiding volg je onder andere de vakken:

    - Communicatie
    - Ontwikkelingspsychologie
    - Methodiek
    - Dagbesteding (waaronder spel, drama, beeldende vorming, muziek)
    - Persoonlijke verzorging
    - Studieloopbaanbegeleiding

    Algemene vakken

    Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.

    Keuzedelen

    Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. De keuzedelen voor deze opleiding zijn onder andere:

    - Doorstroom hbo
    - Expressief talent
    - Niet aangeboren hersenletsel
    - Ernstig meervoudig beperkt
    - Wijkgericht werken
  • Opleiding in beeld - video's

    Eerstejaarsstudenten van de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 4 (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) doen jaarlijks mee aan een NL doet-activiteit. In maart 2019 staken ze de handen uit de mouwen bij ’s Heeren Loo in Bedum, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze fristen de buitenboel op, maakten terrassen schoon, schoffelden de tuintjes, pootten plantjes, regen pinda’s met cliënten, etc.

    Docent Joke Poel: "Zo leren ze op een actieve manier wat het belang is van maatschappelijke participatie. Voor sommigen is het ook een eerste kennismaking met de doelgroep en wie weet gaat een aantal studenten hier stage lopen. Voor derdejaarsstudent Tom was het zelfs een examenopdracht en hij is met vlag en wimpel geslaagd!"

     

  • Leerweg

    BOL

    Naast de theorie- en praktijklessen op school ga je ook veel praktijkervaring opdoen in de beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Inzet, samenwerken en initiatief nemen zijn niet alleen van belang op school, maar zeker ook tijdens de stage. We vragen hierin een professionele beroepshouding van jou.

    Gedurende de opleiding ga je in het eerste jaar (vanaf november) één dag per week op stage. In het tweede jaar loop je het eerste half jaar twee dagen stage per week en daarna drie dagen stage. In het derde leerjaar loop je drie dagen stage per week en doe je examen in de beroepspraktijk.

    BBL

    Volg je de bbl-opleiding, dan regel je zelf een geaccrediteerde werkplek voor minimaal 24 uur per week. Daarnaast ga je 1 dag per week naar school.
  • Vooropleiding en toelating
    Voor Maatschappelijke zorg heb je één van de volgende diploma’s nodig:

    - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
    - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
    - mbo-diploma niveau 2
  • Na je opleiding

    Verder leren

    Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan Social Work.

    Aan het werk

    Als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg werk je met cliënten van allerlei leeftijden, die een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben. Sommige cliënten hebben daarbij moeilijk verstaanbaar gedrag. Je werkt op een woongroep of binnen de dagbesteding met cliënten individueel of in groepsverband. Ook kan het zijn dat je ambulante zorg verleent in een thuissituatie.

  • Schoolkosten

    Wij zorgen als school ervoor dat onze praktijklokalen beschikken over alle gereedschappen of materialen die je nodig hebt om de praktijklessen te volgen. Er zijn ook kosten voor jou als student.

    Voor je opleiding betaal je:

    • les- of cursusgeld
    • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
    • kosten voor extra activiteiten.

    Les- of cursusgeld

    Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

    Meer info

    Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


  • Studie in cijfers

    Studie in cijfers

    Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

    Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?