Alfa-College inverted
GRONINGEN, BOL, BBL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg werk je met cliënten met een meervoudige beperking. Hun beperking is verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk. Sommigen hebben ook gedragsproblemen. Je verzorgt en regelt van alles op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling en opvoeding, persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd, school en werk.

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?
  - Je helpt mensen graag zo veel mogelijk zelf te doen
  - Je vindt het fijn om uit te zoeken wat de mogelijkheden van mensen met een beperking zijn
  - Je vindt communiceren met verschillende mensen leuk
  - Je bent geduldig
  - Je bent een doorzetter
  - Je bent flexibel

  Herken jij jezelf hierin? Dan is werken als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg iets voor jou!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

  Tijdens het eerste leerjaar leer je de volgende basisvaardigheden met betrekking tot de doelgroep gehandicapten:

  - sociaal-communicatieve vaardigheden
  - persoonlijke verzorging
  - leefomgeving
  - dagbesteding (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  - methodisch werken

  Daarnaast leer je:
  - hoe je cliënten activeert, ondersteunt, verzorgt, motiveert en coacht.
  - gedrags- en gezondheidsproblemen herkennen
  - hoe je begeleidingsdoelen voor jouw cliënten opstelt
  - hoe je deze doelen uitwerkt in een ondersteuningsplan
  - coördinerende taken uitvoeren
  - hoe je de regie voert bij het ondersteunen van cliënten, ouders, andere familieleden en betrokken uit het werkveld


  Competenties waaraan je werkt

  Je werkt op school en tijdens de stage aan opdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is. Je hebt een vaste Studieloopbaanbegeleider (Slb’er). Met je vaste Slb’er bespreek je een aantal keren per jaar je leerproces en dit wordt vastgelegd.


  Voorbeelden van competenties

  - Begeleiden
  - Samenwerken
  - Presenteren
  - Formuleren en rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
  - Reflecteren

  Het Alfa-college geeft deze competenties in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht.
 • Vakken

  Beroepsspecifieke vakken

  - Sociaal-communicatieve vaardigheden
  - Ontwikkelingspsychologie
  - Methodisch werken
  - Dagbesteding (waaronder spel, drama, beeldende vorming, muziek)
  - Persoonlijke verzorging
  - Studie Loopbaan-uren


  Algemene vakken in het mbo

  - Nederlands
  - Engels
  - Rekenen
  - Sport: Fit for Life
  - LB: Loopbaan en Burgerschap

  De algemene vakken en de beroepsspecifieke vakken zijn even belangrijk voor het halen van je diploma.


  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  BOL

  - Leerjaar 1: in het eerste leerjaar doe je gedurende een half jaar, 1 dag per week, werkveldervaring op binnen een stage-instelling 
  - Leerjaar 2: in het tweede leerjaar 3 dagen naar school en 2 dagen naar de stage-instelling

  - Leerjaar 3: in het derde jaar 2 dagen naar school en 3 dagen naar een stage-instelling

  De school zorgt voor een erkend stageadres als je een bol-opleiding volgt. De stage- of werkplek komt alleen in aanmerking als geschikte stage- of werkplek als de kerntaken en werkprocessen van de opleiding daar kunnen worden beoordeeld.

  BBL

  Volg je de bbl-opleiding, dan regel je zelf een geaccrediteerde werkplek voor minimaal 24 uur per week. Daarnaast ga je 1 dag per week naar school.
 • Vooropleiding
  Voor de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
   - vmbo-kb, -gl, -tl
   - mavo
   - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
   - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
   - diploma Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG niveau 3
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Hbo Social Work (voorheen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening).


  Aan het werk

  Met het diploma Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg ga je aan het werk als begeleider of medewerker voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je ondersteunt individuele cliënten of een groep bij hun zorgvraag en voert ook coördinerende taken uit.
 • Studiekosten
  Voor je opleiding betaal je:
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  - een vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info

  De kosten voor lesmateriaal en de vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding. Tijdens je kennismakingsgesprek vertellen we je alles wat je nog wilt weten over Studers.  
 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Zo vind je snel informatie die belangrijk kan zijn als je moet kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook gemakkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak de studiebijsluiter genoemd.

  Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?