Alfa-college
HARDENBERG, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Je speelt een belangrijk rol in het leven van je cliënten. Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg help je hen om zoveel mogelijk mee te draaien in de samenleving. 

De beperkingen van de mensen waar je mee werkt zijn verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk of een combinatie daarvan. Je ondersteunt cliënten bij hun persoonlijke zorgvraag en voert coördinerende taken uit. Dit kan zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en verzorging, maar kan ook gaan over wonen, vrije tijd, school en werk.

Ben jij de juiste persoon voor dit werk?

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?
  - Je kunt goed luisteren en communiceren.
  - Je vindt het fijn om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn van mensen met een beperking.
  - Je bent flexibel en creatief.
  - Je neemt graag het initiatief.
  - Je bent een doorzetter.
  - Je hebt gevoel voor humor.
  - Je bent geduldig.

  Word persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Start

  - Je start deze opleiding in het gezamenlijke jaar 'Maatschappelijke zorg'. Hierin staat oriëntatie op het beroep centraal.
  - Je gaat 5 dagen per week naar school.
  - In het begin krijg je veel begeleiding van school. Later in de opleiding ga je steeds zelfstandiger leren: je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat.
  - We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen.

  Vervolg

  In het vervolg van je opleiding verdiep je je en ontwikkel je specifieke vaardigheden. Je leert hoe je:
  - een activiteitenplan opzet en uitvoert
  - wensen van cliënten inventariseert
  - cliënten ondersteunt bij hun ontwikkeling en opvoeding

  POP, portfolio en vaste coach

  Je werkt aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is. Je hebt een vaste coach en je competentieopdrachten en vorderingen worden vastgelegd in een verzamelmap: het portfolio. Met je coach bespreek je een paar keer per jaar de inhoud van je portfolio.
 • Vakken

  Competenties en thema’s

  Je werkt op school en tijdens de stage aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. Je werkt met een bijzondere doelgroep, en daarvoor heb je speciale basisvaardigheden en competenties nodig. De volgende competenties krijgen in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht:
  - Begeleiden
  - Samenwerken
  - Presenteren
  - Formuleren
  - Rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
  - Reflecteren

  Belangrijke thema’s zijn:
  - sociaal-communicatieve vaardigheden
  - methodisch werken
  - over persoonlijke verzorging
  - over de leefomgeving
  - over dagbesteding (spel, beeldende vorming, muziek, drama)

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  BOL

  Leerjaar 1: 
  - 1 dag per week werkveldervaring bij een stage-instelling (gedurende 8 maanden)

  Leerjaar 2:
  - 2 dagen per week werkveldervaring bij je stage-instelling
  - 3 dagen per week school

  Leerjaar 3:
  - 3 dagen per week werkveldervaring bij je stage-instelling
  - 2 dagen per week school

  De school zorgt voor een erkend stageadres als je de bol-opleiding volgt. Op een geschikt stageadres kunnen we de kerntaken en werkprocessen van de opleiding beoordelen.

  BBL

  Je zorgt zelf voor een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 17 uur per week. Daarnaast ga je een aantal dagdelen per week naar school. Je werkplek komt alleen in aanmerking als geschikte werkplek als de kerntaken en werkprocessen van de opleiding daar kunnen worden beoordeeld.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor Maatschappelijke zorg heb je één van de volgende diploma’s nodig:

   -  vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
    - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
    - mbo-diploma niveau 2
   

 • Na je opleiding
  Na je opleiding kies je ervoor om meteen aan het werk te gaan of om verder te studeren.

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: hbo Social Work (voorheen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening).

  Aan het werk

  Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je aan het werk:
  - in instellingen voor gehandicapten
  - bij kleinschalige woonvormen
  - bij zorgboerderijen
  - bij dagbestedingsprojecten
  - in de thuissituatie van de gehandicapte
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal (ca 325 euro). Let op: dit is een indicatie.
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • de kosten voor de aanschaf van een laptop

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?