Alfa-college
HARDENBERG, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Je speelt een belangrijk rol in het leven van je cliënten. Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepenhelp je hen om zo zelfstandig mogelijk te leven

Je helpt en ondersteunt bijvoorbeeld (dementerende) ouderen, mensen met een psychische beperking, asielzoekers of dak- en thuislozen bij alle aspecten van hun dagelijkse leven. Het is een veelzijdig werkveld waarin je afwisselend activeert, verzorgt, ondersteunt en coacht.

Heb jij een warm hart én ben je een echte doorzetter?

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?
  - Je helpt graag mensen zo veel mogelijk zelf te doen.
  - Je wordt blij van het oplossen van problemen van mensen.
  - Je vindt het leuk om te communiceren met verschillende mensen.
  - Je bent geduldig.
  - Je bent een doorzetter.

  Dan is werken als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen iets voor jou!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Je werkt met bijzondere doelgroepen. Daarvoor heb je speciale basisvaardigheden en competenties nodig.

  Belangrijke thema’s leerjaar 1:

  Je leert basisvaardigheden waarbij we veel aandacht besteden aan de thema’s:
  - Communicatie
  - Methodiek
  - Muzisch creatieve vakken

  Competenties en POP

  Je werkt op school en tijdens de stage aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. Ook werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is.

  Voorbeelden van competenties:

  - Begeleiden
  - Samenwerken
  - Presenteren
  - Formuleren en rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
  - Reflecteren

  Het Alfa-college geeft deze competenties in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht.

  Coach en portfolio

  Je hebt een vaste coach en je competentieopdrachten en vorderingen worden vastgelegd in een verzamelmap: het portfolio.
  Je coach en jij bespreken een aantal malen per jaar de inhoud van je portfolio.
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  BOL

  Jaar 1
  - 1 dag per week werkveldervaring bij een stage-instelling (gedurende 8 maanden)

  Jaar 2
  In leerjaar 2 ziet je week er zo uit:
  - 2 dagen naar de stage-instelling | 3 dagen school

  Jaar 3
  In leerjaar 3 ziet je week er zo uit:
  - 3 dagen naar de stage-instelling | 2 dagen school

  Het Alfa-college zorgt voor een erkend stageadres als je de bol-opleiding volgt.

  De school zorgt voor een erkend stageadres als je de bol-opleiding volgt. Op een geschikt stageadres kunnen we de kerntaken en werkprocessen van de opleiding beoordelen.

  BBL

  Doe je de bbl-opleiding, dan werk je minimaal 20 uur per week in dienst van een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar school voor de theorie. Je doet dus alle praktijkervaring op in het bedrijf waar je werkt. Je volgt verder precies dezelfde vakken als in de bol-opleiding.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor Maatschappelijke zorg heb je één van de volgende diploma’s nodig:

   - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
    - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
    - mbo-diploma niveau 2
   

 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: hbo Social Work (voorheen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening).

  Werken met ouderen

  Je kunt ervoor kiezen om oudere mensen te begeleiden. Je werkt dan in een zorgcentrum, waar je de mensen een dagprogramma aanbiedt, met diverse activiteiten. Soms gaat het hierbij ook om mensen die aan dementie leiden. Voor hen zijn speciale dagprogramma’s ontwikkeld.

  Werken met mensen met psychische of maatschappelijke problemen

  Je kunt persoonlijk begeleider worden van mensen met psychische of maatschappelijke problemen of van mensen met psychiatrische problematiek.
  Deze groep is heel uiteenlopend. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:
  - mensen met een ernstige verslaving
  - mishandelde vrouwen
  - jonge delinquenten
  - mensen met autisme
  - mensen op een zorgboerderij
  - mensen die een andere vorm van ondersteuning nodig hebben bij hun leven

  Bij deze groepen kun je meestal nog weer kiezen voor een woonvorm of voor de dagopvang. 

  - Je kunt ook thuisbegeleider worden. Dan help en ondersteun je mensen bij hen thuis. 
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • de kosten voor de aanschaf van een laptop.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?