Alfa-college
HOOGEVEEN, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen help en ondersteun je bijvoorbeeld (dementerende) ouderen, mensen met een psychische beperking, asielzoekers, verslaafden of dak- en thuislozen bij hun dagelijkse leven. Je helpt ze zo zelfstandig mogelijk te zijn.
 • Iets voor jou?
  - Je helpt graag mensen zo veel mogelijk zelf te doen
  - Je wordt blij van het oplossen van problemen van mensen
  - Je vindt het leuk om te communiceren met verschillende mensen
  - Je bent geduldig
  - Je bent flexibel en creatief
  - Je neemt graag het initiatief
  - Je bent een doorzetter

  Herken jij jezelf hierin, dan is werken als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen iets voor jou!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Tijdens het eerste leerjaar leer je onder andere de volgende basisvaardigheden die betrekking hebben op specifieke doelgroepen:
  - Sociaal-communicatieve vaardigheden
  - Persoonlijke verzorging
  - Leefomgeving
  - Dagbesteding(spel, beeldende vorming, muziek en drama)
  - Methodisch werken

  Competenties waar je aan werkt

  Je werkt op school en tijdens de stage aan opdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is. Je hebt een vaste Studieloopbaanbegeleider. Met je vaste Slb’er bespreek je een aantal keer per jaar jouw leerproces en dit wordt vastgelegd.

  Voorbeelden van competenties:
  - Begeleiden
  - Samenwerken
  - Presenteren
  - Formuleren en rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
  - Reflecteren.

  Het Alfa-college geeft deze competenties in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht. 
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, loopbaan en burgerschap en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Leerweg

  BOL

  In de BOL ga je vier dagen naar school en loop je in het eerste leerjaar ongeveer 1 dag per week (betaald of onbetaald) stage.
  In het tweede en derde leerjaar ga 2 tot 3 dagen per week naar stage.
  In de BOL helpen we mee met het zoeken naar een erkend stageadres.

  BBL

  In de BBL geldt dat je zelf voor een werkplek zorgt van minimaal 20 uur per week. Daarnaast ga je een aantal dagdelen per week naar school. De BBL wordt alleen aangeboden na het behalen van niveau 3 en bij voldoende deelnemers.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
   - vmbo-kb, gl, tl
   - mavo
   - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
   - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
   - diploma van een mbo-opleiding op niveau 3 (bijvoorbeeld: Maatschappelijk Verzorgende-IG)
 • Na je opleiding

  Aan het werk

  Wanneer je kiest voor Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, werk je met (dementerende) ouderen, mensen met een psychische beperking, asielzoekers, verslaafden of dak- en thuislozen. Je ondersteunt de cliënten in hun woonomgeving en dagbesteding en bent voortdurend bezig hen te activeren, ondersteunen, verzorgen, motiveren en coachen. Je herkent gedrags- en gezondheidsproblemen en houdt rekening met de vragen, behoeften, voorkeuren, achtergronden en cultuur van de cliënten.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?