Alfa-college
HOOGEVEEN, Mbo-certificaat

Assisteren bij zorg en welzijn

Dit verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang.

Steunkous

 • Wat leer je

  Dit keuzedeel is voor kandidaten die in zorg-gerelateerde organisaties werkzaam zijn in het facilitaire bedrijf, en die meer betrokken willen zijn en willen werken met de zorgvrager. Het verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt*, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang. De beginnend beroepsbeoefenaar voert vraaggericht ondersteunende taken uit. Je hebt daarbij aandacht voor de zelfredzaamheid van de cliënt en naastbetrokkenen. Je houdt rekening met afspraken in het zorg- en/of ondersteuningsplan en met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naastbetrokkenen. Je maakt afspraken over wat de cliënt zelf doet en waarbij ondersteuning wordt geboden. De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat de cliënt en naastbetrokkenen zoveel mogelijk zelf kunnen doen, indien nodig bied je daarbij ondersteuning. Informatie over de cliënt en de ondersteuning draag je over aan haar collega's.

  *waar 'cliënt' staat, kan ook kind, jongere, oudere, bewoner, zorgvrager, leerling gelezen worden. 


 • Studielast
  Duur van het keuzedeel: 10 weken gedurende 1 avond per week. Voor zelfstudie geven we het advies om gedurende 3 klokuren per week ruimte te maken.
 • Toelating
  Voor dit traject is geen vooropleiding noodzakelijk.
 • Certificaat

  Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat “Assisteren bij zorg en welzijn”. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO. 


 • Kosten
  De kosten voor dit keuzedeel bedragen €1.200,-. Deze kosten zijn inclusief examen en het te ontvangen certificaat.
 • Startdata

  Het traject kan vier keer per jaar van start gaan bij een groepsgrootte van minimaal 14 studenten):

  • september
  • november
  • februari
  • mei
 • Contactpersoon
  Al je vragen over dit keuzedeel kan je stellen aan Chris Hengeveld via telefoonnummer 06-15014179 of via de mail c.hengeveld@alfa-college.nl.

Gerelateerde cursussen